• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2021/2022

     • MDD na Železnej studienke

      Ministerstvo školstva spolu s jeho priamo riadenými organizáciami si pripravili rozmanitý program počas Medzinárodného dňa detí na bratislavskej Železnej studienke. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne netradičné športové disciplíny, na svoje prišli aj fanúšikovia robotiky, stavebníc, moderných technológií, ale aj mladí umelci. Pre súťaživých žiakov boli pripravené zaujímavé ceny.

      Z našej školy sa tohto programu zúčastnila trieda 5.C s triednym učiteľom. Žiaci Odler a Kučera získali cenu Fair play za účasť v športových súťažiach, ktorú im osobne odovzdal štátny tajomník pre šport Mgr. Ivan Husár.

      Foto

      Beseda v Mestskej knižnici

      V stredu sa žiaci 2.A a 3.C zúčastnili na besede v Mestskej knižnici na Kapucinskej ulici. Pán Dušan Valenta vedecky publicista, lektor, geológ, paleontológ, popularizátor vedy a autor mnohých článkov nám vo svojej prednáške “Tajomstvá najväčších záhad” objasnil ako to je v skutočnosti so záhadou Bermudského trojuholníka, príšerou z jazera Loch Ness či záhadnou základňou Area 51 v Nevade.
      Beseda bola veľmi zaujímavá a našim žiakom sa veľmi páčila.

      Foto

       

      Exkurzia nasmerovaná na stredné Slovensko:

      ŠÁŠOV, ŽIAR NAD HRONOM

      V priebehu mesiacov máj a jún 2022 sme s prihlásenými žiakmi 2. stupňa, z tried 5. a 9. ročníka absolvovali trikrát exkurziu s rovnakým programom – návšteva hradu Šášov a návšteva Krajinskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom.

      Exkurzii sa zúčastnilo približne 120 žiakov. Na Slovensku bolo v minulosti postupne vybudovaných viacero hradov. Dokumentovali silu a slávu hradných pánov. V období stredoveku plnili významnú obrannú úlohu. Mnohé z týchto vzácnych historických pamiatok sú dnes poznačené zubom času. Našťastie, v snahe zachrániť čo najviac z nášho kultúrno-historického dedičstva, sa niektoré organizácie usilujú o ich obnovu. Prvé písomné dokumenty o hrade Šášov, ležiacom vedľa rieky Hron, pochádzajú zo 14. storočia.

      Na exkurzii nás sprevádzal predseda Združenia na záchranu hradu Šášov, Rastislav Uhrovič. Od neho sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii a obnove hradu. Dobre nám padla aj príjemná turistická vychádzka na hrad.

      Zaujímavý program pokračoval návštevou hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Žiaci si doplnili poznatky a vedomosti o vesmíre, o slnečnej sústave, planétach, o hviezdach a súhvezdiach... Naše dojmy umocnilo premietanie filmov o vesmírnych obrazoch a dejoch. Unavení, ale spokojní, sme sa v predvečer vrátili do Bratislavy.

       

      Foto

       

       

      Medzinárodný deň detí

      Mestská polícia Petržalka si pre našich žiakov 1. a 2 ročníka pripravila na MDD ukážky kynológie /cviky poslušnosti, zadržania páchateľa, atď.,/ v priestore trávnatého ihriska. Následne žiaci 1. ročníka mali dopravnú výchovu v trvaní 30 minút pre každú triedu, dopravné značenie, základy cestnej premávky, kolobežky atď. Žiaci si mohli prezrieť služobné vozidlo MsP, ukážky pre žiakov – zapnutie majákov, sirén, foto pri vozidle. 

      FOTO

       

      Škola v prírode Veľký Slavkov

      Žiaci 5.B a 6.A sa od 23.5. do 27.5.2022 zúčastnili školy v prírode v malebnom prostredí Vysokých Tatier. Absolvovali turistiku na Hrebienok a na okolité vodopády, videli krásne múzeum v Tatranskej Lomnici a samozrejme sa prešli aj okolo Štrbského Plesa. Okrem turistického programu sa zúčastnili aj rôznych vedomostných kvízov, programu izba baví izbu, kde si žiaci pripravili zábavný program pre ostatných žiakov a v posledný večer sme si zatancovali na záverečnej diskotéke. Veríme, že žiakom sa v škole v prírode páčilo a podobnú akciu si ešte niekedy zopakujeme.

      Foto

       

      Škola v prírode Sebechleby

      Od 23.5 - 27.5. 2022 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školy v prírode. V krásnom prostredí Štiavnických vrchov žiaci zažili bohatý program, ktorý bol plný dobrodružstiev a zábavy. Okrem súťaží, turistiky a diskoték žiaci preukázali aj svoju odvahu počas nočných hier. Veríme, že podobných akcií bude v budúcnosti dostatok.

      FOTO

       

      Atletické dni 1.stupeň

      Žiacky parlament - žiaci 9.A - Tomáš Jelínek, Samuel Kramár,  Nikolas Králik, David Škorpil, Jakub Baďura, Veronika Fabiánová, David Mundi, Marek Valentín

      9.B -  Filip Sarno, Timotej Dedovicha 

      8.B - Adam Kočík 

      a p.uč. Hubinová, p.uč.Kukelová zorganizovali - "Atletické dni" 19.5. - 20.5.2022 na školskom dvore. Súťažili žiaci 1.stupňa našej ZŠ Tupolevova 20 - v disciplínach: 

      1. beh na 50m

      2. prekážkový beh

      3. skok do diaľky (do piesku)

      4. hod do diaľky

      V pondelok 23.5. vo veľkej telocvični bolo vyhodnotenie najlepších jednotlivcov z každej triedy. Deti získali diplom a sladkú odmenu.

      Akcia dopadla výborne.

      FOTO

      Návšteva výstavy v rozhlase

      Poprední slovenskí výtvarníci vytvorili diela zobrazujúce Sedem hlavných hriechov/sedem cností, čo je aj názov aktuálnej výstavy v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorú navštívili triedy 1.D., 2.D., 3.D. a 4.D. v pondelok 9.5.2022. Na výstave si žiaci prezreli diela Doroty Sadovskej, ktorá ako jediná prezentuje cnosti prostredníctvom svätcov – sv. Alžbeta Uhorská (Hladných sýtiť), sv. Matka Tereza (Smädných napájať), sv. Krištof (Ujímať sa pocestných), sv. Martin (Nahých odievať), sv. Maximilián Kolbe (Väzňov vykupovať), sv. Damián (Mŕtvych pochovávať) a sv. Irena, ktorá lieči sv. Sebastiána (Chorých navštevovať). Žiakov výstavou sprevádzala galerijná pedagogička a kurátorka súčasného umenia Mgr. Daniela Čarná, PhD. Súčasťou výstavy bol aj workshop, kde sa žiaci rozprávali o dobrých skutkoch, ktoré si skúsili aj nakresliť.

      FOTO

       

      Dejepisná exkurzia

      Dňa 11. mája 2022 sa trieda 7.B so svojou triednou učiteľkou vybrala do bratislavskej mestskej časti Rusovce. Ich cieľom bolo v rámci dejepisnej exkurzie navštíviť Múzeum mesta Bratislavy, expozíciu Antická Gerulata. Prezreli si aj vykopávky - časti rímskeho vojenského tábora. Na základe vystavených exponátov a komentovanej prehliadky vyplnili pracovný list. Potom si ešte pozreli z prístupovej cesty Rusovský kaštieľ a vypočuli si príbeh o poslednej významnej majiteľke princeznej Štefánii, ktorej svokrovcami boli cisár František Jozef a cisárovná Sisi. Na záver programu sa siedmaci osviežili zmrzlinou.

      FOTO

      Knižný trh a beseda Slovart

      Dňa 17.5.2022 sa na našej škole uskutočnil knižný trh pre žiakov 2. - 7. ročníka, na ktorom si žiaci mohli zakúpiť knihy od vydavateľstva Slovart. Zároveň sa žiaci 1.D, 2.D, 3. B, 3.D, 4,A, 4.C a 4.D zúčastnili knižnej besedy pod názvom Ako vzniká kniha, ktorú viedla p. Jurová z vydavateľstva Slovart. Žiaci si na konci besedy zasúťažili o knihy.

      FOTO

      Workshop ENTER micro:bit

      Smart technológie žiakov sprevádzajú od narodenia. Hrajú sa, četujú a už na základnej škole vedia so smartfónom, či tabletom lepšie narábať ako ich rodičia. Voláme ich aj digitálna generácia. No iba 4 z 10 detí bez problémov vytvorí jednoduchú tabuľku
      alebo prezentáciu.
      Naša škola po splnení určitých stanovených kritérií získala Grant v rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT. Prostredníctvom uskutočneného workshopu zo dňa 12.5.2022 sa mali možnosť žiaci viac zoznámiť s možnosťami programovania, viacerými kombináciami so zapájaním ďalších komponentov do micro:bitu. A čo je to micro:bit? Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. Žiaci boli zaujatí, veľa sa dozvedeli a viacerých upútal svet programovania. Však svet potrebuje nových mladých programátorov.

      FOTO

      Prednáška "Paracetamolova výzva"

      Dňa 27.4. prebehla na našej škole prednáška týkajúca sa "Paracetamolovej výzvy", ktorá sa šíri sociálnou sieťou TikTok. Zúčastnili sa jej žiaci 6., 7., a 8. ročníkov. Prednášku viedli zdravotníci z Nemocnice Akademika Ladislava Dérera (Nemocnica Kramáre). Žiaci sa dozvedeli, čo všetko môže predávkovanie sa paracetamolom spôsobiť, ako predchádzať takýmto výzvam, ale aj ako zakročiť a poskytnúť prvú pomoc kamarátovi, ktorý sa do tejto nezmyselnej výzvy zapojil. Zdravotníkom ďakujeme za ochotu a našim žiakom prajeme, aby sa nikdy s niečím podobným nestretli.

      FOTO

      Vesmír očami detí

      Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
      Žiaci zo 4.A, 4.B, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C a 8.B pod vedením uč. Hubinovej a Bulafčíkovej vytvorili pekné práce.

      Foto žiackých prác

       

      Vlastivedná vychádzka 4.A 

      Na hodinách vlastivedy sa štvrtáci učia o slovenských mestách, riekach, pohoriach, ...

      Žiaci zo 4.A s pani učiteľkou Hubinovou boli na vlastivednej vychádzke v Starom meste. Pozreli si Michalskú vežu, Starú radnicu, korunovačnú cestu Márie Terézie, Katedrálu sv. Martina, Bernoláka, Bratislavský hrad, Hviezdoslava a Slovenské národné divadlo. Vychádzka sa žiakom veľmi páčila, veľa sa dozvedeli o histórií nášho mesta a za odmenu si vychutnali sladkú zmrzlinu. Na nasledujúcej hodine vlastivedy si žiaci vyrobili plagát trasy so stanovišťami vlastivednej vychádzky.

      Foto z vychádzky

       

      DEŇ S ANDERSENOM v 4.D.

      1.apríl bol pre našu triedu dosť nezvyčajný. Celé dopoludnie sme sa venovali pánovi Andersenovi.

      Od jeho narodenia uplynulo 217 rokov. Žiaci mali pripravené otázky, na základe ktorých sa veľa dozvedeli o detstve, o živote a  rozprávkach, ktoré spisovateľ napísal.

      Prečítali sme rozprávky Kresadlo, Škaredé káčatko, Princezná na hrášku, Malá morská víla.

      Po prečítaní nasledovali rôzne aktivity, ktoré mali veľký úspech: tvorili sme osnovu, prehadzované vety sme správne zoraďovali, hrali sme pexeso s rozprávkovými postavami, čítali sme rozprávku v rôznej nálade, kreslili sme ilustrácie.

      Žiaci zažili deň trocha iný ako bežný, veľmi sa im to páčilo. Skvelé pripravené aktivity, ktoré sme nestihli zrealizovať, si vyskúšame na ďalších hodinách čítania.

      TOTO Z AKCIE

       

      Sopky

      V piatom ročníku sme pozorovali vybuchujúce sopky. Ako? Naši piataci vytvorili makety  sopiek a pomocou chemických reakcií dokázali sopky chrliť lávu. 

      Aj takto si môžeme názorne priblížiť učivo a zažiť niečo neobyčajné na hodinách geografie.

      Foto z akcie

       

      Starší učia mladších

      Dňa 30.3.2022 si 20 žiakov zo 4.A pripravilo zábavné vyučovanie pre 17 žiakov z 3.C. Pracovali v 4 skupinách, v každej skupine bolo 5 štvrtákov a 4-5 tretiaci. Pripravili si pre nich logické úlohy z matematiky, tajničky na vybrané slová a o zvieratách. V rámci telesnej výchovy mali súťaže na školskom dvore - opičia dráha. 

       

      FOTO

       

      Preventívne programy organizované CPPPaP (Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

       

      Žiaci našej školy boli zapojení do preventívnych programov, ktoré organizuje CPPPaP. Tieto stretnutia sú zamerané najmä na upevňovanie pozitívnych vzťahov v jednotlivých triedach, zlepšovanie klímy v triede a u starších žiakov aj na výchovu k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu. Zatiaľ sa týchto programov zúčastnili žiaci piateho, siedmeho a deviateho ročníka. V preventívnych programoch bude naša škola v spolupráci s CPPPaP pokračovať a veríme, že u žiakov budú mať tieto stretnutia aj naďalej pozitívne ohlasy.

       

      Výzva „Správa z Dunajských luhov“

       

      Naši piataci sa zapojili do výzvy „Správa z Dunajských luhov“, ktorú organizuje občianske združenie DAPHNE. Hlavným cieľom tejto organizácie je poskytovanie odborného zázemia pre ochranu prírody. Žiaci 5.A a 5.B absolvovali prvú časť výzvy – vedomostný kvíz o faune a flóre v Dunajských luhoch, v ktorom boli úspešní. Ďalšou časťou výzvy bude praktická aktivita – čistenie okolia Dunajských luhov, ktoré si žiaci zdokumentujú a vypracujú výstupnú prezentáciu. Piataci sú automaticky zapojení do súťaže o lákavé výhry. Držme im palce a dúfajme, že ak sa im aj nepodarí nič vyhrať, budú  mať dobrý pocit z ich šľachetného činu.

      https://daphne.sk/zelenasprava/

       

      Žiaci 5.A a 5.B sa ešte pred Veľkou nocou zúčastnili druhej časti výzvy od organizácie Daphne "Zelená správa z Dunajských luhov". Boli v teréne a čistili okolie Draždiaka od odpadkov. Poslednou časťou výzvy bola prezentácia, v ktorej zhrnuli, čo všetko počas čistenia Dunajských luhov videli a zažili. Naše triedy sa, bohužiaľ, neumiestnili na popredných miestach, ale žiaci aspoň vykonali dobrý skutok. Organizácia výsledky zverejní v najbližších dňoch na webovej stránke www.daphne.sk a jednotlivé prezentácie si môžete pozrieť na stránke https://www.facebook.com/daphne.institut

       

      FOTO

       

       

      Ponožková výzva 2022

      Naša škola sa 21.3.2022 zapojila do Ponožkovej výzva 2022 - Svetový deň Downovho syndrómu - symbol inakosti. Žiaci si obliekli ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

      Foto

       

      Upratovanie Veľkého Draždiaka

      Dňa 18.3.2022 sa žiaci 7.A s triednou pani učiteľkou zúčastnili zberu odpadu na Veľkom Draždiaku s eko a travel influencerom @Nie je túra bez Štúra. Táto upratovacia akcia prispela k zelenej čistej Petržalke.

      Foto

       

      Prednáška Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

      Dňa 8.2.2022 sa u nás na škole konala prednáška k trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníkov. Zavítala k nám pani policajtka kpt. Mgr. Gabriela Grísová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru a žiakom vysvetlila, čo všetko je považované za prečin, čo za zločin a taktiež, kedy sa žiaci stávajú trestnoprávne zodpovednými za svoje konanie.

      Teší nás, že aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá pretrváva, môžeme spolupracovať s inými inštitúciami a všestranne rozvíjať vedomosti našich žiakov.

      Foto

      Lyžiarsky výcvikový kurz Bachledka Ski

      V dňoch 14.- 18.2.2022 sme úspešne absolvovali druhý lyžiarsky výcvikový kurz so žiakmi vyšších ročníkov druhého stupňa. Kurz sa uskutočnil v Bachledka Ski.

      Ubytovaní sme boli spolu so 42 deťmi našej školy v penzióne Sova Ždiar. Žiaci hneď v prvý deň zažili večerné lyžovanie v stredisku Strachan.

      Počas úžasnej lyžovačky sme si spravili aj výlet na Štrbské Pleso. Vo štvrtok večer žiaci regenerovali v saune. Po večeroch sa deti aktívne zapájali do rôznych spoločenských programov.

      FOTO

      Lyžiarsky výcvikový kurz

      V termíne 24.1.- 28.1.2022 sme absolvovali so 44 deťmi našej školy lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Kasárne - Javorníky Makov.
      Ubytovaní sme boli vo veľmi príjemnej chate Bačkárka, hneď pri zjazdovkách.

      Krásna príroda bola okolo nás, zažili sme skvelú lyžovačku a po nej relax v drevenej kadi alebo saune a veľa zábavy pri večerných spoločenských programoch.

      FOTO Z TRÉNINGU NA SVAHOCH I CHVÍĽ ODDYCHU NÁJDETE TU!

       

      Sladká pomoc pre Afriku

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do misijného projektu: SLADKÁ POMOC.

      V hodnote minimálne 50 centov si žiaci mohli zakúpiť čokoládky vyrobené na Slovensku. Táto čokoláda je 2krát dobrá, pretože je chutná pre nás a peniaze z projektu zlepšujú život detí v chudobných krajinách - v Keni, Rwande, Etiópii, Ugande a iných krajinách, ktorých názov je uvedený priamo na čokoláde. Projekt umožňuje deťom chodiť do školy, zabezpečuje pre nich obedy, školské pomôcky i zdravotnú starostlivosť.

       

      Astroshow

      V dňoch 11. – 12.11.2021 žiaci našej školy sa zúčastnili na zábavno-vzdelávacích programoch, ktoré pripravilo občianske združenie Astronómia pre všetkých. Žiaci si zábavnou formou v mobilnom planetárium priblížili poznatky o vesmíre, planétach, ochrane životného prostredia, kolobehu vody v prírode a farbách dúhy.