• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2022/2023

     • 22. marec - Deň vody

      22.03.2023 si žiaci 3.D a 4.D svojimi aktivitami pripomenuli významný deň – Deň vody. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Aj keď vodu pokladáme za najbežnejšiu kvapalinu, je nepostrádateľná pre všetky formy života.
      Žiaci sa o vode rozprávali, učili, maľovali ju, robili rôzne pokusy, plagáty. Druháci z 2.D si v triede pripomenuli dôležitosť čistej vody. Popri počúvaní relaxačnej hudby s témou morských zvukov sa rozprávali o tom, akú má voda farbu a prečo, o tom kde sa nachádzajú vodné zdroje, o živote vo vode a jej ohrozeniach. Tretiaci z 3.D si na zopakovali, čo sa o vode učili už skôr na prírodovede – o vlastnostiach a tiež o skupenstvách vody, rozpustnosti rôznych látok vo vode. Nakoniec si vypracovali projekty o kolobehu vody. Žiaci 4.D si počas Svetového dňa vody slovo voda opakovane skloňovali a pridávali prídavné mená, tvorili vety na hodine slovenského jazyka, na matematike  počítali vodné slovné úlohy, či čítali s porozumením o potrebnosti vody. Na hodine vlastivedy si upevňovali učivo o toku riek, minerálnych prameňoch a kúpeľoch. Všetci sa naučili o dôležitosti vody, šetrení a ochrane riek, potokov.

      Foto

      21.marec - Svetový deň Downovho syndrómu

      Žiaci 4.D sa 21. marca 2023 zapojili do „PONOŽKOVEJ VÝZVY“, ktorá sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Dátum bol symbolicky odvodený z čísel 3 a 21, pretože ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac, teda tri namiesto dvoch. Táto genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Ďalšia symbolika je ukrytá aj v ponožkách, ktoré svojim tvarom pripomínajú tvar chromozómov. Obutím rozdielnych ponožiek žiaci 4.D vyjadrili solidaritu všetkým s Downovým syndrómom a podporili povedomie o ľudskej jedinečnosti.

             


      Lyžiarsky výcvik Oravská Polhora

      Dňa 27.2.2023 sme uskutočnili tretí turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Oravská Polhora. Kurzu sa zúčastnilo 40 detí z našej školy. Počasie nám prialo, celý týždeň bolo prekrásne slnečno, okrem toho, že si deti zalyžovali, tak zažili zábavu aj počas večerných programov a upevnili si svoje priateľstvá.

      Predstavenie "človek"

      Dňa 10.3. sa žiaci 6.B zúčastnili divadelného predstavenia s názvom "človek" v divadle Teatro colorato. Predstavenie bolo o postavení človeka voči svetu, ale aj o postavení sveta voči človeku. Inscenácia síce trvala krátko, no zanechala v žiakoch silné pocity, o ktorých po predstavení viedli diskusiu.

      Zážitková hodina informatiky

      Dňa 16. 2. sa žiaci z triedy 5.B zúčastnili zaujímavej hodiny informatiky vo firme DXC. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, odniesli si veľa nových zážitkov aj milé darčeky.

      Foto

      Kaligrafia - GMB Pálfyho palác

      Dňa 15. 2. trieda 5.B s uč. VYV Zuzanou Bulafčíkovou navštívili GALÉRIU MESTA BRATISLAVA a zúčastnili sa vzdelávania umením na tému KALIGRAFIA INAK.

      Žiaci sa pod vedením galerijných pedagógov dozvedeli veľa zaujímavých informácií o histórii Pálfyho paláca a o obrazoch v danej expozícii. Žiaci si všímali písmo a iné znaky, prvky na stredovekých obrazoch. Medzi historickými dielami v galérii našli historické príklady použitia písma v stredoveku. V ateliéri si vyskúšali náročnú techniku písania gotickou minuskulou, ktorou kedysi mnísi prepisovali knihy v latinčine. Bolo to náročné, objavili sa aj machule ... Program  sa všetkým páčil a zakončili sme ho spoločnou fotografiou pred SND. Do GMB sa na jar určite vrátime. 

