• Novinky

      • Prevádzka ŠKD 30.6.2021

      • Školský klub detí pri ZŠ Tupolevova bude v prevádzke 30.6.2021 (streda) od 11:00 do 15:00.

       Vydávanie obedov bude v tento deň od 11:30.

      • Pokračovanie skráteného vyučovania

      • Od pondelka 21.6. 2021 do piatka 25.6. 2021 z dôvodu výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu pred vysokými teplotami, skracujeme vyučovanie nasledovne:

       1. 8.00 – 8.35
       2. 8.45 – 9.20
       3. 9.35 – 10.10
       4. 10.20 – 10.55
       5. 11.05 – 11.40
       6. 11.45 – 12.20

       Prevádzka ŠKD funguje bez zmeny.

      • Environmentálny denný detský tábor

      • Denný letný tábor ECO EYE je zameraný na zlepšenie povedomia o globálnych a klimatických problémoch vo svete.

       Vaše dieťa čakajú skvelé zážitky a veľa nových poznatkov o prírode a svete okolo nás, ktoré sa naučí hravou formou prostredníctvom rôznych aktivít a hier so slovenskými dobrovoľníkmi.

       Tábor je určený pre všetky deti vo veku 6 až 10 rokov.

       Program prebieha vždy od pondelka do piatku počas týždňa nasledovne:

       7:30 - 8:30 Príchod detí

       8:30 - 16:30 Program plný hier a aktivít o svete a prírode okolo nás.

       16:30 - 17:00 Odchod detí

       Miesto konania: Bratislava, priestory Univerzity Komenského - Mtematicko- Fysikálnej Fakulty

       Cena tábora je 90,- €

       V cene je zahrnutá strava, pitný režim a materiály.

       Poprosíme Vás o vyplnenie všetkých potrebných informácií o Vás a Vašom dieťati v registrácií.

       Po úspešnej registrácií Vás budeme kontaktovať s ďalšími informáciami.

       V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať:

       Lucia Molnárová , 0907 201 332; lucia.molnarova@aiesec.sk

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR A ĎALšIE INFORMÁCIE NÁJDETE TU!

      • GameCamp 2021 - denný letný tábor pre deti

      • GameCamp je denný letný tábor pre deti od 7 do 12 rokov. Počas 8 turnusov deti zažijú veľa zábavy pri tvorbe vlastnej hry (vlastná PC hra, stolová hra, pohybová hra, pexeso...) Deti sú skúsenými lektormi a animátormi motivované tvoriť a hrať sa. Na konci týždňa, ako bonus, uvidia výsledok svojej práce a pochvália sa rodičom.

       Kde

       Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava - pozrieť mapu

       Kedy

       8 turnusov - 5 dní v týždni - od 5.7.2021 do 27.8.20201

       Strava

       3x denne v školskej jedálni (aj diétne jedlá)

       Viac informácií nájdete na odkaze GameCamp

      • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

      • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

       Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

      • Letné tábory s Happy kids 2021

      • Organizácia Happy kids ponúka denné i pobytové tábory. Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s  našou školou, majú naši žiaci zľavu 10€ na všetky denné tábory a zľavu 15€ na tábory pobytové. Podrobné informácie získate na stránke happykids.sk

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       Výška príspevku na režijné náklady

       V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

       Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

       1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
       2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

       Ďakujeme

      • Oznam rodičom!

      • Upozorňujeme rodičov, že od 8.1.2020 sa mení vstup rodičov do budovy školy a to nasledovne:

       1. pred vyučovaním do 7:55 hod. vstupujú do budovy školy bočným vchodom len žiaci,   rodičia len po vzájomnej dohode s vyučujúcim, ktorý ich počká pri vchode,

       2. po vyučovaní do 14:00 hod. je vstup do budovy školy bočným vchodom  a rodičia si môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD,

       3. v čase od 14:00 do 15:30 hod. je budova školy uzatvorená, v súrnych prípadoch vstup cez hlavný vchod,

       4. od 15:30 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD - vstup do budovy školy bočným vchodom.