• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2023/2024

     •  

      Mikuláš v škole

      Dňa 6.12. MIKULÁŠ s ANJELMI a ČERTÍKMI potešil všetky deti. Za pieseň alebo báseň dostali deti od Mikuláša, anjelikov a čertíkov sladkú odmenu.

      Foto

      Kultúra v srdci

      Na národnej oslave v Nitre, 5. júla tohto roku, z príležitosti 1160. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda na naše územie, bol v spolupráci s Ministerstvom kultúry vyhlásený rok Kresťanskej kultúry 2023 – 2024. Do tohto projektu sa, v rámci Náboženskej výchovy, zapojili žiaci našej školy vytvorením nástenky. Slovo kultúra z latinčiny cultura - je odvodené od slova colere, čo znamená pestovať. Z bohatstva kresťanskej kultúry sme si vybrali čnosti, ktorými máme pestovať – kultivovať naše srdcia dobrého a mierumilovného života.

      Foto

      Bezpečnosť detí na internete

      Členovia parlamentu si pripravili prezentáciu na IKT - na tému "BEZPEČNOSŤ DETÍ NA INTERNETE" - v každej triede 1. a 2.stupňa prezentovali, diskutovali, odpovedali na otázky. Deťom sa prezentácia a diskusia páčila, bola poučná a zaujímavá.

      Foto

      Drotárstvo

      Dňa 29.11.2023, triedu 4.C, navštívili pracovníčky z CVČ Gessayova 6 Bratislava. Pre žiakov si pripravili pútavú prezentáciu ohľadom drotárstva a samozrejme žiaci aktívne vyrábali ozdoby z drôtu. Na vlastných rukách zistili, ako ťažko museli kedysi pracovať ľudia, aby sa uživili, čo všetko museli robiť, aby sa im ľahšie žilo. Vyrobili si srdiečko z oblasti Detvy a tešia sa už na ďalšiu tvorivú návštevu.

      Foto

      Výstava Malý princ

      Dňa 14.11. sa žiaci 8.B a 8.C triedy zúčastnili výstavy Malý princ od Elišky Podzimkovej, ktorá sama prebádala miesta, na ktorých autor tohto diela havaroval. Žiaci si mohli pozrieť kratučký dokument, v ktorom autorka opisuje svoju cestu za dobrodružstvom. Pomocou aplikácie v mobilnom telefóne žiakom ožili obrazy, ktoré boli na výstave umiestnené. V tematicky vyzdobenom stane si mohli deti vypočuť audio nahrávku knihy a pomocou svojich zmyslov mali prísť na to, aké zvieratko je ukryté v machu.

      Foto

      Divadelné predstavenie Malá princezná

      Dňa 13.11. (pondelok) sa žiaci 5. B triedy zúčastnili divadelného predstavenia Malá princezná, ktoré sa uskutočnilo v Miestnej knižnici Petržalka. Po predstavení nasledovala beseda s autorom Jánom Uličianskym. Žiaci našej školy mali na autora množstvo otázok, ktoré im pán spisovateľ rád zodpovedal.

      Foto

      Halloween v škole

      Žiaci zo školského parlamentu z 9.B - Lana, Ema, Natália B., Simona, Natália Ď., Alex, Martin N., Dominik M., Daniel a 9.A - Matúš, Dominik pripravili halloween-ske plagáty a "strašidelnú chodbu 🎃", cez ktorú prešli žiaci 2.stupňa a žiakom 1.stupňa pripravili v každej triede malý kvíz a odfotili sa s nimi v maskách.

      Halloween-ský deň bol veselý a po škole sa pohybovali rôzne milé a "strašidelné" bytosti.

      Foto

      Naživo v rádiu v projekte Milión detí

      Teší nás, že po prvej mediálnej skúsenosti so žiakmi našej školy sme znovu dostali ponuku zúčastniť sa živého vysielania v rádiu Mária.

      11 žiakov 5.C triedy sa 18. októbra 2023, v rámci Náboženskej výchovy, zúčastnilo celosvetovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec.

      Priamy prenos modlitby Slávnostného ruženca za jednotu a mier vo svete potešil rodičov, starých rodičov i tisíce poslucháčov rádia.

      V živom večernom vysielaní od 17,15 hod. žiaci svojou disciplinovanosťou, pocitom zodpovednosti, kultivovaným prednesom, sebavedomým vystupovaním a predovšetkým tímovou prácou udivili a príjemne prekvapili nielen poslucháčov rádia, ale taktiež profesionálnych pracovníkov vysielania.

      Nasledovala prehliadka rozhlasových štúdií s prístupom k vysielacím počítačovým zariadeniam, kde im redaktorka vysvetlila rozdiel ako sa pracuje v živom vysielaní alebo zo záznamu.

      Domov sa vracali s radosťou a neskrývanou hrdosťou.

      Foto

      Hvezdáreň Hurbanovo

      Štvrtáci na hodinách prírodovedy nadobúdajú a prehlbujú si poznatky o našom veľkom nekonečnom vesmíre. Tieto témy, ako sú Planéty slnečnej sústavy, Vesmír, Súhvezdia, Hviezdy, Zem, Mesiac a veľa iných veľmi žiakov zaujímajú.

      Z toho dôvodu sa dňa 25.10.2023 triedy 4.C, 4.E a 4.D zúčastnili exkurzie v Slovenskej  ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Pracovníci hvezdárne žiakom pútavo rozprávali, premietali, predvádzali a odpovedali na množstvo otázok, ktoré ich zaujímali. Dozvedeli sa, že v súčasnosti okrem hvezdárne v Hurbanove, na Slovensku existuje 15 hvezdární – v Banskej Bystrici, Hlohovci, Humennom, Kysuckom Novom Meste, Leviciach, Medzeve, Michalovciach, Partizánskom, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, vo Svidníku – Roztokách, v Trebišove, Žiari nad Hronom a v Žiline.