      Foto

      Lyžiarsky výcvik Donovaly 

      Dňa 13.2.2023 sme uskutočnili druhý turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Donovaly. Kurzu sa zúčastnilo 40 deti našej školy. Počasie bolo prekrásne, slnečné a okrem parádnej lyžovačky zažili deti zábavu aj počas večerných programov a upevnili si svoje priateľstvá.

      Foto

      Astroshow

      V dňoch 7. a 9.2.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na zábavno-vzdelávacích programoch, ktoré pripravilo občianske združenie Astronómia pre všetkých. Žiaci si zábavnou formou v mobilnom planetárium priblížili poznatky o vesmíre, planétach, podmorskom svete a slnečnej sústave.

      Foto

      Lyžiarsky výcvik na Donovaloch 

      Dňa 23.1.2023 sme uskutočnili prvý turnus lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Donovaly. Kurzu sa zúčastnilo 41 deti našej školy. Počasie nám prialo, okrem parádnej lyžovačky zažili deti zábavu aj počas večerných programov a upevnili si svoje priateľstvá.

      Foto

      Vianočná pošta pre seniorov

      Triedy 1.B a 5.B sa tento školský rok zapojili do celoslovenského projektu Vianočná pošta pre seniorov. Vyrobili krásne pohľadnice pod vedením p. uč. Zuzany Bulafčíkovej, ktoré adresovali konkrétnym starkým do Domov seniorov po celom Slovensku. Pozdravy sa veľmi páčili, určite sa zapojíme aj budúci rok. 

      Foto

      Vianočcukreň

      V pondelok 19.12. sme mali našu tradičnú "VIANOČNÚ CUKRÁREŇ".

      Deti 4. - 9. ročníka spolu s rodičmi upiekli vianočné koláčiky a vo vestibule školy predávali ostatným spolužiakom a učiteľom. Aj tento rok mala cukráreň veľký úspech. Všetci sme si veľmi pochutili.

      Foto

      Mikuláš v škole

      Dňa 6.12.2022 zavítal na našu školu Mikuláš, ktorý obdaril sladkosťou každého žiaka. Žiaci mu za to zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku.

      Foto

      Krabičky plné lásky

      Žiaci 1.B, 3.B, 3.C, 3.D a 6.B triedy sa zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". V spolupráci s triednymi pani učiteľkami vytvorili 18 krabíc, ktoré naplnili rôznymi predmetmi a tak si aj vďaka nim naši seniori na Vianoce pod stromčekom nájdu krabičku plnú lásky.

      Foto

      Počúvaj ma!

      Dňa 30.11.2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia pre deti a mládež, ktoré bolo venované boju proti násiliu a kyberšikane. Deti nám mnohokrát o šikanovaní nepovedia: žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom. Nemôžeme byť však ľahostajní a musíme sa naučiť počúvať sa navzájom a komunikovať medzi sebou.

      Ústrednou témou príbehu boli dvaja mladí ľudia a ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy. Veríme, že toto predstavenie nenechá nikoho bez zamyslenia sa nad dôsledkami tohto dnes veľmi rozšíreného násilia medzi deťmi a mládežou.


      Keramická dielňa v CC Centre

      21. 11. sa naši prváci z 1.B triedy spolu s p. uč. Zuzanou Bulafčíkovou vybrali do keramickej dielne. Tam sa pod vedením výtvarníčky Zuzky najskôr zoznámili z hlinou, jej vlastnosťami, spracovaním  ... Pomaly sa blížia Vianoce, tak si pre nich Zuzka nachystala pekný výrobok, ktorý si urobili spoločne. Prvákom išla práca pekne od ruky a po usušení a vypálení výrobku, budú môcť darčekom potešiť svojich rodičov. Na záver si ešte deti pozreli aj galériu výtvarných prác, ktoré maľovali deti petržalských škôl z projektu : To, čo nás spája.

      Foto

      Deň pozdravov

      21.11. sme mali "Deň pozdravov" - deviataci z 9.A - Dominika, Lenka, Dianka, Timo, Tomáš, Rasťo a 9.B Miška, Sárka, Dominika vyrobili rôzne plagáty s pozdravmi v jazykoch takmer z celého sveta. Ráno pri vchodoch zdravili prichádzajúce deti. Počas celého týždňa sa na hodinách VYV vyrábali ilustrované pozdravy, ktoré sú vystavené vo vestibule v školskej galérii.

