• Akcie ŠKD

     • Deduška a babičku, nosím v svojom srdiečku - výtvarná výstava

      Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami aj starosťami.

      Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si ich uctili a dali im najavo svoju náklonnosť, zorganizovali sme v ŠKD výtvarnú súťaž: "Deduška a babičku, nosím v svojom srdiečku." Deti kreslili a maľovali rôznymi technikami prácu, život a prostredie, v ktorom naši starkí žijú. Detské práce boli vyvesené na nástenkách v priestoroch školského klubu a najkrajšie z nich boli odmenené diplomom a sladkosťou. 

      Foto

      Zdravá strava - boj proti obezite

      V rámci projektu našej školy Zdravá škola a ku svetovému dňu výživy (16. 10.) v našom klube prebiehali 2 týždne zdravej výživy v termíne 17. 10. – 27. 10. 2022. Deti vo všetkých oddeleniach ŠKD si  pripravovali  zdravé nátierky a šaláty zo zeleniny, pripravovali si ovocné dobroty, ochutnávali rôzne druhy ovocia, upiekli si jabĺčkový koláč, ponúkli týmito dobrotami aj svojich rodičov. Prebiehali rozhovory na tému výživy a zdravia, deti spoločne tvorili projekty o zdravých a nezdravých potravinách a zapísali si mnohé zaujímavé recepty.

      Foto

      Beh Terryho Foxa

      „Jesenný beh pre zdravie – Beh Terryho Foxa“ – 12. ročník sa uskutočnil v dňoch od 18. 10. - 28. 10. 2022 popoludní  pri Chorvátskom ramene. Deti v tímoch, po jednotlivých oddeleniach, nenáročným orientačno-vytrvalostným behom  plnili  úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie. Každé dieťa dostalo po behu chutné jabĺčko a diplom za účasť.

      Foto

      Halloween - noc v škole

      Z dňa 26.10.2022 na 27.10.2022 sa v školskom klube deti v oddelení pána vychovávateľa Eugena Pastora konala akcia halloweenska noc v škole. Zúčastnili sa jej žiaci 2.C triedy a 4.C triedy. Počet detí bolo 30.  Ako dozor boli ešte pani učiteľka Andrea Kúkelová a pani špeciálna pedagogička Silvia Jakubová Šimonová. Na prespávačku prišla pozrieť aj školská psychologička Danka Janotová. Deti mali nachystané rôzne stanovištia po škole, za ktoré boli ocenené diplomom a cenou. Mali menšie občerstvenie a diskotéku. Pre deti to bol veľký zážitok, vyskúšali si rôzne disciplíny, pri ktorých zažili neskutočne veľa dobrodružstiev a zábavy. Na konci ich čakala dobrá večera, pizza a rozprávka na dobrú noc. Ráno  mali deti neskutočné zážitky zo vstávania a chystania sa na vyučovanie. Bolo to pre nich niečo nové a dobrodružné a odniesli si domov super zážitky zo školy.

      Foto

      Mami, tati, poďme sa spolu hrať

      V dnešnej dobe si my, dospelí, často musíme vyberať medzi časom stráveným v práci a tým, ktorý venujeme svojim deťom. Väčšinou vyhráva neodkladná práca, dôležité stretnutia, blížiaci sa termín odovzdania projektu a celkové zabezpečenie rodiny. Pri všetkých povinnostiach niekedy zabúdame na tých najdôležitejších, na naše deti. A tie predsa nechcú tak veľa, chcú iba nás, chcú náš čas. To, aký dôležitý a nezabudnuteľný je čas strávený so svojimi najmenšími,  nám pripomenuli pani vychovávateľky Judita Halásová, Lea Lenčéšová a Marta Ráczová na 4. ročníku projektu „Mami, tati, poďme sa hrať!“

      8. Októbra 2022 sa vo veľmi peknom prostredí Záhorskej Bystrice  opäť stretli deti zo ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova a  ZŠ Hlboká  aby si so svojimi rodičmi pripomenuli, aké úžasné je spolu sa hrať. Vo veselej atmosfére si zasúťažili malí aj veľkí, hlad zahnal výborný guláš a domáce koláčiky.

      Na podujatí  bol rodičom k dispozícii aj inkluzívny tím ZŠ Tupolevova – pani psychologička Danka a špeciálna pedagogička Silvia. Rodičia sa mohli nezáväzne porozprávať prípadne prekonzultovať spozorované odchýlky.

      Telom aj dušou sa úlohy moderátorov zhostili pani učiteľka Andrejka Kúkelová zo ZŠ Tupolevova a obľúbený herec Martin Mňahončák. Nielen deti, ale aj dospelých svojím vystúpením pobavil a zaujal Matúš so skupiny Cirkus – kus, ktorý predviedol zaujímavé kúsky a čo–to si deti mohli aj vyskúšať.  Celý deň sa niesol vo veselej nálade a príjemnej  atmosfére, čomu nasvedčoval džavot a smiech detí. Radosť a hrdosť v ich tvárach umocnila aj zlatá medaila, diplom a jabĺčko, ktoré každý účastník dostal.

      Ďakujeme našim pani vychovávateľkám, ktoré neraz nahrádzajú maminy a babky za ich úžasný prístup, oddanosť  svojej práci, lásku, milé slovo a pohladenie, ktoré každý deň venujú našim deťom.  A taktiež za tento fantastický  projekta tešíme sa opäť o rok.

      FOTO

      Kurz lezenia

      V dňoch od 17. do 21. 10. 2022 sa deti z nášho ŠKD zúčastnili po druhýkrát kurzu lezenia na cvičnej stene K2 na Novej Ivánskej ceste v Bratislave. Kurz úspešne absolvovalo 47 detí. Pedagogický dozor zabezpečovali vychovávatelia Ivetka Repiská a Eugen Pastor. Kurz lezenia sme organizovali prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme.

      Foto

      Ahoj leto – rozlúčka s letom

      V piatok 30 . 9. 2022 sa deti z nášho ŠKD zúčastnili športovo - zábavného popoludnia na školskom dvore. Deti si zasúťažili a zabavili sa v športových disciplínach. Touto aktivitou sme sa spoločne symbolicky rozlúčili s letom.

      FOTO