• Novinky

      • Oznam rodičom!

      • Upozorňujeme rodičov, že od 8.1.2020 sa mení vstup rodičov do budovy školy a to nasledovne:

       1. pred vyučovaním do 7:55 hod. vstupujú do budovy školy bočným vchodom len žiaci,   rodičia len po vzájomnej dohode s vyučujúcim, ktorý ich počká pri vchode,

       2. po vyučovaní do 14:00 hod. je vstup do budovy školy bočným vchodom  a rodičia si môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD,

       3. v čase od 14:00 do 15:30 hod. je budova školy uzatvorená, v súrnych prípadoch vstup cez hlavný vchod,

       4. od 15:30 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD - vstup do budovy školy bočným vchodom.