• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2022/2023

     • Programovanie s micro:bitom

      Svet technológií napreduje míľovými krokmi. Preto sme sa pustili cestou, kde chceme našim žiakom sprostredkovať digitálne technológie zaujímavou a interaktívnou formou, spestriť výchovno-vzdelávací proces žiakov a priblížiť im začiatky programovania.

      Naša škola vyhrala projekt a získali sme grant. Tento projekt podporil Nadačný fond Telekom a  Nadácia Pontis, od ktorých sme získali 1000,-€ na nákup požadovaného materiálu pre plánované programovanie s micro:bitmi. Cieľom nášho projektu bolo implementovať micro:bit do vyučovania žiakov 2. stupňa v rámci hodín informatiky a v záujmovom útvare práce s počítačom. Na základe tvorivého myslenia sme rozvíjali tvorbu algoritmov a postupovali sme podľa materiálov Učíme s Hardwérom. Žiaci si programovali a vytvárali samostatné projekty napr. Kameň, papier, nožnice; Menovku; Digitálnu kocku; Hudba hraj a podobne. Projekty boli zaujímavé a máme snahu ďalej pokračovať a rozvíjať u žiakov digitálne technológie a zručnosti v programovaní.  

      Foto

      Hovorme o jedle

      Dňa 10.10.2022 sa žiaci 8.A a 9.B, 9.A zúčastnili prednášky spojenej s besedou k projektu Hovorme o jedle. Uviesť deti do problematiky potravinárstva na Slovensku prišli významní predstavitelia v danej oblasti: pán Bíreš (ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, pán Macho (predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory) a pán Molnár (predseda Únie potravinárov Slovenska).
      Priblížili žiakom, že v súčasnosti tvorí podiel dovážaných potravín asi 60 %, vysvetlili ako nákupné preferencie zo strany zákazníkov ovplyvňujú aj to, že na pulty obchodných reťazcov sa dostávajú vo veľkej miere dovážané potraviny (otázka dopytu), prečo je cena podobného tovaru z dovozu nižšia ako cena slovenského výrobku, prečo sú „len 2 z 10 bravčových rezňov“ slovenské. Žiakov motivovali k nákupu domácich produktov z hľadiska kvality, podpory domáceho poľnohospodárstva , vysvetlili ,že znižovanie výroby má za následok aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve , diskutovali o tom akú úlohu zohráva uhlíková stopa. Všetkým zúčastnením patrí vďaka za angažovanosť.

      Foto