• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Dôležitý oznam

    • 18. 9. 2020
    • Z nariadenia RÚVZ sú pracovníci školskej kuchyne v karanténe do 23.9.(streda). Škola nedokáže zabezpečiť stravovanie žiakov, a preto zavádzame nasledovné opatrenia :

     1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, jednotlivé hodiny sa skracujú nasledovne:

     1. hodina                 8.00 – 8.30
     2. hodina                 8.40 – 9.10
     3. hodina                 9.20 – 9.50
     4. hodina                 10.00 – 10.30
     5. hodina                 10.40 – 11.10
     6. hodina                 11.20 – 11.50

     2. Pre žiakov 1. stupňa vychovávatelia zabezpečia činnosť ŠKD do 12:00 hod.. Rodičia si musia do uvedeného času dieťa vyzdvihnúť.

     V prípade ďalších zmien Vás budeme ihneď informovať.

   • Aktuálne pokyny a informácie pre školský rok 2020/21
   • Občianske združenie KRÚŽKY V ŠKOLE
   • Kurz gymnastiky pre deti
    • Kurz gymnastiky pre deti

    • 15. 9. 2020
    • Tréningy budú zamerané na osvojenie si zložitejších gymnastických cvičebných tvarov, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, ohybnosti, obratnosti ako aj budovanie sily, vytrvalosti, prostredníctvom rôznych gymnastických cvičení ,pričom sa prihliada na schopnosti a individuálne zručnosti každého dieťaťa.

     Ďalšie informácie nájdete TU!

   • Aj my chceme pomáhať!
    • Aj my chceme pomáhať!

    • 12. 9. 2020
    • Naša škola sa zapojila do dobročinného projektu na pomoc nevidiacim a slabozrakým - Biela pastelka. Svoje príspevky, v ľubovoľnej výške, môžete v škole odovzdať až do pondelka 21.9.2020.

     Viac informáciíí o tomto projekte nájdete na webovej stránke https://bielapastelka.sk/

   • Partneri

    Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu