• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2022/2023

     • Maks

      Matematická súťaž pre žiakov 2. stupňa, do ktorej sa zapojilo 16 žiakov našej školy.
      Titul MAKSIHVIEZDA získali žiaci Nela Štefániková 6.A a Leo Paulík 5.C. Titul MAKSIFRAJER získal žiak Patrik Tietz 5.C.
       

      Maksík

      Maksík je celoslovenská matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov. Súťaží sa o titul Najmúdrejší Maksáčik a pekný darček. Do súťaže sa zapojilo 48 žiakov prvého stupňa.

      Najúspešnejšími riešiteľmi boli žiaci: Adam Kalmár, Natália Pokrivčáková, Ondrej Procházka  2.A, Jakub Daniel, Martin Ružek  2.B, Grétka Kadlečiková, Tomáš Tietz 2.C, Ivanka Krajčíová  3.A, Ema Rebrošová, Samo Králik  3.B,  Lilien Vilinová, Šefan Rábek  3.C, Matúš Komora, Stella Kurhajcová 3.E, Karolína Paulíková  4.B a Kristína Danielová 4.C.

      Všetci riešitelia, ktorí získali titul a diplom NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK dostali aj darček.

      Veríme, že sa na Maksíkových úlohách veľa naučili a pobavili sa na Maksíkových príbehoch. Tešíme sa, že obľuba tejto súťaže medzi deťmi, učiteľmi aj rodičmi stále rastie.

      Matematický klokan

      Najväčšia medzinárodná matematická súťaž, ktorej sa zúčastnilo 80 žiakov 1. stupňa a 35 žiakov 2. stupňa.

      Najúspešnejšími riešiteľmi 1. stupňa boli žiaci:

      Marko Hojstrič, 1.A

      Grétka Vrábľová, 1.C

      Pavol Kodaj, 1.C

      Jozef Melichar, 1.C

      Marek Kováčik, 1.E

       

      Denis Mattoš, 2.A

      Katarína Noščáková, 2.A

      Agátka Feciskaninová 2.A

      Klára Osadská, 2.A

      Maxim Vass, 2.A

      Martin Ružek, 2.B

      Tomáš Tietz, 2.C

       

      Matúš Leščinský, 3.C

       

      Schneider Ester, 4.A

      Hana Feciskaninová, 4.A

      Lenka Kovačiková, 4.C

      TITUL ŠKOLSKÉHO ŠAMPIÓNA získal PETER GENDEŠ z 1.B triedy.

       

      Žiaci 2. stupňa získali účastnícke diplomy.

       

      Slávik Slovenska

      V stredu 26.4.2023 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) sa zúčastnilo 9 žiakov, v druhej kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) 5 žiakov a v tretej kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) 1 žiačka. Do okresného kola postúpili víťazi 2. a 3. kategórii:

      2. kategória: Alexander Fellmayer (5.A)

      3. kategória: Anna Rakhubovská (7.A)

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom gratulujeme.

      Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska sa konalo v stredu 10.5.2023 v DK Lúky. Zúčastnilo sa až 28 žiakov z 13 základných škôl a základných umeleckých škôl. Hodnotné ceny do súťaže venoval umelecký súbor Lúčnica a vydavateľstvo Slovart. V okresnom kole našu školu úspešne reprezentovali víťazi školského kola. V tretej kategórii Anna Rakhubovská (7.A) získala Čestné uznanie (4.miesto). V druhej kategórii Alexander Fellmayer (5.A) získal 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 7.6.2023.

      Obidvom súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a víťazovi držíme palce v krajskom kole.

      Foto

      Novodobo so Shakespearom

      Na ZŠ Tupolevova 20 sa uskutočnil 18. ročník súťaže pre žiakov 2. stupňa petržalských základných škôl v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

      Tento rok súťaž prebehla prezenčne. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 55 žiakov z 10 petržalských škôl. Zaznamenali sme aj rekordných 24 prednesov v kategórii poézia.

      Vydavateľstvo MEGABOOKS, Macmillan a Oxford zabezpečili hodnotné ceny pre víťazov umiestnených na 1. až 3. miestach. Naši žiaci opäť výborne reprezentovali.

      V kategórii st. žiaci v prednese poézie sa na 3. mieste umiestnila Charlotte Semeráková z 9.B a v rovnakej vekovej kategórii na 2. mieste v speve sa umiestnila žiačka Tereza Hrnčiarová z 8.C. Žiak Hugo Gulán zo 7.A sa v kategórii poézia starší žiaci umiestnil na 4. mieste.

