• Novinky

      • Programko pre 1. a 2. stupeň ZŠ

      • Na našej základnej škole sa v tomto školskom roku bude organizovať krúžok programovania a informatiky pre žiakov 1. a 2. stupňa (oddelene). K dispozícii je niekoľko termínov (fyzicky v priestoroch školy).  Náplňou kurzov budú základy programovania + základy tvorby hier + internetová bezpečnosť. Presné termíny nájdete v registračnom formulári.

       Krúžok sa bude konať raz do týždňa po vyučovaní. Žiaci v cene krúžku dostanú učebnicu (teória + príklady) a potvrdenie o absolvovaní kurzu. Krúžky začínajú na začiatku októbra. Maximálna kapacita krúžku je 15 žiakov. 

       V prípade záujmu o viac informácii, prosím kontaktujte kozusko@programko.sk, 0917394051. Ján Kožuško je organizátorom krúžkov a zakladateľom iniciativy Programko, ktorá sa žiakom základných škôl v oblasti vzdelávania venuje už od roku 2019. Zároveň popri štúdiu informatiky a ekonómie pôsobí ako IT konzultant.

       Na krúžok môžete zaregistrovať na (v reg. formulári nájdete dostupné termíny):

       https://forms.gle/DAAuTmU8iJndTvs4A

      • "Anglické komunikačné kluby" Mybrain Academy

      • Na základe zvyšujúcej sa potreby  komunikácie v anglickom jazyku spúšťame unikátny projekt s jazykovou školou My Brain Academy Bratislava 2, ktorá pomáha Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " v priestoroch našej školy. Ich metodika vychádza z prepájania školského učiva do myšlienkových máp, čo zabezpečí u Vašich detí pochopenie jazyka, odstránenie bariér a strachov a plynulosť rozprávania.


       Súhrnné info:

       - v skupinách je po 8 detí/ max. 10 (v prípade veľkého záujmu)

       - 1x do týždňa/skupina

       - 1 hodina trvá 60 minút

       - cena na mesiac je 30€/dieťa

       - máme vlastných lektorov, preškolených našou metodikou

       - výučba nadväzuje na štátny školský vzdelávací program 

        

       Výuku vieme spustiť od 2.10.2023 

       Pre viac informácií: prezentačné video + propagačný plagát.

       Prihláška:

       https://forms.gle/eAcGQCXEcyFCvECU6

        

       V prípade potreby kontaktujte pani Maju Minarovič

       Tel:0911/21 85 85

      • KURZY NA ŠKOLE v šk. roku 2023/2024 OD BENITIM

      • ŠPORTmaniak (6-10 r.) 15 športov v jednom kurze. Zisti, ktorý šport sa ti najviac páči                           

       Športový program, ktorý sa snaží nájsť každému dieťaťu vo veku 6-10 rokov najvhodnejšiu formu športovania. Trénujeme s profi trénermi v troch úrovniach nasledovné športy: 

       1. level: k základom pohybových a loptových hier postupne pribúda gymnastika, atletika, karate, florbal, futbal, dodgeball, kin ball
       2. level: parkour, šerm, tenis, bedminton
       3. level: basketbal, baseball, hádzaná, minivolejbal

       Na záver školského roka rodič obdrží odporúčanie, ktoré z odtrénovaných športov dieťaťu najviac vyhovujú. Deti vyzdvihujeme z ŠKD.                    

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak-6-10-r/

        

       PARKOUR (7-9 r., 10-15 r.)

       Vďaka gymnastike, akrobacii a free runu deti hravo zvládnu všetky prekážky.

       Na dynamických téningoch pracujeme s vlastnou váhou tela, zlepšujeme koordináciu, kondíciu aj myslenie. Získavame tie najlepšie predpoklady pre zvládnutie fyzických aj psychických prekážok. Parkour predstavuje komunitu motivujúcich športovcov. Deti vyzdvihujeme z ŠKD.

       Prihláška a info na:  https://benitim.sk/kurzy/parkour-9-15-r/