      Foto

      Deň gombíkov

      Dňa 16.11. sa na našej škole uskutočnil DEŇ GOMBÍKOV - "to", čo spája.                                                          Deviataci z 9.A - Miška, Gregor, Dominika, Terezka, Lenka, Dianka, Laci a 9.B - Lotka, Sárka spočítali v každej triede počet gombíkov. Fantázia detí a ich rodičov bola veľká.

      Najviac gombíkov mali deti z 1.stupňa 3.C - 539, 3.B - 400, 1.B - 302 a z 2.stupňa 5.A - 117, 9.A - 93, 6.B - 92, 6.A - 91.

      Foto

      Divadelné predstavenie Last wish a Lazy goat

      Dňa 5.12.2022 sa žiaci 5.A, 5.C, 6.B a 6.C zúčastnili opakovaného predstavenia v anglickom jazyku Lazy goat v DK Zrkadlový háj. 

      Dňa 14.11. 2022 v DK Zrkadlový háj sa žiaci tried 8.A, 8.B, 8.C a 9.A zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku Last wish a žiaci 6.A triedy predstavenia Lazy goat,  ktoré predviedlo Divadelné centrum Martin. Žiaci mali možnosť si vyskúšať vlastné zručnosti počúvania s porozumením. S Divadelným centrom Martin naša škola spolupracuje už dlhé roky. Každoročne si pripravia nové predstavenie s hudbou, piesňami a veľkou dávkou humoru.  


      Funkčný pohyb pre deti

      Školský vek na prvom stupni sa charakterizuje ako obdobie „kľudného“ rastu, preto by mala byť pohybovo-športová príprava pre deti zameraná na všeobecný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na základné fyziologické princípy.

      CrossFit dáva deťom silný základ aj pre iné športy. Cieľom modulu bolo vzbudiť v deťoch záujem o zdravý život, ktorý bol podporený nielen športovou aktivitou, ale aj vedomosťami o zdravom stravovaní.

      Od 7.11.2022 sa na našej škole uskutočnil modul funkčný pohyb pre žiakov 2. ročníka. 


      Rope skipping

      Rope skipping je obmena tradičného skákania cez švihadlo. Skáče sa cez krátke aj dlhé švihadlo, jednotlivo, vo dvojiciach, trojiciach, či skupinách. Rope skipping poskytuje takto veľmi veľa možností na netradičné, zábavné a navyše veľmi efektívne cvičenie z pohľadu zvyšovania telesnej zdatnosti a kondície. Rope skipping je nielen tréningom vytrvalosti, odrazovej výbušnosti, rýchlosti, reakcie, ale taktiež podporuje koordináciu, rytmus a orientáciu v priestore. Rope skipping je práve pre tieto vlastnosti aktivitou a športom pre každého, pre všetky vekové a výkonnostné kategórie.

      Dňa 11.11.2022 viedla ukážkovú hodinu na našej škole niekoľkonásobná majsterka sveta Adrienn Banhegyi.

      Foto

      Halloweenska prespávačka

      Žiaci 6.C prežili noc zo 4. na 5. novembra netradičným spôsobom na „Halloweenskej prespávačke“. Domáce  pohodlné  postele vymenili za spánok v „spacákoch“ vo svojej triede. Zrazu bola škola nielen miestom, kde sa musia učiť, ale aj miestom hier a zábavy. Žiaci prišli v strašidelných kostýmoch a večer si spestrili bohatým občerstvením, diskotékou, pingpongovým turnajom, rozprávaním tajomných príhod a schovávačkou v tmavých chodbách školy. Pre žiakov to bol nevšedný a nezabudnuteľný zážitok.

      Foto

      Halloweensky deň

      27.10.2022 sa uskutočnil Halloween-ský deň u nás v škole. Naši deviataci z 9.A  - Dominika, Terezka, Miška, Lenka, Daniela, Gregor, Timo, Laci, Tomáš v nápaditých maskách ráno vítali deti pri vchodoch do školy. Deti, ktoré prišli do školy v halloween-skom kostýme, dostali sladkú odmenu. 

