• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2021/2022

     • Prednáška "Paracetamolova výzva"

      Dňa 27.4. prebehla na našej škole prednáška týkajúca sa "Paracetamolovej výzvy", ktorá sa šíri sociálnou sieťou TikTok. Zúčastnili sa jej žiaci 6., 7., a 8. ročníkov. Prednášku viedli zdravotníci z Nemocnice Akademika Ladislava Dérera (Nemocnica Kramáre). Žiaci sa dozvedeli, čo všetko môže predávkovanie sa paracetamolom spôsobiť, ako predchádzať takýmto výzvam, ale aj ako zakročiť a poskytnúť prvú pomoc kamarátovi, ktorý sa do tejto nezmyselnej výzvy zapojil. Zdravotníkom ďakujeme za ochotu a našim žiakom prajeme, aby sa nikdy s niečím podobným nestretli.

      FOTO

      Vesmír očami detí

      Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
      Žiaci zo 4.A, 4.B, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C a 8.B pod vedením uč. Hubinovej a Bulafčíkovej vytvorili pekné práce.

      Foto žiackých prác

       

      Vlastivedná vychádzka 4.A 

      Na hodinách vlastivedy sa štvrtáci učia o slovenských mestách, riekach, pohoriach, ...

      Žiaci zo 4.A s pani učiteľkou Hubinovou boli na vlastivednej vychádzke v Starom meste. Pozreli si Michalskú vežu, Starú radnicu, korunovačnú cestu Márie Terézie, Katedrálu sv. Martina, Bernoláka, Bratislavský hrad, Hviezdoslava a Slovenské národné divadlo. Vychádzka sa žiakom veľmi páčila, veľa sa dozvedeli o histórií nášho mesta a za odmenu si vychutnali sladkú zmrzlinu. Na nasledujúcej hodine vlastivedy si žiaci vyrobili plagát trasy so stanovišťami vlastivednej vychádzky.

      Foto z vychádzky

       

      DEŇ S ANDERSENOM v 4.D.

      1.apríl bol pre našu triedu dosť nezvyčajný. Celé dopoludnie sme sa venovali pánovi Andersenovi.

      Od jeho narodenia uplynulo 217 rokov. Žiaci mali pripravené otázky, na základe ktorých sa veľa dozvedeli o detstve, o živote a  rozprávkach, ktoré spisovateľ napísal.

      Prečítali sme rozprávky Kresadlo, Škaredé káčatko, Princezná na hrášku, Malá morská víla.

      Po prečítaní nasledovali rôzne aktivity, ktoré mali veľký úspech: tvorili sme osnovu, prehadzované vety sme správne zoraďovali, hrali sme pexeso s rozprávkovými postavami, čítali sme rozprávku v rôznej nálade, kreslili sme ilustrácie.

      Žiaci zažili deň trocha iný ako bežný, veľmi sa im to páčilo. Skvelé pripravené aktivity, ktoré sme nestihli zrealizovať, si vyskúšame na ďalších hodinách čítania.

      TOTO Z AKCIE

       

      Sopky

      V piatom ročníku sme pozorovali vybuchujúce sopky. Ako? Naši piataci vytvorili makety  sopiek a pomocou chemických reakcií dokázali sopky chrliť lávu. 

      Aj takto si môžeme názorne priblížiť učivo a zažiť niečo neobyčajné na hodinách geografie.

      Foto z akcie

       

      Starší učia mladších

      Dňa 30.3.2022 si 20 žiakov zo 4.A pripravilo zábavné vyučovanie pre 17 žiakov z 3.C. Pracovali v 4 skupinách, v každej skupine bolo 5 štvrtákov a 4-5 tretiaci. Pripravili si pre nich logické úlohy z matematiky, tajničky na vybrané slová a o zvieratách. V rámci telesnej výchovy mali súťaže na školskom dvore - opičia dráha. 

