• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2021/2022

     • 18. Osmijankova literárna záhrada
       

      Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do Celoslovenského projektu zameraného na čítanie s porozumením 18. Osmijankova literárna záhrada.
      Žiaci 4.B triedy pod vedením uč. Zuzany Bulafčíkovej čítajú knihy odporúčané Osmijankom, vypracovávajú úlohy z pracovného zošita, prežívajú príbehy spolu s hlavnými postavami a navštevujú MK Prokofievova. Koncom apríla odovzdajú dokončený projekt- výsledky svojho polročného snaženia.
          Držíme im palce.

       

      Enter - práca s microbitom

      Aj tento rok sme sa zapojili do grantovej výzvy Enter - práca s micro:bitom. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné. Naša škola získala na zakúpenie micro:bitov 1000€.

       

      Hovorme o jedle

      Od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 sa naša škola zúčastnila IX. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. 
      Žiaci spolu s pedagógmi realizovali aktivity k vyhláseným denným témam:

      1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
      2. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
      4. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
      5. Cukry, tuky, soľ

      Z jednotlivých tém vypracovali súťažné príspevky, ktoré komisia hodnotila. Tento rok sme sa zapojili aj do fotografickej súťaže Očami gurmána.