• Novinky

      • Výberové konanie na dodávateľa energií

      • Vzhľadom na skutočnosť, že SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. sa rozhodla ukončiť podnikanie v oblasti obchodu s elektrinou a zemným plynom najneskôr k 31.10.2021, vyhlasuje naša škola výberové konanie na nového dodávateľa energií.

       Bližšie informácie získajú záujemcovia na riaditeľstve školy.

      • Usmernenie k noseniu rúšok

      • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Znenie aktuálnej vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze.

       Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). 

       ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.