• Akcie ŠKD

    • Rozlúčka so školským rokom- detský karneval

     sa uskutoční 28. 6. – utorok, na školskom dvore od 13:00 - 16:00 hod. Bude prebiehať prehliadka karnevalových masiek, tanečné a spevácke vystúpenia detí, voľná zábava, tanec a občerstvenie.

      

     Školské výlety a škola v prírode počas mesiaca júna  2022

     Vychovávatelia sa v júni zúčastňujú spolu s triednymi učiteľmi celodenných školských výletov. Dňa 6. 6. 2022 sa zúčastnili výletu na Červený kameň Iveta Repiská a Emília Babínová s triedami 2.B a 3.B, dňa 24. 6. 2022 so 4.C, 4.D a 3.D sa zúčastní Viera Tomečková výletu Holíč, Skalica, Baťov kanál a zúčastnia sa Školy v prírode v Hronci vychovávateľky Kristína Csonková a Iveta Repiská, s triedami 4.A a 4.B

      

     Superstar - súťaž v speve v oddeleniach

     V priebehu mesiaca máj prebehli triedne kolá v súťaži v speve. Víťazi postúpili do celoklubového kola, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 16. 6. 2022 o 14:00 hod. v 4. C triede.

      

     Projekt „Láska kvitne v každom veku“

     Deti z nášho klubu vyrobili krásne papierové kvietky,  veselé pozdravy  a rodičia z 1. B nám darovali živé priesady kvetov (muškáty, petúnie, zvončeky a iné) pre seniorov a pani vychovávateľka Kristína Csonková  všetko odniesla do Domu Rafael – Dom ošetrovateľskej starostlivosti na Kutlíkovej ulici v Bratislave, kde sa im klienti nesmierne potešili a kvietky si hneď posadili.

     Dňa 15. 6. 2022 triedy 1B, 2.B, 3.B spolu s pani vychovávateľkami Csonkovou, Repiskou a Babínovou navštívia seniorov v Dome Rafael a potešia ich nacvičeným  kultúrnym programom. Takto sa náš klub zapojil do projektu  „Láska kvitne v každom veku“ a cez takéto milé projekty môžeme viesť deti k láske a úcte k starším.

      

      

     Spolupráca ŠKD  s MŠ Tupolevova 20, Bratislava

     V rámci spolupráce nášho školského klubu s MŠ Tupolevova  dňa 8. 6. 2022 od 13:15 do 14:30 hod. v hudobnej miestnosti sa uskutočnilo  vystúpenie detí z MŠ Tupolevova. Všetkym našim deťom ŠKD sa deti predstavili  svojim kultúrnym programom.Naše deti ich odmenili veľkým potleskom a sladkou odmenou.

      

     MDD v ŠKD:

     • 1. 6. 2022 – v stredusa uskutočnilo divadelné predstavenie „Cestoviny s vajcom“.

     Uskutočnili  sa 2 predstavenia: o 13:00 hod. a o 14:15 hod. v hudobnej miestnosti. Na prvom predstavení boli deti z prvých a druhých ročníkov, na druhom deti z tretích a štvrtých ročníkov. Divadielko nám zahrali herci z Neva divadla z Bratislavy.

     • 2. 6.  2022 – vo štvrtokprebehlo Cvičenie na trampolínach na školskom dvore. Cvičenie zabezpečila firma Happy Kids a skákalo sa na 25 trampolínach.  Trénerka Vierka precvičovala deťom skákanie  na hudbu v čase od 13:00 – 16:00 hod.
     • 3. 6. 2022 -  v piatok -  sa začal Futbalový turnaj ŠKD medzi oddeleniami na školskom dvore od 13:15 hod. do 16:00 hod. Turnaj pokračoval v pondelok a v utorok – 6. 6. a 7. 6. 2022. Futbalový turnaj zabezpečovali vychovávatelia Alexandra Šimková, Michal Tajber a Milka Babínová. Víťazi jednotlivých ročníkov: 1.A, 2.A, 3.B a 4.A. Diplomy a ceny sa odovzdajú v piatok 10. 6. 2022, kedy bude vyhodnotenie futbalového turnaja.

