• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2022/2023

     • Celoslovenský projekt 19. Osmijankova literárna záhrada

      Trieda 1.B sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenského projektu na podporu čítania. Žiaci pod vedením tr. uč. Zuzany Bulafčíkovej už od novembra čítajú zaujímavé knižky, ktoré im odporučil Osmijanko. Plnia úlohy v pracovnom zošite, maľujú pekné obrázky k daným úlohám a hlavne vedia, že KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM. 

      Foto

      Programovanie s micro:bitom

      Svet technológií napreduje míľovými krokmi. Preto sme sa pustili cestou, kde chceme našim žiakom sprostredkovať digitálne technológie zaujímavou a interaktívnou formou, spestriť výchovno-vzdelávací proces žiakov a priblížiť im začiatky programovania.

      Naša škola vyhrala projekt a získali sme grant. Tento projekt podporil Nadačný fond Telekom a  Nadácia Pontis, od ktorých sme získali 1000,-€ na nákup požadovaného materiálu pre plánované programovanie s micro:bitmi. Cieľom nášho projektu bolo implementovať micro:bit do vyučovania žiakov 2. stupňa v rámci hodín informatiky a v záujmovom útvare práce s počítačom. Na základe tvorivého myslenia sme rozvíjali tvorbu algoritmov a postupovali sme podľa materiálov Učíme s Hardwérom. Žiaci si programovali a vytvárali samostatné projekty napr. Kameň, papier, nožnice; Menovku; Digitálnu kocku; Hudba hraj a podobne. Projekty boli zaujímavé a máme snahu ďalej pokračovať a rozvíjať u žiakov digitálne technológie a zručnosti v programovaní.  

      Foto

      Hovorme o jedle

      Dňa 10.10.2022 sa žiaci 8.A a 9.B, 9.A zúčastnili prednášky spojenej s besedou k projektu Hovorme o jedle. Uviesť deti do problematiky potravinárstva na Slovensku prišli významní predstavitelia v danej oblasti: pán Bíreš (ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, pán Macho (predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory) a pán Molnár (predseda Únie potravinárov Slovenska).
      Priblížili žiakom, že v súčasnosti tvorí podiel dovážaných potravín asi 60 %, vysvetlili ako nákupné preferencie zo strany zákazníkov ovplyvňujú aj to, že na pulty obchodných reťazcov sa dostávajú vo veľkej miere dovážané potraviny (otázka dopytu), prečo je cena podobného tovaru z dovozu nižšia ako cena slovenského výrobku, prečo sú „len 2 z 10 bravčových rezňov“ slovenské. Žiakov motivovali k nákupu domácich produktov z hľadiska kvality, podpory domáceho poľnohospodárstva , vysvetlili ,že znižovanie výroby má za následok aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve , diskutovali o tom akú úlohu zohráva uhlíková stopa. Všetkým zúčastnením patrí vďaka za angažovanosť.

      Foto