• Novinky

      • Pomôcky do 1. ročníka

      • 1. prezuvky  -   s bledou podrážkou, podpísané vrecúško

       2. hygienické potreby  -  tekuté mydlo – náhradná náplň, 8 ks WC papier, 2 balíky                                                                 hygienických  vreckoviek – vyťahovacie v krabici

       3. telesná výchova   -    tepláky, tričko, tenisky s bledou podrážkou, podpísané vrecúško

       4. výtvarná výchova  -  tvrdé výkresy A4  - 30 ks /malé/,  A3 – 10 ks /veľké/,

                                             farebné  papiere, anilínové farby, temperové farby, štetce 2 okrúhle,

                                             2 ploché (široké aj úzke), kelímok na vodu,  voskovky,

                                             handričku a špongiu, igelit na lavicu,

                                             plastelína, lepidlo, tupé nožnice, malú pevnú podložku pod plastelínu

       5. iné potreby  - dosky na zošity, peračník: ceruzky HB, guma, strúhadlo, farbičky

        

       Všetky veci majú byť podpísané, príp. označené 

       Zošity a písacie potreby bude konzultovať triedny učiteľ zvlášť v prvý školsky deň.  

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

      • 4.9.2023

       1.ročník

       Slávnostné privítanie prvákov bude prebiehať vo vestibule školy o 8:30 hod. Nie je potrebné do školy v prvý deň nosiť školskú tašku, školské potreby a prezuvky. Po privítaní a oboznámení s organizačnými pokynmi od triednych učiteľov a vychovávateľov žiaci odchádzajú s rodičmi domov. V tento deň sú žiaci automaticky odhlásení z obedov. ŠKD pre žiakov 1. ročníka začína od 5.9.2023.

       2. – 9. ročník

       Nástup žiakov do školy je od 7:40 do 7:55 hod.

       Vstup žiakov:  1. stupeň bočný vchod B1

                               2. stupeň bočný vchod B3

       Po informáciách od triedneho učiteľa odchádzajú domov (1. - 4.ročník)  alebo zostávajú v ŠKD (2. - 4.ročník).

       Obedy sa vydávajú od 11:45 do 13:30.

       V tento deň ŠKD  bude fungovať pre 2. – 4. ročník do 17:00

        

       5. - 6.9.2023

       Vstup žiakov:  1. stupeň bočný vchod B1

                               2. stupeň bočný vchod B3

       Vyučovanie:

       1. stupeň – 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom

       2. stupeň – 5 vyučovacích hodín s triednym učiteľom

       ŠKD funguje do 17:00.

       Ranná ŠKD začína od 5.9.2023 (utorok) od 6:30 vstup cez bočný vchod B1.