• Rozdelenie vychovávateľov a detí do oddelení ŠKD

    • Zadelenie vychovávateľov do oddelení Školského klubu detí

     školský rok 2022/2023

      

     I.             oddelenie   1.A, 4.C                vych. Kristína Csonková

     II.            oddelenie   1.B, 3.E                vych. Ema Hmelárová     

     III.           oddelenie   1.C, 4.B                ved. vych. Viera Tomečková

     IV.          oddelenie   1.E, 3.E                vych. Iveta Huťanová

     V.           oddelenie   2.A, 4.C                vych. Jarmila Palečková

     VI.           oddelenie   2.B, 4.B                vych. Emília Babínová

     VII.         oddelenie   2.C, 4.C                vych. Eugen Pastor

     VIII.        oddelenie   3.A, 4.B                vych. Marta Ráczová

     IX.          oddelenie   3.B, 4.B                vych. Iveta Repiská

     X.           oddelenie   3.C, 3.E                vych. Mgr. Michal Tajber

     XI.           oddelenie   4.A, 4.B                vych. Mgr. Rastislav Pivoň

      

      

     Zadelenie učiteľov a vychovávateľov do tried

     šk. rok 2022/2023

      

     TRIEDA:                    UČITEĽ:                                                         VYCHOVÁVATEĽ:

     1.A trieda                 Mgr.   Zuzana Hubinová                           Kristína Csonková

     1.B trieda                 Mgr.   Zuzana Bulafčíková                       Ema Hmelárová           

     1.C trieda                 Mgr.  Ružena Valentínová                      Viera Tomečková  

     1.E trieda                 Mgr.   Lenka Jacková                                 Iveta Huťanová           

     2.A trieda                 Mgr.   Agneša Semerská                          Jarmila Palečková

     2.B trieda                 Mgr.   Janka Miková                                  Emília Babínová

     2.C trieda                 Mgr.   Katarína Ivanová                            Eugen Pastor

     2.D trieda                 Mgr.   Lasabová                                          delená do 2. ročníkov

     3.A  trieda                Mgr.   Andrea Kúkelová                            Marta Ráczová

     3.B  trieda                Mgr.   PaedDr. Andrea Ďurikovičová      Iveta Repiská           

     3.C trieda                 Mgr.    Patrícia Bašťovanská                    Mgr. Michal Tajber

     3.D trieda                 Mgr.   Darina Burdanová                         delená do 3. ročníkov

     3.E trieda                  Mgr.   Ivana Gajdošová                            delená podľa rozpisu

     4.A trieda                 Mgr.   Rastislav Pivoň                                Mgr. Rastislav Pivoň

     4.B trieda                 Mgr.   Alena Mladá                                   delená podľa rozpisu

     4.C trieda                 Mgr.   Daniela Lukáčová                           delená podľa rozpisu

     4.D trieda                 Mgr.   Alena Šprtová                                 delená podľa rozpisu