      Víťazom a pani učiteľkám, ktoré súťažiacich pripravovali blahoželáme. Žiačku Semerákovú pripravila p. Gambaľová a žiačku Hrnčiarovú p. Jančiová.

       

      Biologická olympiáda

      Školské kolo Biologickej olympiády v kategórii E sa uskutočnilo 17.2.2023. 20 žiakov súťažilo online v 3 odbornostiach. Do okresného kola postúpili:

      Odbornosť geológia: Veronika Štefeková

      Odbornosť zoológia: Nina Hrehorová, Michaela Dugasová

      Odbornosť botanika: Terézia Vizváryová

      Zúčastneným ďakujeme a víťazkám gratulujeme.

      Dňa 13.4.2023 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E: Poznaj a chráň. Žiaci súťažili v 3 odbornostiach a získali vynikajúce umiestnenia. Do krajského kola postupuje z prvého miesta v odbornosti zoológia Nina Hrehorová (8.A), v odbornosti botanika Veronika Štefeková (7.A) a v odbornosti geológia Terézia Vizváryová. Krajské kolo sa uskutoční 16.5.2023. Víťazkám gratulujeme a držíme im palce v ďalšom kole!

      Dna 16.5. sme sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK zúčastnili krajského kola biologickej olympiády (kat. E). Naše žiačky sa umiestnili veľmi dobre- Veronika Štefeková 2. miesto (geológia), Nina Hrehorová 4. miesto (zoológia) a Terézia Vizváryová 11.miesto (botanika). Keďže do celoslovenského kola postupuje len prvé miestom, naša účasť tento školský rok končí. Žiačkam ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

      Foto

      Chemická olympiáda

      Dňa 30. marca 2023 sa na ZŠ Milana Hodžu konalo okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali Alex Nagy (9.B) a celkovo dvaja najmladší súťažiaci: Hanka Mendelová (8.B) s Martinom Vyšinským (8.B). Všetci boli úspešní riešitelia. Hanka Mendelová obsadila pekné piate miesto za žiakmi z gymnázia C.S.Lewisa, gymnázia Mercury a Súkromnej školy pre intelektovo nadaných žiakov.

      Foto

      Matematická olympiáda

      12.4. sa konalo opäť na ZŠ Holíčska OK MO pre kategóriu 6., 7. a 8.ročníka. Z 8 žiakov, ktorí reprezentovali našu školu, 7 sa stali úspešnými riešiteľmi. A čo nás mimoriadne potešilo, že traja z nich získali maximálny počet bodov 18 a obsadili v silnej konkurencii PRVÉ miesto. A to:

      Juraj Gendeš zo 6.B

      Madaléna Berkešová zo 7.A

      Veronika Štefeková zo 7.A

       

      Úspešní riešitelia sú:

      Viktor Mizerák zo 6.C

      Šimon Tokarský zo 7.A

      Filip Hluchý z 8.A

      Dňa 27.1.2023 sa na ZŠ Holíčska konalo OK MO pre žiakov piatych a deviatich ročníkov. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí sa v domácom kole umiestnili na prvých troch miestach. Za deviatakov to bol len Alex Nagy z 9.B, ktorý však úspešný na OK nebol. Lepšie dopadli piataci.  Aj keď na stupne víťazov to nestačilo. Z piatich súťažiacich sa úspešnými riešiteľmi stali Ela Hošková z 5.A a Marek Kresák z 5.B. Tí získali zhodne 14 bodov z 18 možných. Najlepší z našich bol žiak 5.C, Patrik Tietz, ktorý získal 16 bodov. Gratulujeme.

      Okresnému kolu predchádzalo domáce kolo. Žiaci riešili 6 úloh. Zapojených bolo 18 žiakov 5.ročníka, 4 zo 6.ročníka, 3 zo 7.ročníka, dvaja z 8.ročníka a jeden žiak z 9.ročníka. 

      Hviezdoslavov Kubín

      V marci sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na našu veľkú radosť sa súťaže zúčastnilo až 27 žiakov prvého stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách - v poézii a v próze.
      Nakoľko, každý podal veľmi dobrý výkon, bolo pre porotu naozaj náročné vybrať iba tých najlepších.
      V kategórii Poézia sa umiestnili:
      3.miesto Dominik Remeta 4.C
      2.miesto Marek Ďurina 4.B
      1.miesto Ema Rebrošová 3.B

      V kategórii Próza sa umiestnili:
      3. miesto Matúš Leštinský 3.C
      2. miesto Štefan Rábek 3.C
      1. miesto Kamila Omanová 4.B

      Gratulujeme a víťazkám držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.
      Pochvala samozrejme patrí všetkým našim recitátorom.

      Dňa 14.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov 2. stupňa.

      V II. kategórii (5. - 6. ročník) v poézii sa na 1. mieste umiestnil Alexander Fellmayer z 5.A triedy, na 2. mieste sa umiestnil Filip Mikulášik zo 6.A a na 3. mieste sa umiestnil Markus Gull z 5.A triedy.

      V II. kategórii v próze sa na 2. mieste umiestnila žiačka Ela Hošková z 5.A triedy a 3. miesto obsadili dvaja žiaci, a to Adam Svoboda z 5.B triedy a Ninka Orelová z 5.A triedy.

      V III. kategórii (7. - 9. ročník) v poézii sa na 1.mieste umiestnila Terezka Hrnčiarová z 8.C triedy a na 2. mieste sa umiestnil Hugo Gulán zo 7.A.

      V III. kategórii v próze sa na 1. mieste umiestnil Maximilián Both z 8.B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Sofia Anna Bolerácová zo 7.B triedy a na 3. mieste sa umiestnili Peter Macko zo 7.A a Eliška Ratuská z 8.B.

      Víťazi prvých miest postupujú na Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína a my im srdečne gratulujeme.

      Foto

      Dňa 27.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína na ZŠ Gessayova. Zúčastnili sa ho víťazi prvých miest v školskom kole: Ema Rebrošová 3.B, Kamila Omanová 4.B, Alexander Fellmayer 5.A, Tereza Hrnčiarová 8.C, Maxim Both 8.B.

      Na okresnom kole získal Maxim Both čestné uznanie. Gratulujeme.

      Šaliansky Maťko

      Dňa 27.januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v Rusovciach. Našu školu úspešne reprezentovala Sára Sadloňová, žiačka 5.A triedy. Umiestnila sa na druhom mieste v kategórii B, za čo jej srdečne blahoželáme. 

      Pytagoriáda

      Dňa 7. a 8.12.2022 sa konalo školské kolo pytagoriády v šiestich kategóriách. V kategórií P3 sa zúčastnilo 5 žiakov, v P4 12 žiakov, v P5 30 žiakov, v P6 23 žiakov, v P7 25 žiakov a v P8 27 žiakov.

      Po troch rokoch sa na našu školu vrátilo OK Pytagoriády vo forme, ktorú sme poznali a mali radi. Stretli sa žiaci petržalských škôl, aby si otestovali svoju ručnosť a rýchlosť v riešení 15 logických matematických úloh. Prvý deň 20. marca súťažilo 124 detí z ročníkov,3. 4. a 5. Úspešných riešiteľov bolo 81, čo je 65%. Druhý deň 21. marca sa stretlo 110 detí 6., 7. a 8. ročníka a hoci boli všetci šikovní, náročnosť úloh  do kategórie. Úspešný riešiteľ posunulo iba 41 žiakov, čo predstavuje 37%. Z našich 8 súťažiacich boli štyria úspešní riešitelia, z toho Marek Kresák z 5.B obsadil krásne 3. miesto. Gratulujeme

      Dejepisná olympiáda

      Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo na našej škole dňa 5.12.2022. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov v 4 kategóriách. 

      Kategória C (9. ročník): 1. miesto - Dominika Kulíšková

      Kategória D (8. ročník): 1. miesto - Natália Košudová

                                            2. miesto - Laura Brezovská

      Kategória E (7. ročník): 1. miesto - Simon Trangel

                                            2. miesto - Veronika Svitáková

                                            3. miesto - Gabriel Hošek

      Kategória F (6. ročník): 1. miesto - Viktor Mizerák

                                             2. miesto - Ema Leščinská

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do okresného kola.

      Dňa 8.2. sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov 6. – 9. ročníka. Z nich boli úspešnými riešiteľmi piati žiaci. Na 3. miestne sa vo svojej kategórii umiestnil Viktor Mizerák zo 6.A, Laura Brezovská z 8.A. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka Natália Košudová z 8.C, ktorá zároveň postúpila na krajské kolo.

      Dňa 3. 4. 2023 sa uskutočnilo na našej škole krajského kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa 52 súťažiacich zo stredných a základných škôl z celého Bratislavského kraja. Naša žiačka z 8.C Natália Košudová sa v kategórii D umiestnila na 11. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Všetkovedko

      Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže Všetkovedko, v ktorej bojujú o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími z celého Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Z toho 5 žiakov druhého ročníka, 6 žiakov tretieho ročníka a najviac súťažiacich bolo v štvrtom ročníku - 11. Žiaci, ktorí sa zaradili medzi 30% najúspešnejších sa mohli pýšiť titulom "VŠETKOVEDKO":

      3.ročník: Matúš Komora 3.E, Juraj Kmiť 3.A, Ivana Krajčiová 3.A

      4.ročník: Šimon Mačuga 4.B, Klára Kečková 4.B, Karolína Paulíková 4.B

      Ostatní získali titul "VŠETKOVEDKOU UČEŇ". Všetci súťažiaci si odniesli okrem diplomu aj vecné ceny.