       🎃🍬 

      Foto

      Exkurzia do Technického múzea v Brne

      Dňa 26.10.2022 sa žiaci zo 7.B a 8.B zúčastnili exkurzie do Technického múzea v Brne. Cieľom bola výstava s názvom Stroje Leonarda da Vinci. 

      Pre žiakov bola zabezpečená lektorka, ktorá im poskytla sprievodné slovo aj priestor na otázky. Leonardo da Vinci sa vo svojom živote venoval umeniu, vede i technike. Nebolo výnimkou, že jedno podmieňovalo druhé. Výstava v Technickém muzeu v Brne sa zameriava najmä na jeho technické vynálezy. Preto exkurzia využíva medzipredmetové vzťahy DEJ – FYZ. 

      Výstava s názvom Stroje Leonarda da Vinci ponúka výber viac než päťdesiatich modelov da Vinciho strojov, ktoré vytvorili talianski remeselníci presne podľa jeho plánov a návrhov. Funkčnosť niektorých z nich si mohli žiaci vyskúšať (napr. zdvihák, guľôčkové ložisko, zotrvačník, zrkadlová komora), ostatné stroje si mohli zblízka prehliadnuť. Sem patrí napr. otočný žeriav, parné delo, samohybný vozík (automobil). Okrem uvedených modelov výstava ponúka i reprodukcie slávnych da Vinciho obrazov, ako je Mona Lisa, Posledná večera, Dáma s hranostajom a ďalšie. To všetko dopĺňajú informačné panely a audiovizuálne projekcie.

      Žiaci tiež navštívili herňu, kde si mohli vyskúšať v praxi fungovanie fyzikálnych zákonov z rôznych oblastí fyziky.

      Foto

      Muzikál Odpad je poklad

      Dňa 20.10.2022 sa triedy 6.B a 7.A zúčastnili online muzikálu ODPAD JE POKLAD.
      Cieľom muzikálu bolo edukovať predchádzaniu tvorby odpadu, vysvetliť dopad nášho správania sa na životné prostredie a uvedomiť si, že neničíme našu Zem, ale náš domov. V muzikáli sa objavilo 8 piesní rôzneho žánru, blízke žiakom, ako aj animácie.

      Foto

      Svetová výstava Cosmos Discovery

      V piatok 14.10.2022 žiaci 6.C navštívili svetovú výstavu Cosmos Discovery v Inchebe Expo Aréne. Výstava mapuje pilotované lety do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné  plánované misie. Žiakov výstava veľmi zaujala a v interaktívnom Cosmocampe, ktorý je súčasťou výstavy si mohli vyskúšať aj výcvik kozmonautov a zaujímavé 3D-technológie.

      Foto

      Deň župných škôl

      Dňa 7.10.2022 sa deviataci našej školy zúčastnili Dňa župných škôl, ktoré sa uskutočnilo v nákupnom centre Bory Mall. Tento rok to bol už 11. ročník podujatia. Na jednom mieste sa odprezentovali stredné školy a gymnáziá v pôsobnosti kraja. Cieľom bolo oboznámiť sa bližšie so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom lepšie si vybrať “tú správnu” školu na štúdium.

      Foto

      Exkurzia do planetária v Hurbanove

      Žiaci 4. ročníka sa 29.9.2022 zúčastnili exkurzie do planetária v Hurbanove.  Žiaci si prezreli stálu expozíciu Múzea M. T. Konkolyho. V planetáriu si pozreli filmy:

      Slnečná sústava, predstavenie planét slnečnej sústavy a vesmírnych objektov, ktoré sa v jej hraniciach nachádzajú.                                                                                                                                                        Kozmix, film o tom, čo všetko je potrebné zvládnuť pri príprave na let do vesmíru, ako vyzerá život na vesmírnej stanici a aj o tom, ako vo vesmíre vyriešiť základné ľudské potreby.                                                                      From Earth to the Universe – zo Zeme do vesmíru, dobrodružná výprava za spoznávaním tajomstiev vesmíru, ktorá začína v pradávnej minulosti, kedy naši dávni predkovia upierali svoj zrak k oblohe, vedie v čase do súčasnosti a v priestore na hranice nám známeho vesmíru.

      FOTO

      Ekotopfilm

      V dňoch 27.9.-29.9.2022 sa žiaci 3.D, 4.D, 1.A, 3.B, 3.C a 3.E zúčastnili podujatia Ekotopfilm v priestoroch Pisztoryho paláca. 

      Ekotopfilm - Envirofilm je najstarší filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji na svete. Jeho snahou je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Snažia sa o to pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít. Žiakom premietli 3 filmy: Zvláštny zločin pána Jaya, Bo a smeti, Mláďatá. Žiaci sa aktívne zapájali aj do aktivít a odniesli si nielen príjemné spomienky, malé darčeky ale hlavne pocit, že je najvyšší čas chrániť našu prírodu, planétu.

      FOTO

      Biela pastelka

      V dňoch 23.9. a 26.9.2022 sa uskutočnila u nás v škole verejná zbierka Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých. Aj vďaka našej pomoci môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí nevidiacich a slabozrakých.

      Žiaci našej školy prispeli sumou 207,88€. 

      FOTO

      Príbeh hudby

      Dňa 23.9.2022 sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili online koncertu Príbeh hudby, ktorý organizuje Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice a RTVS. Tento rok to bolo na tému Slovenská hudba. Počas prvej časti koncertu o slovenskej hudbe dominovali diela slovenských skladateľov minulých storočí. Mohli sme počuť ukážky z diel E.Suchoňa, J.Cikkera, A.Moyzesa, I.Zeljenku, M.Schneidra-Trnavského, J.L.Bellu, J.Grešáka a ďalších. Na koncerte zaznela tiež svetová premiéra diela mladej slovenskej skladateľky, Haimoni Balgavavej, do ktorej sa mohli žiaci interaktívne zapojiť. Stali sa tak účastníkmi tejto svetovej premiéry.

      FOTO

      Preventívno-výchovná beseda s hasičmi

      V dňoch 21. a 22.9.2022  sa naši žiaci tretieho ročníka zúčastnili na besede s hasičmi. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vykonáva v rámci svojej činnosti aj preventívno-výchovné pôsobenie. Vysvetľuje alebo opakuje žiakom ako sa správať v situácii, ak by sa stali svedkami požiaru, čo všetko vykonávajú hasiči a pod.

      FOTO

      Modul Karate - Zahraj si: Ubráň sa!

      Od 19.9.2022 do 7.10.2022 sa na našej škole v 2. - 4. ročníku uskutočňuje modul Karate pod vedením Slovenského zväzu Karate. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom deti sa naučia základy blokov, úderov a kopov, zdokonaľujú sa v obrane a súčasne sa porovnávajú s rovesníkmi v súťažnej dráhe “KARATE AGILITY”. Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play. 

      FOTO

      Exkurzia do Miestnej knižnice Petržalka

      Dňa 20.9.2022 sa žiaci piatych tried zúčastnili exkurzie do Miestnej knižnice Petržalka, Prokofievova 5, kde im zamestnankyne knižnice ukázali priestory, vysvetlili systém radenia kníh a oboznámili ich s možnosťami on-line objednávania, resp. rezervovania kníh. Cieľom exkurzie bolo motivovať a viesť deti k čítaniu.

      Akčný piatok s Na kolesách proti rakovine

      V piatok 9.9.2022 sa na našej škole uskutočnilo podujatie Na kolesách proti rakovine. Žiaci si mohli priniesť do školy kolieskové korčule, skejty, kolobežky alebo bicykle, s ktorými spravili prehliadkovú jazdu okolo základnej školy.  Tohto podujatia sa zúčastnilo 230 žiakov. 

      FOTO

      Slávnostné privítanie prvákov

      V pondelok 5.9.2022 sme na naše škole privítali 80 prvákov, ktorým sa prihovoril pán riaditeľ Cisár spolu s pánom starostom MČ Petržalka Hrčkom. Žiačky 4.B a 5.B triedy si pre nich pripravili krátky program s tancom a spevom. Naším prvákom želáme veľa úspechov v učení.

      FOTO