• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2023/2024

     •  

      Slávik Slovenska

      Vo štvrtok 4.4.2024 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) sa zúčastnilo 11 žiakov, v druhej kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) 8 žiakov a v tretej kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) 3 žiaci. Do okresného kola postúpili víťazi 1. a 2. kategórie:

      1. kategória: Ema Kúkelová (3.C)

      2. kategória: Alexander Fellmayer (6.A)

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom gratulujeme.

       

      NAJ umelec 2024

      Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže NAJ UMELEC 2024 v troch kategóriách..

      Súťažné príspevky do kategórií  NAJ SPISOVATEĽ, NAJ SPEVÁK, NAJ ILUSTRÁTOR, NAJ FOTOGRAF prihlasovali naši pedagógovia, ale i rodičia.

      1. kategória

      NAJ SPEVÁK

      1.miesto: Timea Vávrová (3.B) (súťažila za SZUŠ ART PEGAS)

      3.miesto: Nina Čatlošová (1.C)

      NAJ ILUSTRÁTOR

      3.miesto: Radoslav Rapant (3.D)

      LAUREÁT 1. KATEGÓRIE:  Timea Vávrová (3.B) (súťažila za SZUŠ ART PEGAS)

      2. kategória

      NAJ SPEVÁK

      1.miesto: Lilien Navrátilová (6.B)

      NAJ FOTOGRAF

      1.miesto: Nikola Mihóková (6.C)

      2.miesto: Denis Benkovič (6.A)

      3.miesto: Yaroslav Smolnichenko (4.E)

      Cena poroty: Karolína Kováčová (6.C)

      NAJ SPISOVATEĽ

      1.miesto: Lenka Kováčiková (5.C)

      2.miesto: Paula Zajacová (4.D)

      NAJ ILUSTRÁTOR

      3.miesto: Lola Ema Moravčíková (6.B)

      LAUREÁT 2. KATEGÓRIE: Lilien Navrátilová (6.B)

      3. kategória

      NAJ FOTOGRAF

      2.miesto: Aneta Dvorská (8.A)

      3.miesto: Nina Benkovičová (9.A)

      Cena poroty: Samuel Berkeš (7.C)

      Foto

      Hviezdoslavov Kubín

      V marci sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 32 žiakov 2.až 4. ročníka. V oboch kategóriách predviedli žiaci výborné výsledky.

      Poézia:
      3.miesto Martin Bajdich 3.D
      3.miesto Adam Sládek 2.A

      2.miesto Paulína Chynoradská 2.B
      2.miesto Sebastián Hojstrič 4.A

      Próza:
      3.miesto Filip Bučko 4.C
      2. miesto Lilien Vilinová 4.C

      Chemická olympiáda

      Dňa 8.2.2024 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 5 žiakov 9. ročníka. Postupujúcou do okresného kola bola Natália Černohousová 9.B.

      Okresné kolo sa uskutočnilo 14.3.2024 na ZŠ Nobelovo námestie. Naša žiačka sa stala úspešnou riešiteľkou a postúpila do krajského kola.

      Dejepisná olympiáda

      Dejepisná olympiáda prebieha na základnej škole v štyroch kategóriách C, D, E, F pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka. Školské kolo sa konalo 28. novembra 2023, súťažilo 32 žiakov. Do okresného kola, ktoré sa konalo 5. februára 2024, postúpilo 8 žiakov, vždy z 1. a 2. miesta v kategórii.

      Hostiteľom okresného kola DO je už niekoľko rokov naša základná škola. Privítali sme spolu 70 súťažiacich z 13 škôl. Z nich sa 39 stalo úspešnými riešiteľmi okresného kola Dejepisnej olympiády. Z našich žiakov sa to podarilo Nine Benkovičovej – 9.A a Laure Brezovskej - 9.A a Viktorovi Mizerákovi - 7.C, ktorý zároveň obsadil 3. miesto vo svojej kategórii E.

      Matematická olympiáda

      Dňa 24.januára 2024 sa konalo OK MO pre žiakov 5. a 9. ročníka na ZŠ Holíčska. Zo školského kola postúpil Filip Hluchý, ako jediný zástupca deviatakov, žiaľ nebol úspešný riešiteľ. Za piatakov nás reprezentovali Klára Kečková a Šimon Mačuga z 5.B a Kristína Danielová a Lenka Kováčiková z 5.C. Práve Lenka Kováčiková bola jediná úspešná riešiteľka a obsadila 1.miesto.

      Geografická olympiáda

      Dňa 19.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo v kategórii G 9 žiakov, v kategórii F 14 žiakov a v kategórii E 8 žiakov. Do okresného kola postúpili z každej kategórii 3 žiaci.

      Kategória G: Feciskaninová Hana 5.A, Kováčiková Lenka 5.C, Mikuličová Eliška 5.C

      Kategória F: Mačuga Michal 7.B, Leščinská Ema 7.A, Mizerák Viktor 7.C

      Kategória E: Benkovičová Nina 9.A, Hrehorová Nina 9.A, Kozubová Lucia 9.A

      Okresné kolo sa uskutočnilo 12.3.2024 na ZŠ Prokofievova. V kategória G boli žiačky Feciskaninová Hana 5.A a Kováčiková Lenka 5.C úspešné riešiteľky. V kategória F bola žiačka Leščinská Ema 7.A úspešná riešiteľka. V kategória E boli žiačky Benkovičová Nina 9.A a Hrehorová Nina 9.A úspešné riešiteľky.

      Pytagoriáda

      12.a 13. decembra sa žiaci 3. až 8. ročníka prišli popasovať s úlohami obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda v školskom kole. Prebehla online formou. Súťažilo 131 žiakov, úspešnosť bola 42 %. Najlepší boli tretiaci, vyššie ročníky s náročnejšími úlohami mali percento úspešnosti nižšie. Medailisti z každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré bude v apríli.

      Všetkovedko

      V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnil jubilejný 15. ročník celoslovenskej súťaže Všetkovedko. V tomto roku sa po prvýkrát mohli súťaže zúčastniť aj žiaci prvých ročníkov. Súťaž prebehla 28.11.2023 a zúčastnilo sa jej 40 žiakov našej školy: 11 prvákov, 13 druhákov, 14 tretiakov a 2 štvrtáci. Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do štyroch kategórií.

      Expert geniality show

      Dna 28.11.2023 sa konala celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. Ide o medzipredmetovú súťaž. Na našej škole sa súťaže zúčastnilo spolu 15 žiakov.

      Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 27.11. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnili úspešní riešitelia triednych kôl. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B. Na okresné kolo v kategórii 1A postúpila žiačka Dominika Kocáková z triedy 7.B. V kategórii 1B sa na prvom mieste umiestnila Veronika Svitáková z triedy 8.B. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa šťastia na okresnom kole.

      Okresné kolo sa konalo 17.1.2024 a naše žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Fyzikálny NÁBOJ

      Dňa 24.novembra 2023 sa naše družstvo v zložení Veronika Štefeková 8.A, Nina Benkovičová 9.A, Natália Černohousová 9.B a Dávid Gendeš 9.B zúčastnila súťaže  v matematike a fyzike pre najviac štvorčlenné tímy základných škôl a gymnázií. Súťaž sa tento rok konala medzinárodne v Belgicku (online), v Českej Republike, v Holandsku (online), v Chorvátsku (online), v Poľsku, na Slovensku a v Španielsku (online). Riešili príklady, ktoré ktoré podporujú inovatívne a logické myslenie.

      Z petržalských základných škôl sme skončili najlepšie, teda PRVÍ.

      V konkurencii bratislavských nám patrí 3. miesto.

      Informatická súťaž iBobor

      V dňoch 6.11.2023 – 10.11.2023 sa žiaci našej školy od 3. až po 9. ročníky zapojili do informatickej súťaže iBobor, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

      Z dostatočného počtu súťažiacich je aj veľa úspešných riešiteľov.

      V kategórii Drobec 3. ročníky je 27 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Bobrík 4. – 5. ročníky je 60 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Benjamín 6. – 7. ročníky je 25 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Kadet 8. – 9. ročníky je 6 úspešných riešiteľov.  

      Foto

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa  17.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Víťazkou sa stala Laura Brezovská z 9.A.

      Okresné kolo sa uskutočnilo 15.11.2023 na ZŠ Gessayova, naša žiačka Laura Brezovská sa stala úspešnou riešiteľkou.