• Školský psychológ

   • PaedDr. Dana Janotová

   • školská psychologička 

    Kontakt:

    +421 2 63 532 260

    janotova@zs-tupolevova.sk

     

    KONZULTAČNÉ HODINY PRE VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

    Utorok:          8.30 - 10.40

                       12.35 - 13.20  

     

     

    KONZULTAČNÉ HODINY PRE PSYCHOLÓGIU

                                                

    Pondelok:      8:55 -   9:40

                        10:50 - 11:35              

    Utorok:        13:30 - 14:40

    Streda:           9:55 - 11:35                    

    Štvrtok:          8:40 - 14:40

     

    Rodičia/ učitelia : V prípade potreby o konzultáciu mimo uvedených úradných hodín, prosím kontaktujte ma cez mail alebo telefonicky:

    janotova@zs-tupolevova.sk  alebo na tel. čísle +421 2 63 532 260

     

    Informácie o prijímaní na stredné školy:

    Harmonogram prijímacieho konania na SŠ pre školský rok 2019/2020

    Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie