• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2020/2021

     • Superškola - projekt

      Deti z 2.A a 2.B sa aktívne zapojili do projektu „Super trieda“ ktorý realizoval DK Lúky, kde predviedli svoje hudobné nadanie. Predstavili sa piesňami „Čerešničky, čerešne“  a „Zahrajte mi muzikanti“.  Svoje pesničky doplnili aj hrou na hudobné nástroje.                    

       

      Celoslovenský projekt na podporu čítania : 17. Osmijankova literárna záhrada

      POZVANIE do 17. ročníka Osmijankovej literárnej záhrady prijali opäť žiaci 3.B a pod vedením  tr. uč. Zuzany Bulafčíkovej pracovali na projekte od decembra 2020 do mája 2021. Nielenže prečítali knihy, vypracovali úlohy v súťažnom zošite, ale vytvorili opäť pekné dielka. Tento šk. rok sa naučili šiť, ušili Osmijankovi a Osmidunčovi kamarátov: Osmijanku a Osmilabku, mačky, psíkov a kostičky, v rámci ekotýždňa šili aj vrecká na ovocie, sadili lesnú škôlku, upratovali okolie svojich domov a školy... Napísali a zilustrovali knihu o súrodencoch, namaľovali pekných drakov, psíkov Marcipánov, opísali  "psí život" domácich maznáčikov a spolu s fotografiami zhotovili plagát. Doma na povalách našli poklady po svojich predkoch a v triede nám ukázali krásne staré predmety - žehličku, fotoaparáty, mince, mlynčeky, magnetofóny, hodinky, knihy ... a porozprávali nám o nich to, čo vedeli od svojich starkých ... Stretli sa s Osmijankom aj online cez program : O žuvačkovom ježkovi. V ŠKD s pani vychovávateľkou A. Soareovou vytvorili pekných ježkov i z recyklovaných a prírodných materiálov.
           Toto je iba časť toho, čo poslali tretiaci do redakcie Osmijanka na konci mája. Držme im palce, na konci júna bude vyhodnotenie projektu.

      Žiaci 3.B získali 2.miesto v projekte. Blahoželáme!

       

      Projekt ČÍTAME RADI

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, do ktorého sme sa úspešne zapojili. Získali sme financie na nákup kníh do školskej knižnice.

      Cieľom výzvy je podpora čitateľskej gramotnosti nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

       

      Projekt ENTER

      Naša škola sa prihlásila do projektu ENTER, ktorý bol vyhlásený spoločnosťou Telekom. Získali sme finančný príspevok na zakúpenie špeciálnych programovacích sad micro:bitov. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.

      Micro:bity môžu byť využité nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu, vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Cez jednoduché pokyny v programovacích jazykoch ako Python, Scratch či Microsoft MakeCode je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií a tak získať základné zručnosti nie len z programovania, ale pochopiť aj to ako veci fungujú. Navyše majú u deti zlepšovať aj kreatívne myslenie vytváraním nových výsledných produktov.

       

       

      Celoslovenský projekt na podporu čítania : 16. Osmijankova literárna záhrada

      V školskom roku 2019 / 2020 sa žiaci 1. stupňa našej školy opäť aktívne zapojili do tohto projektu zameraného na čítanie s porozumením.

      Išlo o triedy 2.B, 3.A, 3.B a 4.C pod vedením pani učiteliek Z. Bulafčíkovej, A. Semerskej, J. Mikovej a P. Bašťovanskej. Nakoľko súťaž prerušilo uzatvorenie škôl v marci, tento ročník sa predĺžil až do septembra 2020.

      Úlohou žiakov bolo prečítať knihy vybrané Osmijankom, tvorivo vypracovať úlohy z pracovného zošita a poslať do redakcie.

      Knihy, ktoré deti čítali boli veľmi pekné i poučné. Zoznámili sa v nich s handicapovanými chlapcami Julom a Strakáčom, naučili sa rýmovať spolu s trpaslíkom, spoznali dobrodružstvá Budkáčika a Dubkáčika, či Alice z krajiny zázrakov ... Zapojiť sa mohli tentokrát aj čítajúce rodiny.

      28. 10. prišlo dlhoočakávané vyhodnotenie. Naši žiaci z 2.B (tento rok sú už 3.B) s p.uč. Z. Bulafčíkovou vyhrali krásne 1. miesto. V galérii nájdete časť ich prác, ktoré v projekte vytvorili. Deti tkali, modelovali z hliny, vyrábali sviečky, mali besedu s včelárom - v rámci aktivít na tému remeslá.

      Hrali divadielko, vytvorili divadelný plagát, vymysleli rôzne spoločenské hry, namaľovali krásne obrázky, písali listy Osmijankovi, pohľadnice Julovi a Strakáčovi...

      Srdečne im blahoželáme a a máme odkaz od Osmijanka : KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM.

      FOTO Z TEJTO AKCIE
       

       

      Projekty uskutočnené v školskom roku 2019/2020

      PROJEKT PETRŽALSKÁ SUPER ŠKOLA, 7.ROČNÍK

      Dňa 11.2.2020 v rámci projektu Petržalská Super škola sa žiaci 8. ročníka v Dome kultúry Zrkadlový háj zúčastnili na prednáške z oblasti projektové vedy o živej prírode.

      Prednášku na tému „Ako vznikol stratený svet Conana Doyla, Tepuis pohľadok geológa“ prezentoval prof. RNDr. Roman Aubrecht, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK. Svoje bohaté zážitky z výskumného bádania v oblasti severovýchodnej časti Južnej Ameriky dokumentoval pestrým obrázkovým materiálom. Naši vedci v ťažko prístupnom teréne preskúmali obrovské stolové hory ojedinelé na Zemi, súvisiace jaskyne, neobyčajnú flóru a faunu.

      Tento pútavý program poskytol žiakom poznatky o práci geológov a prírodovedcov, tiež o mnohorakosti a kráse našej planéty.

       

      Anglický týždeň  AIESEC    27.1. - 30.1.2020

      Anglického týždňa sa zúčastnilo 40 vybraných žiakov 2. stupňa, v dvoch dvojdňových stretnutiach.Prišli k nám  zahraniční lektori Tiara z Indonézie a Ibrahim z Turecka.

      Program prebiehal nasledovne:

      1. Zoznámenie - porozprávali o svojich krajinách, odkiaľ sú, čo študujú a prečo sú tuPredovšetkým preto aby sa žiaci zlepšili v komunikácií, spoznali ich kultúru, zvyky.
      2. Následne sa im  predstavili žiaci - povedali svoje meno a triedu
      3. Preberané témy boli: problémy na Slovensku, rozmanitosť medzi ľuďmi, ako sa zlepšiť v komunikácií, predstavenie Slovenska, rôzne kvízy, rozprávali nám o zvykoch, tradíciách vo svojich krajinách - ukážka miestneho tanca v Indonézii, komunikácia- zlepšenie v prezentáciách, učili ako vyriešiť nejaký problém.

      Žiaci hodnotili projekt veľmi pozitívne.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Projekt Petržalská Superškola, 7.ročník

      Dňa 14.1. 2020 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili ďalšej zaujímavej prednášky v projekte „Petržalská super škola“. Tentokrát im na tému „Exotické dobrodružstvá našich zlatokopov“ prednášal Mgr. František Bakoš, PhD., ktorý žiakom veľmi zaujímavo priblížil prácu „zlatokopa“, teda človeka, ktorý ryžuje zlato. Okrem predstavenia zlata, jeho ťažby a využití sa prednáška venovala najmä projektom ryžovania zlata v zahraničí. Žiaci mohli počuť zaujímavé príhody z ryžovania zlata v Etiópii, Mongolsku, či Kazachstane. Na záver vznikla podnetná diskusia, kde sa žiaci dozvedeli odpovede na svoje zvedavé otázky. Už tradične boli ocenené 3 najlepšie otázky.

       

       V stredu- 4.12. sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili ďalšej pútavej a náučnej časti projektu Petržalská super škola. Tentokrát im na tému „Ako sa menil les“ prednášal (a na zvedavé otázky odpovedal) RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. – botanik z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

      Žiaci sa počas celej prednášky snažili prísť na to, kto je víťazom v súboji človek- les. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o vzniku lesa po skončení poslednej doby ľadovej, pričom takisto sledovali aj zmeny lesa na našom území počas jednotlivých historických období.

