• Rozdelenie vychovávateľov a detí do oddelení ŠKD

    • Zadelenie učiteľov a vychovávateľov do tried šk. rok 2020/2021

      

     TRIEDA:                    UČITEĽ:                                                        VYCHOVÁVATEĽ:

     1.A trieda                 Mgr. Andrea Kúkelová                            Marta Ráczová

     1.B trieda                 PaedDr. Andrea Ďurikovičová                Iveta Repiská

     1.C trieda                 Mgr. Patrícia Bašťovanská                      Mgr. Michal Tajber

     1.D trieda                 Mgr. Darina Burdanová                        delená do 1. ročníkov

     1.E trieda                 Mgr. Ivana Gajdošová                            Bc. Erika Ondrejková

     2.A trieda                 Mgr.  Mgr. Rastislav Pivoň                     Iveta Huťanová

     2.B trieda                 Mgr. Alena   Mladá                                  Emília Babínová

     2.C trieda                 Mgr. Lenka   Jacková                                Mgr. Klaudia Szabová

     2.D trieda                 Mgr.   Alena Šprtová                                delená do 2. ročníkov

     3.A trieda                 Mgr. Zuzana Hubinová                            Kristína Csonková

     3.B trieda                 Mgr. Zuzana Bulafčíková                         Mgr. Adriana Soareová

     3.C trieda                 Mgr. Ružena Valentínová                       Viera Tomečková

     3.D trieda                 Mgr.  Miroslava Ondrušková                delená do 3. ročníkov

     4.A trieda                 Mgr.  Agneša Semerská                          Jarmila Palečková

     4.B trieda                 Mgr.  Janka Miková                                  delená do 2.,3.,4. roč.

     4.C trieda                 Mgr. Katarína Ivanová                             Eugen Pastor

     4.D trieda                 Mgr. Mariana Takáčová                          delená do 4. ročníkov

      

     Zadelenie vychovávateľov do oddelení Školského klubu detí

     školský rok 2020/2021

      

     I.           oddelenie 1.A, 1.D              vych. Marta Ráczová

     II.          oddelenie 1.B, 1.D              vych. Iveta Repiská       

     III.         oddelenie 1.C, 1.D              Mgr. Michal Tajber

     IV.         oddelenie  1.E, 1.D             Bc. Erika Ondrejková

     V.          oddelenie 2.A, 2.D              vych. Iveta Huťanová

     VI.         oddelenie 2.B, 2.D              vych. Emília Babínová

     VII.        oddelenie  2.C,2.D              Mgr. Klaudia Szabová

     VIII.       oddelenie 3.A, 3.D              vych. Kristína Csonková

     IX.         oddelenie 3.B, 3.D, 4.B      Mgr. Adriana Soareová

     X.          oddelenie  3.C, 3.D, 4.B      vych. Viera Tomečková

     XI.         oddelenie  4.A, 4.B, 4.D      vych. Jarmila Palečková

     XII.        oddelenie  4.C, 4.B, 4.D      vych. Eugen Pastor       

                               

      

     Rozmiestnenie oddelení ŠKD

      

     1. oddelenie       prízemie B3       žlté dvere – herňa ŠKD
     2. oddelenie    2.posch. B1       1.B trieda
     3. oddelenie    2.posch. B1       1.C trieda
     4. oddelenie    prízemie B3       zelené dvere – 1.E trieda
     5. oddelenie    prístavba           3. posch. – žlté dvere
     6. oddelenie    prístavba           3. posch. – zelené dvere
     7. oddelenie    1.posch. B1       zelené dvere – 2.C trieda
     8. oddelenie     prístavba           3. posch. – červené dvere
     9. oddelenie    1.posch. B1       žlté  dvere – 3.B trieda  
     10. oddelenie     prízemie B1       modré dvere – 3.C trieda
     11. oddelenie    prízemie B1       červené dvere – 4.A trieda
     12. oddelenie    prízemie B1       zelené dvere – 4.C trieda

      

     ZADELENIE DETÍ DO ODDELENÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

     V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

                                              

      

     I. oddelenie:  vych. Marta Ráczová                                                                      

      

     trieda: 1.A, 1.D, 4.B

     miestnosť: B3 zelené dvere - herňa

      

     II. oddelenie:  vych. Iveta Repiská                                                                                      

     trieda: 1.B

     miestnosť: 3. poschodie B1, trieda 1.B

      

     III. oddelenie:  Mgr. Michal Tajber                                                                       

     Trieda: 1.C, 1.D, 4.B

     Miestnosť: 1. poschodie B1, trieda 1.C

      

     IV. oddelenie:  vych. Bc. Erika Ondrejková                                                                                      

     trieda: 1.E, 1.D, 4.B  

     miestnosť: B3 žlté dvere, trieda 1.E

      

     V. oddelenie:  vych. Iveta Huťanová

     trieda: 2.A, 2.D

     miestnosť: prístavba, 3. poschodie

      

     VI. oddelenie:  vych. Emília Babínová

     trieda: 2.B, 2.D

     miestnosť: prístavba, 3. poschodie

      

     VII. oddelenie:  Mgr. Klaudia Szabová                                     

     trieda: 2.C, 2.D

     miestnosť: 1 poschodie B1, trieda 2.C                                                    

                                                                                                                     

     VIII. oddelenie:  vych. Kristína Csonková                                 

     trieda: 3.A, 3.D                                                                          

     miestnosť: prístavba, 3. poschodie

                                                                                                                     

     IX. oddelenie:  Mgr. Adriana Soareová                                                  

     trieda:   3.B, 3.D                                                                                     

     miestnosť: 1 poschodie B1, trieda 3.B

                                                                                                                     

     X. oddelenie:  vych. Viera Tomečková                                                                 

     trieda: 3.C, 3.D, 4.B

     miestnosť: prízemie B1, trieda 3.C

      

     XI. oddelenie:  vych. Jarmila Palečková

     trieda: 4.A

     miestnosť: prízemie B1, trieda 4.A

      

     XII. oddelenie:  vych. Eugen Pastor

     trieda: 4.C, 4.D, 4.B

     miestnosť: prízemie B1, trieda 4.C