• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2019/2020

   • Okresné kolo

     • Jednotlivci i kolektívy

     • Naši žiaci pravidelne získavajú ocenenia na športových i vedomostnýc súťažiach, o ktorých Vás budeme informovať. · Okresné kolo · 2019/2020