      Dôkazom pútavosti témy bolo aj nekončiace kolo otázok, v rámci ktorého boli odmenení aj naši dvaja siedmaci- Laura Pálfi a David Palkech.

      V pondelok – 18.novembra sa naši šiestaci zúčastnili ďalšej časti zaujímavého projektu Petržalská superškola. Téma, ktorá pozostávala z dvoch častí / historický jantár a maskovanie zvierat v prírode / bola veľmi zaujímavá, žiakov skutočne zaujala, čoho dôkazom sú aj dve ocenenia – krásne knihy, ktoré naši šiestaci dostali za pútavé otázky, ktoré dávali prednášajúcemu.

      Niektorí šiestaci sa dokonca rozhodli, že budú v rámci tohto projektu aj súťažiť – vypracujú na predpísané témy prezentácie a pošlú do súťaže. Držíme im palce, aby sa dobre umiestnili.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Projekt KRIMICHÉMIA

      Od 15.4.2019 sa naše žiačky Ema Kočíková a Sarah Trangelová (9.A) zapojili do projektu KRIMICHÉMIA, ktorý pripravila Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava. Projekt partnersky podporila spoločnosť SLOVNAFT a.s.

      Cieľom projektu je zapojiť žiakov 8. a 9. ročníka do riešenia chemického problému v úlohe člena kriminalistického tímu.

      Čakali ich nasledovné zastávky:

      1. Prípravné konanie (15.4.2019) - prvé stretnutie, v rámci ktorého sa dozvedeli podrobnosti o prípade, na ktorom budú pracovať.

      2. Exkurzia (15.4.2019) - jedná sa o naozaj jedinečnú možnosť na vlastné oči vidieť a zažiť obrovský chemický koncern, cez ktorý ich prevezie moderný autobus.

      3. Laboratórne cvičenie (8.11.2019) - po prevzatí dôkazových materiálov sa pustili  do analýz vzoriek v priestoroch SOŠ chemickej

      4. Súdne pojednávanie (28.11.2019) – po spracovaní všetkých  svojich výsledkov a fotografií si pripravili zaujímavú prezentáciu s množstvom fotografií.  Oboznámili súd s výsledkami, čo presne zistili. Obžalovaný bol len v ich rukách.

       

      Postupnou analýzou vzoriek uskutočnených v laboratóriu SOŠ Chemickej v Bratislave, náš tím dospel k hypotéze, kto je vinný. Získané výsledky museli prezentovať a obhájiť na pojednávaní pred „súdnym tribunálom“ v Bratislavskom Slovnafte.

      Naše žiačky veľmi úspešne reprezentovali našu školu a stali sa úspešnými riešiteľkami daného projektu.

      Mgr. Kováčechová, učiteľka chémie

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Projekt Petržalská Superškola, 7.ročník

      Dňa 16.10.2019 sa žiaci ôsmych ročníkov v Dome kultúry Zrkadlový háj zúčastnili na náučnom podujatí Mosty Bratislavy.

      Akciu v rámci 7.ročníka Super školy zorganizovali Mestská časť Bratislava Petržalka, v spolupráci so slovenskou akadémiou vied.

      Pani PhDr. Katarína Haberlandová PhD. oboznámila žiakov s históriou výstavby mostov cez Dunaj v Bratislave. V stredoveku mosty boli len provizórne, drevené alebo upevnené na člnoch. Zvyčajne neprežili častejšie záplavové vlny. Z blízkej minulosti sa prednášajúca zamerala predovšetkým na dva mosty.

      Starý most bol postavený ku koncu 2. svetovej vojny. V súčasnosti je most po rozsiahlej rekonštrukcii. Je to okrasa mesta a zároveň vyhovuje náročným požiadavkám električkovej dopravy. Tiež slúži ako pešia zóna a cyklodráha. Ďalší most – Most SNP postavený v sedemdesiatych rokoch 20.storočia zachytený len na jednom závesnom systéme v tom čase patril medzi stavebné unikáty.

      Čas po prednáške patril žiakom na rôzne otázky. Traja spomedzi nich boli za zaujímavé otázky knižne odmenení. Medzi nimi aj Jakub Urbaník z našej školy z 8.B triedy.

      Celé podujatie Super škola organizované už siedmy školský rok významne dopĺňa vedomosti petržalských žiakov k rôznym predmetom.

      FOTO Z TEJTO AKCIE