       

      FOTO

       

      Preventívne programy organizované CPPPaP (Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

       

      Žiaci našej školy boli zapojení do preventívnych programov, ktoré organizuje CPPPaP. Tieto stretnutia sú zamerané najmä na upevňovanie pozitívnych vzťahov v jednotlivých triedach, zlepšovanie klímy v triede a u starších žiakov aj na výchovu k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu. Zatiaľ sa týchto programov zúčastnili žiaci piateho, siedmeho a deviateho ročníka. V preventívnych programoch bude naša škola v spolupráci s CPPPaP pokračovať a veríme, že u žiakov budú mať tieto stretnutia aj naďalej pozitívne ohlasy.

       

      Výzva „Správa z Dunajských luhov“

       

      Naši piataci sa zapojili do výzvy „Správa z Dunajských luhov“, ktorú organizuje občianske združenie DAPHNE. Hlavným cieľom tejto organizácie je poskytovanie odborného zázemia pre ochranu prírody. Žiaci 5.A a 5.B absolvovali prvú časť výzvy – vedomostný kvíz o faune a flóre v Dunajských luhoch, v ktorom boli úspešní. Ďalšou časťou výzvy bude praktická aktivita – čistenie okolia Dunajských luhov, ktoré si žiaci zdokumentujú a vypracujú výstupnú prezentáciu. Piataci sú automaticky zapojení do súťaže o lákavé výhry. Držme im palce a dúfajme, že ak sa im aj nepodarí nič vyhrať, budú  mať dobrý pocit z ich šľachetného činu.

      https://daphne.sk/zelenasprava/

       

      Žiaci 5.A a 5.B sa ešte pred Veľkou nocou zúčastnili druhej časti výzvy od organizácie Daphne "Zelená správa z Dunajských luhov". Boli v teréne a čistili okolie Draždiaka od odpadkov. Poslednou časťou výzvy bola prezentácia, v ktorej zhrnuli, čo všetko počas čistenia Dunajských luhov videli a zažili. Naše triedy sa, bohužiaľ, neumiestnili na popredných miestach, ale žiaci aspoň vykonali dobrý skutok. Organizácia výsledky zverejní v najbližších dňoch na webovej stránke www.daphne.sk a jednotlivé prezentácie si môžete pozrieť na stránke https://www.facebook.com/daphne.institut

       

      FOTO

       

       

      Ponožková výzva 2022

      Naša škola sa 21.3.2022 zapojila do Ponožkovej výzva 2022 - Svetový deň Downovho syndrómu - symbol inakosti. Žiaci si obliekli ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

      Foto

       

      Upratovanie Veľkého Draždiaka

      Dňa 18.3.2022 sa žiaci 7.A s triednou pani učiteľkou zúčastnili zberu odpadu na Veľkom Draždiaku s eko a travel influencerom @Nie je túra bez Štúra. Táto upratovacia akcia prispela k zelenej čistej Petržalke.

      Foto

       

      Prednáška Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

      Dňa 8.2.2022 sa u nás na škole konala prednáška k trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov. Zavítala k nám pani policajtka kpt. Mgr. Gabriela Grísová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru a žiakom vysvetlila, čo všetko je považované za prečin, čo za zločin a taktiež, kedy sa žiaci stávajú trestnoprávne zodpovednými za svoje konanie.

      Teší nás, že aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá pretrváva, môžeme spolupracovať s inými inštitúciami a všestranne rozvíjať vedomosti našich žiakov.

      Foto

       

      Lyžiarsky výcvikový kurz

      V termíne 24.1.- 28.1.2022 sme absolvovali so 44 deťmi našej školy lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Kasárne - Javorníky Makov.
      Ubytovaní sme boli vo veľmi príjemnej chate Bačkárka, hneď pri zjazdovkách.

      Krásna príroda bola okolo nás, zažili sme skvelú lyžovačku a po nej relax v drevenej kadi alebo saune a veľa zábavy pri večerných spoločenských programoch.

      FOTO Z TRÉNINGU NA SVAHOCH I CHVÍĽ ODDYCHU NÁJDETE TU!

       

      Astroshow

      V dňoch 11. – 12.11.2021 žiaci našej školy sa zúčastnili na zábavno-vzdelávacích programoch, ktoré pripravilo občianske združenie Astronómia pre všetkých. Žiaci si zábavnou formou v mobilnom planetárium priblížili poznatky o vesmíre, planétach, ochrane životného prostredia, kolobehu vody v prírode a farbách dúhy.