      

     Rande s mestom – dňa 27. 5. 2022

     Prehliadku  historického centra mesta Bratislavy si vyslúžili deti z 3.B, pani vychovávateľky Emílie Babínovej ako odmenu za výzdobu vianočných stromčekov, ktoré organizovalo Bratislavské informačné stredisko. 23 detí sa zúčastnilo tejto prehliadky.

      

     Kurz plávania

     V dňoch od 25. 4.  do 29. 4. 2022  popoludní , v rámci činnosti ŠKD,  v čase od 12:35 hod. do 15:40 hod.,  sa zúčastnilo 126 detí z nášho ŠKD  plaveckého kurzu v Petržalskej plavárni. Organizátorom kurzu bola firma Happy Kids.

     Deti boli rozdelené  do 2 skupín podľa počtu prihlásených  na kurz.  Prvá skupina mala výcvik od 13:00 hod. do 14:00 hod. Boli do nej zadelené deti všetkých prvých ročníkov a trieda 2. A. Pedagogický dozor vykonávali  vychovávateľky Kristína Csonková, Jarmila Palečková, Iveta Huťanová a pán Vladimír Dojčan, ktorý robil aj fotodokumentáciu pri obidvoch kurzoch.

     Druhá skupina mala výcvik od 14:00 hod. do 15:00 hod. Do tejto skupiny boli zaradené deti ostatných ročníkov. Pedagogický dozor vykonávali vychovávateľky Emília Babínová, Iveta Repiská, Iveta Huťanová a pani učiteľka Jana Miková.

     Plaveckí  inštruktori s Happy Kids deti rozdelili do jednotlivých skupín a učili ich základom plaveckých schopností. Každé dieťa za dokončenie plaveckého kurzu dostalo medailu. Plávaním u detí podporujeme zdravý životný štýl a vzťah k vode.

      

     Návšteva Cik Cak Centra na Jiráskovej – tvorivé dielne

     - dňa 6. 4. 2022 – práca s hlinou, darčeky pre mamičky, 3. B, vychovávateľka Babínová

      

     Návšteva Knižnice na Prokofievovej

     Interaktívne podujatie s názvom „Pitva knihy“

     - dňa 4. 4. 2022 oddelenie 2. B vychovávateľka Repiská

     - dňa 7. 4. 2022 oddelenie 3. A, vychovávateľka Huťanová

     -dňa 20.5. 2022 oddelenie 2.C, vychovávateľ Michal Tajber

     Na tomto podujatí sa deti oboznámili ako sa správať ku knihám, ako sa o ne starať, ako s nimi zaobchádzať. Zábavnou formou skúmali poškodené knihy.

      

     Zápis detí do 1. ročníka – zhotovenie darčekov

     Všetky oddelenia ŠKD zhotovili darčeky ku zápisu detí do 1. ročníka. Po zápise si každé dieťa odnieslo domov darček na pamiatku.

      

     Výstava Od hračiek po hračku a Výstava Hravá hlava

     Dňa 18. 3. 2022 v medzinárodnom dome umenia pre deti v Bibiane, zúčastnili sa ho oddelenia ŠKD 1. C, 2. E, 3. C – vychovávatelia Pastor, Ondrejková, Steinhubelová, dňa 10. 5. 2022 sa výstavy a prehliadky historického centra Bratislavy zúčastnila 4.C a 4.D – vychovávateľka Viera Tomečková, dňa 27. 5. 2022 sa výstavy zúčastnili oddelenia 2. C a 4. A – vychovávatelia Michal Tajber a Alexandra Šimková.

     Výstava Od hračiek po hračku na druhom poschodí bola zameraná na históriu hračiek a detských hier. Deti sa oboznámili s akými hračkami sa deti hrali v minulosti, dozvedeli sa o najstarších hračkách, ktorými boli drevený koník, či bábika. Porovnávali dnešné hračky s tými starými a hľadali také hry, ktoré sa hrajú dodnes. Mali možnosť vidieť a zahrať sa s veľkým trójskym koňom a drevenými hračkami.

     Výstava  Hravá hlava na prvom poschodí detského domu Bibiana bola zameraná na ľudskú hlavu. Výstava je plná interaktívnych prvkov o tejto najdôležitejšej časti ľudského tela – hlave. deti sa dozvedeli nielen to, ako ju stvárňovali rôzni umelci, ako ju ľudia rôzne nazývajú, ako v hlave vzniká nápad a koľko váži mozog, ale aj to, čo sú vrásky, na čo máme zmysly, aj to, prečo oči nerastú. Dokonca sa hlavu mohli  naučiť aj kresliť.

      

     Ovocno-zeleninový deň 1.C

     FOTO

     VIDEO

      

     Deň nátierok 1.C

     FOTO

     VIDEO

      

     Stolnotenisový turnaj 3.C

     FOTO

      

     Kurz korčuľovania

     Uskutočnili sa dva kurzy:              

     1. kurz v termíne od 7. 2. 2022 – 11. 2. 2022, zimný štadión Slovan, zúčastnilo sa ho 51 detí, pedagogický dozor – Csonková, Repiská

     2. kurz v termíne od 14. 2. – 18. 2. 2022, zimný štadión Slovan, zúčastnilo sa ho 32 detí, pedagogický dozor – Tajber, Csonková

     Kurzy lyžovania a korčuľovania zabezpečovala firma Happy Kids.

      

     Lyžiarsky kurz ŠKD

     V dňoch 17. 1. – 22. 1. 2022 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  školského klubu detí v lyžiarskom stredisku Zochova chata, prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 60 detí z nášho školského klubu, pod pedagogickým dozorom vychovávateliek Viery Tomečkovej, Jarmily Palečkovej, Kristíny Conkovej a Emílie Babínovej. Počasie nám prialo, snehové podmienky boli dobré. Všetky deti sa naučili jazdiť na vlekoch, naučili sa základy lyžovania a tie deti, ktoré už lyžovať vedeli, sa zdokonalili pod vedením mladých, ale skúsených inštruktorov. Ďakujeme za pomoc pánovi Vladimírovi Dojčanovi, ktorý sa s nami zúčastnil celého lyžiarskeho kurzu, pomáhal nám s deťmi a celý kurz zdokumentoval vo videách a fotografiách.

     FOTO

      

     Vianočné besiedky v ŠKD

     Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami býva zvykom v našom školskom klube si tieto najkrajšie sviatky v roku pripomenúť rozhovormi s deťmi o tradíciách a zvykoch počas Vianoc, posedieť si pri vianočnom stromčeku, počúvať a zaspievať si vianočné koledy a pripraviť s deťmi vianočný program. Tak to bolo aj tohto roku v oddeleniach ŠKD, kde deti dostali aj darčeky pod stromček: lego, všakovaké spoločenské hry, hry vzdelávacie, lopty na futbal, vybíjanú a volejbal, švihadlá. Deti sa veľmi potešili. Popriali si navzájom do nového roka a aj sa navzájom obdarovali.

      

     Karneval 3.C

     FOTO

      

     Mikulášske popoludnie v ŠKD

     Každý rok k nám do klubu zavíta Mikuláš. Aj tento rok dňa 6. 12. v pondelok popoludní do každého oddelenia ŠDK  vstúpil Mikuláš. Deti mu zarecitovali a zaspievali mikulášske piesne a dostali od Mikuláša sladké balíčky. Zábava pokračovala v jednotlivých oddeleniach.

     FOTO

      

     Kurz lezenia

     V termíne od 8. 11. – 12. 11 2021 sa uskutočnil po prvýkrát pre deti nášho školského klubu kurz lezenia prostredníctvo firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 58 detí. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu pedagogicky viedol pán vychovávateľ Eugen Pastor, druhú skupinu pani vychovávateľa Viera Tomečková. Kurz sa uskutočnil na lezeckej stene K2 v Bratislave pod vedením špecializovaných inštruktorov K2 a Happy Kids. Lezenie je netradičná a zábavná aktivita, ktorá priniesla deťom veľa radosti a nových pohybových zručností. Deti sa naučili viazať uzly, techniku lezenia a iné zručnosti pre zvládnutie tohto športu.

      

     Halloween

     Dňa 27.10.2O21 v Stredu sa v ŠKD uskutočnila párty v každom oddelení.

     Každý žiak/žiačka sa nám zmenili na rôzne strašidielka. Jednotlivé oddelenia malí kopec aktivít čí diskotéky, ktoré si nachystali naši vychovávatelia a vychovávateľky. Jedna z najväčších Halloween party sa uskutočnila v 1.C triede pod vedením pána vychovávateľa Eugena Pastora. Všetkým deťom sa tento deň neskutočne páčil. Každé dieťa bolo odmenené  za masku a aktivity sladkou odmenou.