      A čo je aktuálnou úlohou tejto hvezdárne? V odborno – pozorovateľskej a výskumnej oblasti Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vykonáva a koordinuje pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť v odboroch slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, stelárnej astronómie a histórie astronómie. Astronomickú verejnosť preto v pravidelných trojročných intervaloch informujú o výsledkoch na celoslovenských pracovných konferenciách astronómov amatérov na Slovensku.

      Exkurzia sa žiakom páčila, aj počasie nám prialo, ani sa im nechcelo odtiaľ odísť.

      Foto

      Natieranie školského plota - poďakovanie

      Dňa 14.10.2023 sa uskutočnila brigáda rodičov, ktorí nám pomohli natrieť školský plot. Ďakujeme rodičom, ktorí sa brigády zúčastnili a pomohli nám skrášliť okolie našej školy.

      Zároveň sa chceme poďakovať zamestnancom firmy NN Nationale Nederlanden, ktorí dňa 6.10.2023 nám prišli tiež v rámci dobrovoľníctva pomôcť s natieraním školského plota.

      Foto

      https://photos.app.goo.gl/tBeD9tQGQ5iAuAQHA

      Deň župných škôl

      Dňa 13. októbra sa v OC Bory Mall konala akcia Deň župných škôl, na ktorej sa prezentujú jednotlivé stredné školy Bratislavského kraja. Zúčastnili sa jej aj naši deviataci v sprievode svojich triednych učiteliek pani Labáthovej, Fremlovej a pána učiteľa Vaľa. Veríme, že ponuka študijných odborov ich zaujala, pretože bola bohatá. Už len si správne vybrať :)

      Foto

      Exkurzia na gazdovstvo vo Vajnoroch

      Dňa 6.10.2023 sa 3.D zúčastnila zážitkovej exkurzie na Gazdovstve v priestoroch PD Vajnory.

      Exkurzia začala zaujímavou prezentáciou o mlieku - o cicavcoch až po vtákopyska, a to v priestore PD, v ktorom bola zároveň výtvarná výstava pre deti, rodáka z Vajnor. Tam sme tiež dostali zdarma jablkovú šťavu z miestnych sadov. Pokračovanie bolo v exteriéri, kde sa žiaci voľne pohybovali vo výbehu pri koziach, ovečkách, pri klietke s pávmi, v maštaliach s dvoma druhmi kráv a teliatok. Hladkali zvieratká, bolo cítiť ich terapeutické pôsobenie na deti z mesta. Návšteva koníka v stajni nebola možná pre momentálnu neprítomnosť zoologičky. Sprevádzala nás pedagogička, ktorá bola k žiakom veľmi láskavá a pútavo im rozprávala o prístupe k zvieratám a starostlivosti o nich.

      V miestnej predajni si deti zakúpili darčeky pre svojich blízkych.

      Foto

      Ekotopfilm - Junior festival, environmentálna výchova žiakov

      Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na výchovu detí.

      Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách, sa už od roku 2001 snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom Junior festivalu je deti inšpirovať, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

      Naši žiaci zo 4.C a 4.E sa dňa 27.9.2023  v priestoroch Pisztoryho paláca stali tiež súčasťou tohto festivalu, kde žiakov prostredníctvom filmov inšpirovali a nabádali k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Žiaci videli tieto filmy: Zvláštny zločin pána Jaya, Bo a smeti, Ekosystém plastov. Po skončení premietania filmov mali žiaci sprievodný program v podobe rozhovorov, diskusie ale aj testu. Žiaci sa aktívne zapájali a aj svojím pričinením, prispejú k záchrane našej planéty.

      Foto

      Kyberšikana - výchovný koncert

      Dňa 26.9. sa na našej škole uskutočnil výchovno-motivačný koncert na tému kyberšikana. Tohto koncertu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a koncert sa neniesol len v duchu hudobného žánru hip hop, ale aj diskusie na túto dôležitú tému. V dnešnej modernej dobe technológií je veľmi dôležité, aby deti poznali hrozby, ktoré na ne číhajú v online priestore. Za tento koncert ďakujeme slovenskému umelcovi Suverenovi, ktorý nie len vytvoril výbornú atmosféru a ochotne absolvoval autogramiádu a fotenie, ale žiakom ponúkol aj odborné informácie z oblasti online šikanovania.

      Foto

      Biela pastelka

      Dňa 22.9.2023 sa naša škola zapojila do dobrovoľnej finančnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Žiaci, zamestnanci a rodičia mohli prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou do pokladničky.

      Za dobrovoľný finančný príspevok mohli získať bielu pastelku alebo pohľadnicu.

      Foto

       

      S Bibianou do školy

      V dňoch 9.9.2023 a 13.9.2023 prišli lektori z BIBIANY do 3. ročníkov, 1.D, 2.C a 4.D s programom plným ilustrácii a kníh, ktorý prehĺbil žiakom poznanie o BIBIANE a BIBe.

      BIB je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácii kníh pre deti.

      Program predstavil žiakom ilustrácie vybraných slovenských ilustrátorov a cez aktivity spojené s tvorbou ilustrácie rozvíjal u žiakov schopnosti interpretácie textu a jeho vizuálneho spracovania.

      Foto