• Rozdelenie vychovávateľov a detí do oddelení ŠKD

    • Zadelenie učiteľov a vychovávateľov do tried

     šk. rok 2023/2024

      

     TRIEDA:                    UČITEĽ:                                                        VYCHOVÁVATEĽ:

     1.A trieda                 Mgr. Andrea Kúkelová                            Ema Hmelárová    

     1.B trieda                 PaedDr. Andrea Ďurikovičová                 Iveta Repiská          

     1.C trieda                 Mgr. Rastislav Pivoň                               Iveta Huťanová

     1.D trieda                 PaedDr. Zdena Kalinková                        delená do 1. ročníkov

     2.A trieda                 Mgr. Zuzana Hubinová                            Kristína Csonková

     2.B trieda                 Mgr. Zuzana Bulafčíková                        Monika Poljaková

     2.C trieda                 Mgr. Ružena Valentínová                       Viera Tomečková

     2.E trieda                 Mgr. Lenka Jacková                                  Silvia Behunek

     3.A  trieda                Mgr. Agneša Semerská                            Jarmila Palečková

     3.B  trieda                Mgr. Janka Miková                                   Emília Babínová

     3.C trieda                 Mgr. Katarína Ivanová                             Monika Tollaová

     3.D trieda                 Mgr. Katarína Lasabová                          delená do 3. ročníkov

     4.A trieda                 PaedDr. Mária Bálintová                         Marta Ráczová

     4.B trieda                 Mgr. Dana Lukáčová                                Mgr. Michal Tajber

     4.C trieda                 Mgr. Patrícia Bašťovanská                      delená podľa rozpisu

     4.E trieda                 Mgr. Ivana Gajdošová                             delená podľa rozpisu

     4.D trieda                 Mgr. Darina Burdanová                           delená do 4. ročníkov