     FOTO

      

     Beh Terryho Foxa – 12. ročník

     Jesenný beh pre zdravie

     Aj tento rok si deti nášho klubu zaspomínali na mladého hrdinu Terryho Foxa a pridali sa tak k silnému posolstvu tohto odvážneho Kanaďana, bojovníka, ktorého snom bolo prispieť vyzbieraním peňazí na výskum vynájdenia lieku proti rakovine a bežali s myšlienkou prekonávať v živote prekážky a nevzdávať sa.

     V priebehu druhej polovice októbra, popoludní, jednotlivé oddelenia ŠKD si zorganizovali symbolický beh „Beh Terryho Foxa“ a ktorý nazývame aj „Jesenný beh pre zdravie“popri Chotvátskom ramene.

     Deti nenáročným orientačno-vytrvalostným   behom  plnili  úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Overili si svoje vedomosti v kvíze, popasovali sa s hádankami a zašportovali si. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa  zúčastnili aj  rodičia. Každé dieťa dostalo po behu chutné jabĺčko.

     FOTO

      

     Vernisáž výstavy umeleckého spolku OKOLOK v Cik Cak Centre na Jiráskovej ul.

     PALIČKOVANÁ ČIPKA - TEXTILNÁ TVORBA - PATCHEWORK 

     Dňa 6. 10. 2021 sa 18 detí  zo 4. B triedy s pani vychovávateľkami Mgr. Adrianou Vozárovou a Vierou Tomečkovou zúčastnili  v galérii Cik Cak Centre na Jiráskovej ul. vernisáže výstavy umeleckého spolku OKOLOK, kde vystavovali  svoje ručné práce – paličkovanú čipku, textilnú tvorbu – patchework v rámci Seniorfestu členky umeleckého spolku OKOLOK. Naše deti zo školského klubu obdivovali krásne, ale náročné práce seniorov.

      

     PROJEKT

     „To, čo nás spája“ – 10. ročník projektu

     10. ročník projektu „To, čo nás spája“ v spolupráci s Cik Cak Centrom na Jiráskovej ul. v Bratislave pod záštitou Ministerstva kultúry SR má názov „SOCHY“.

     V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ul.  deti petržalských škôl, klienti DSS KAMPINO a  žiaci Praktickej školy, maľovali a vytvárali z hliny malé umelecké diela  na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávali  v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt  podporuje  a rozvíja v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím.

     V dňoch 6. 10. a 13. 10. 2021 sa deti 4. B triedy, XII. oddelenie ŠKD, pod vedením Mgr. Adriany Vozárovej a vedúcej vychovávateľky Viery Tomečkovej zúčastnili tvorivých a výtvarných dielni v CCCentre na Jiráskovej ul., kde maľovali farbami na maliarske plátna. Vo svojich výtvarných prácach navrhli sochu kravy, jej podstavec a podľa svojej fantázie aj farebné zobrazenie. V ďalšom stretnutí v tvorivých dielňach deti vytvárali z hliny svoj výtvarný návrh.

     Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb.

     FOTO

      

     Ahoj leto

     Dňa 24.9.2021 v piatok sa deti nášho ŠKD zabavili na rozlúčke s letom "AHOJ LETO" - športovo zábavné popoludnie, kde si deti zasúťažili na školskom dvore v 13 disciplínach a to:

     1. Skok do diaľky do piesku

     2. Klokani - skákanie s loptou medzi nohami vymedzenú trasu. 

     3. Štafetový beh s balónikmi 

     4. Pevná ruka - prenášanie lopty na rakete a vhodenie do nádoby 

     5. Ruka, noha - ukladanie rúk a nôh podľa symbolov 

     6. Hod mäkkými loptičkami do kýblikov

     7. Hod do diaľky 

     8. Beh cez frekvenčný rebrík s loptou nad hlavou

     9. Zdvihni fľašu za pomoci lanka

     10. Chobotnica a HULA HOP

     11. Preskok cez švihadlo 

     12. Papierový chodník 

     13. Šikovné ruky 

     Tejto akcie sa zúčastnilo všetkých 13 oddelení ŠKD. 

     Deti si medzi sebou zasúťažili a zabavili sa.  Za účasť dostali pekný diplom a sladkú odmenu. Strávili príjemné športové popoludnie.

     FOTO