• Regionálne súťaže, ktoré organizujeme my

   • Školský rok 2021/2022

     

    Midicoolvolley 4-kový volejbal chlapci

    Dňa 20.4. 2022 naša škola usporiadala turnaj Midicoolvolley 4-kový volejbal chlapci.

    Turnaja sa zúčastnili 4 školy. Tilgnerová, Karloveská, Záhorská Ves a my Tupolevova.

    Vďaka chlapcom Jakub Baďura, Matúš Kianička, Alex Nagy, Daniel Kaán, Matúš Mravec, Samuel Mičko, Alex Kristín a Martin Nyiregyhazki sme vyhrali a postupujeme ďalej J

    Foto z turnaja

     
     

    Štvorkový MIDI turnaj vo volejbale dievčat

    Dňa 28.3.2022 sa na našej škole uskutočnil 4-kový volejbal MIDI dievčatá. 

    Turnaja sa zúčastnila ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova, ZŠ Nejedlého a ZŠ Tilgnerova, ktorá sa stala zároveň aj postupujúcou školou a víťazom turnaja. 

    Video a foto z tejto akcie