• Novinky

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/22 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Nástup po prázdninách do školy je 10. januára 2022 (pondelok).

      • Poistenie proti krádeží a strate vecí

      • Vážení rodičia,

       počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

       Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

       Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

       Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy