• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2022/2023

     •  

       

      Naučiť lepšie, odmeniť viac

      V školskom roku 2022/2023 sa do tohto projektu, ktorý má za cieľ aplikovať aktivizujúce metódy pre žiakov vo vyučovaní, zapojili p. uč. Kováčechová v predmete chémia - s názvom Nebojme sa chémie, p.uč. Gambaľová v predmete anglický jazyk - s názvom Tvorivé techniky písania a p.uč. Chudíková v predmete matematika – s názvom Čaro netradičnej matematiky.

      Foto

      Ruky nádeje

      Naša škola sa v rámci hodín Náboženskej výchovy zapojila do medzinárodného projektu RUKY NÁDEJE.

      187 žiakov zareagovalo na slová pápeža Františka: „Milé deti veľmi sa spolieham na Vašu modlitbu. Bez Vašej modlitby je moja modlitba slabá ...“ a prijalo výzvu, počas tohtoročného pôstneho obdobia, modliť sa za pokoj a mier pre všetky deti na svete. Svoje poslanie deti prezentovali obkreslením ruky - ruky srdca, ktoré súcití s deťmi vojnou zasiahnutých krajín.

      Tvorivosť žiakov sa prejavila na vymaľovaných rukách so symbolmi lásky, spolupatričnosti, modlitby i nádeje. Preškrtnutá zbraň medzi ukrajinskou a ruskou vlajkou vyslala signál, že naše deti nechcú vojnu a modlia sa za jej skončenie.

      Foto

      Anglický týždeň AIESEC

      Od 22.5. do 26.5.2023 sa uskutočnil na našej škole anglický týždeň, ktorého sa zúčastnilo 40 vybraných žiakov 2. stupňa. Prišli k nám  zahraniční lektori Elizaveth z Gruzínska a Gokay z Turecka. Lektori porozprávali o svojich krajinách, odkiaľ sú, čo študujú a prečo sú tu.  Cieľom bolo zlepšenie komunikácie žiakov v anglickom jazyku. Žiaci hodnotili projekt veľmi pozitívne.

      Foto

      Odpad ako umenie

      Trieda 5.B sa zúčastnila projektu Odpad ako umenie. Cieľom projektu bolo podporiť žiakov, aby ochraňovali životné prostredie a vytvorili dielo, ktoré bude pozostávať z recyklovaných materiálov.  Žiaci pracovali s materiálmi ako plast, papier a textil. Témou projektu boli Olympijské hry Paríž 2024.

      Foto

      Celoslovenský projekt 19. Osmijankova literárna záhrada

      Trieda 1.B sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenského projektu na podporu čítania. Žiaci pod vedením tr. uč. Zuzany Bulafčíkovej už od novembra čítajú zaujímavé knižky, ktoré im odporučil Osmijanko. Plnia úlohy v pracovnom zošite, maľujú pekné obrázky k daným úlohám a hlavne vedia, že KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM.

      1. júna na MDD sa žiaci 1.B dozvedeli krásnu správu od Osmijanka. Celoslovenský projekt na podporu čítania, ktorý prebiehal od novembra do apríla bol vyhodnotený. Práce, ktoré vytvorili žiaci sa porote páčili. Získali krásne 2. miesto a darčeky v podobe pekných kníh. 

      Foto

      Programovanie s micro:bitom

      Svet technológií napreduje míľovými krokmi. Preto sme sa pustili cestou, kde chceme našim žiakom sprostredkovať digitálne technológie zaujímavou a interaktívnou formou, spestriť výchovno-vzdelávací proces žiakov a priblížiť im začiatky programovania.

      Naša škola vyhrala projekt a získali sme grant. Tento projekt podporil Nadačný fond Telekom a  Nadácia Pontis, od ktorých sme získali 1000,-€ na nákup požadovaného materiálu pre plánované programovanie s micro:bitmi. Cieľom nášho projektu bolo implementovať micro:bit do vyučovania žiakov 2. stupňa v rámci hodín informatiky a v záujmovom útvare práce s počítačom. Na základe tvorivého myslenia sme rozvíjali tvorbu algoritmov a postupovali sme podľa materiálov Učíme s Hardwérom. Žiaci si programovali a vytvárali samostatné projekty napr. Kameň, papier, nožnice; Menovku; Digitálnu kocku; Hudba hraj a podobne. Projekty boli zaujímavé a máme snahu ďalej pokračovať a rozvíjať u žiakov digitálne technológie a zručnosti v programovaní.  

      Foto

      Hovorme o jedle

      Dňa 10.10.2022 sa žiaci 8.A a 9.B, 9.A zúčastnili prednášky spojenej s besedou k projektu Hovorme o jedle. Uviesť deti do problematiky potravinárstva na Slovensku prišli významní predstavitelia v danej oblasti: pán Bíreš (ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, pán Macho (predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory) a pán Molnár (predseda Únie potravinárov Slovenska).
      Priblížili žiakom, že v súčasnosti tvorí podiel dovážaných potravín asi 60 %, vysvetlili ako nákupné preferencie zo strany zákazníkov ovplyvňujú aj to, že na pulty obchodných reťazcov sa dostávajú vo veľkej miere dovážané potraviny (otázka dopytu), prečo je cena podobného tovaru z dovozu nižšia ako cena slovenského výrobku, prečo sú „len 2 z 10 bravčových rezňov“ slovenské. Žiakov motivovali k nákupu domácich produktov z hľadiska kvality, podpory domáceho poľnohospodárstva , vysvetlili ,že znižovanie výroby má za následok aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve , diskutovali o tom akú úlohu zohráva uhlíková stopa. Všetkým zúčastnením patrí vďaka za angažovanosť.

      Foto