• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2023/2024

     • Kyberšikana - výchovný koncert

      Dňa 26.9. sa na našej škole uskutočnil výchovno-motivačný koncert na tému kyberšikana. Tohto koncertu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a koncert sa neniesol len v duchu hudobného žánru hip hop, ale aj diskusie na túto dôležitú tému. V dnešnej modernej dobe technológií je veľmi dôležité, aby deti poznali hrozby, ktoré na ne číhajú v online priestore. Za tento koncert ďakujeme slovenskému umelcovi Suverenovi, ktorý nie len vytvoril výbornú atmosféru a ochotne absolvoval autogramiádu a fotenie, ale žiakom ponúkol aj odborné informácie z oblasti online šikanovania.

      Foto

      Biela pastelka

      Dňa 22.9.2023 sa naša škola zapojila do dobrovoľnej finančnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Žiaci, zamestnanci a rodičia mohli prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou do pokladničky.

      Za dobrovoľný finančný príspevok mohli získať bielu pastelku alebo pohľadnicu.

      Foto