      Žiakom gratulujeme a držíme palce v ďalšom ročníku súťaže o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

       

      Expert geniality show

      Dňa 30.11.2022 sa uskutočnila celoslovenská medzipredmetová vedomostná súťaž pre žiakov 5.-9. ročníka. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 16 žiakov.

      Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJ. Prihlásiť sa mohli žiaci, ktorí mali či už záujem, alebo boli zvedaví a chceli si svoje vedomosti overiť. Počet registrovaných žiakov bol 54. Žiaci súťažili v 2 kategóriách. Traja žiaci z každej kategórie s najvyšším počtom bodov sa umiestnili v nasledovnom poradí:

      Kategória 1A

      1. miesto Dominika Kocáková 6.B

      2. miesto Veronika Svitáková 7.B

      3. miesto Michaela Elizabeth Bolečková 6.A

      Kategória 1B

      1. miesto Michaela Bíliková 9.B

      2. miesto Alžbeta Noščáková 8.B

      3. miesto Charlotte Semeráková 9.B

      Do okresného kola postupujú žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. mieste v každej kategórii.

       

      Geografická olympiáda

      Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády v kategórií E - 8.-9. ročník (7 žiakov), v kategórií F 6.-7. ročník (10 žiakov) a v kategórií G 5. ročník (9 žiakov).

       

      Matboj

      Dňa 25.11.2022 sme sa zúčastnili matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior. Je to súťaž 4-členných družstiev pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 8-ročných gymnázií a je medzinárodná.  Trvá 120minút a žiaci riešia úlohy, ktoré sa líšia od bežných školských úloh. Musia zapojiť logiku, efektivitu spolupráce a inovatívne myslenie.

      Našu školu reprezentovali ôsmaci, a to: Alžbeta Nosčáková – 8.A, Natália Černohousová – 8.B, Dávid Gendeš – 8.B, Martin Vyšinský – 8.B. 

      V silnej konkurencii naši žiaci obsadili z petržalských škôl 3.miesto.

      Foto

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

      Úspešných riešiteľov bolo celkovo 73 žiakov z počtu 339 žiakov (3. – 8. ročníky).

      Úspešní riešitelia v kategórii Drobec: Juraj Kmiť, Matúš Leščinský, Adela Mrázková, Nina Jasenovec, Hana Užeková, Matúš Komora, Michal Hrnčiar, Lujza Hrušková, Peter Pirháč, Ema Rebrošová, Juraj Klátik, Sebastián Matúš, Patrik Pajunk.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík: Viktória Slugeňová, Michaela Mrvová, Lenka Kováčiková, Hana Feciskaninová, Olívia Slugeňová, Patrik Tietz, Ela Hošková, Alex Maľa, Veronika Bubničová, Karolína Kováčová, Jakub Kováč,  Adam Svoboda, Nina Fornadeľová, Ema Bohunová, Cynthia Rakšány, Sofia Slugeňová, Maximilián Sovič, Ester Schneider, Jakub Valovič, Sára Sadloňová, Ema Lipovská, Leo Paulík, Marek Kresánek, Matej Valentík, Klaudia Špotáková, Nela Blizmanová, Nina Gunárová, Šimon Mačuga, Adela Villantová, Nina Orelová.

      Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín: Juraj Gendeš, Lenka Imamovič, Henrik Ungrady, Magdaléna Berkešová, Veronika Štefeková, Hugo Gulán, Ema Leščinská, Michaela Zaťková, Michaela Dugasová, Lucia Tarnovská, Gabriel Hošek, Zoja Villantová, Nina Gregorovičová, Sofia Anna Bolerácová, Matúš Kolárik.

      Úspešní riešitelia v kategórii Kadet: Maximilián Both, Natália Košudová, Eliška Ratuská, Lucia Bezáková, Tamara Kušnírová, Alžbeta Noščáková, Filip Hluchý, Barbora Vrábľová, Petra Tóthová, Daniel Kaan, Veronika Zimmermannová.     

      Srdečne blahoželáme!

      Foto

      Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 23.októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov z ôsmych a deviatych ročníkov. Prebehlo online formou. Do okresného kola postúpila žiačka Alena Kňažíková z 9.A triedy.