• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2021/2022

     • MAKSÍK - Celoslovenská matematická súťaž

      Maksík celý školský rok  prináša súťažiacim  zaujímavé úlohy päťkrát počas školského roka.

      Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 54  žiakov z 1. stupňa. Žiaci počas celého školského roka úspešne riešili Maksíkove nadštandardné matematické úlohy. Zvládli sme úspešne už 13. ročník súťaže Maksík. Teraz prišiel čas odovzdať deťom za celoročnú prácu a vytrvalosť  zaslúžené ocenenie. Každý, kto sa zapojil aspoň do troch kôl súťaže, získava ceruzku a diplom. Všetci riešitelia, ktorí získali titul a diplom „NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK“ získal okrem ceruzky aj peknú cenu.

      Titul „Najmúdrejší Maksáčik“ získali žiaci:

      Ema Rebrošová 2.B, Hana Užeková 2.B, Jakub Major 2.B, Juraj Klátik 2.B, Karolína Hudecová 2.B, Samuel Králik 2.B, Martin Buday 2.C, Matúš Leščinský 2.C, Šimon Jaššo 2.C, Štefan Rábek 2.C, Bajram Aziri 2.E, Jakub Černuška 2.E, Matúš Komora 2.E, Stella Kurhajcová 2.E, Karolína Paulíková 3.B, Kristína Danielová 3.C, Sára Sadfloňová 4.A, Karolína Laššáková 4.B, Marek Kresák 4.B, Alica Michaličková 4.C, Klaudia Špotáková 4.C,Leo Paulík 4.C a Patrik Tietz 4.C.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme.

       

      MATEMATICKÝ  KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

      Súťaže sa zúčastnilo 85 žiakov z 1. stupňa a súťažilo sa v štyroch kategóriách. Súťaž prebehla v apríli, vtedy už boli otvorené všetky školy.  Online súťažili štyria žiaci, ktorí neboli prítomní v škole. V kategórii Školák 6 súťažila Veronika Štefeková zo 6.A triedy.

      Už poznáme mená najúspešnejších žiakov našej školy. Každý súťažiaci má možnosť na stránke matematickyklokan.sk nájsť podrobné hodnotenie svojho vlastného testu. Stačí zadať prístupový kód žiaka. Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších súťažiacich. Účastnícky diplom dostávajú tí súťažiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili, ale nepatrili medzi 20 % najlepších.

      Darčeky dostali žiaci podľa počtu získaných bodov v súťaži. Každému súťažiacemu patrí diplom a ceruzka s motívom „Súťažím s Talentídou“.

      Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy boli žiaci, ktorí získali maximálny počet bodov vo svojej kategórii:

      Paulína Demeterová, 1.A

      Agáta Feciskaninová, 1.A

      Katarína Noščáková, 1.A

      Matúš Rakovský, 1.A

      Jakub Daniel,1.B

      Matej Štefan Matúšek, 1.B

      Daniel Svoboda, 1.C

      Samuel Bartoš, 2.E

      Matúš Komora, 2.E

      Tomáš Hajach, 3.A

      Hana Feciskaninová, 3.A

      Zara Kerďová, 3.A.

      Úspešní riešitelia:

      Denis Mattoš 1.A, Ella Heredešová 2.A, Sára Čambáliková 2.A, Matúš Leščinský 2.C, Peter Pirháč 2.D,  Karolína Mizeráková 3.A, Lenka Kovačiková 3.C. , Olívia Slugeňová 4.B, Sofia Slugoňová 4.B, Michal Noščák 4.B, Marek Kresák 4.B, Max Masler 4.B, Adam Svoboda 4.B, Nina Mihóková  4.C a Patrik Tietz 4.C.

      Všetkým súťažiacim  ďakujeme za prejavený záujem o súťaž a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

       

      Matematická olympiáda

      Dňa 12.4. 2022 sa konalo okresné kolo MO na ZŠ Holíčska.  Postúpili žiaci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Zapojilo sa 28 žiakov II.stupňa.

      5.ročník – 10 žiakov

      6.ročník – 8 žiakov

      7ročník – 6 žiakov

      8.ročník – 2 žiaci

      9.ročník – 2 žiaci

      S výsledkami našich žiakov v OK môžeme byť spokojní:

       

      Všetci 3 naši piataci sa stali úspešnými riešiteľmi:

      Richard Kečka, 5.A - 15b

      Barbora Bartíková, 5.C - 14b

      Lucia Užeková, 5.C - 10b

       

      Mimoriadne úspešní boli šiestaci, kde dve dievčatá získali maximálny počet bodov a tak obsadili prvé miesta:

      Magdaléna Berkešová, 6.A – 1.m

      Veronika Štefeková, 6.A – 1.m

      Šimon Tokarský, 6.A – úspešný riešiteľ s 12 bodmi

       

      Náročnejšie to mali siedmaci, kde v celej Petržalke bolo len 6 úspešných riešiteľov, žiaľ, naši medzi nimi neboli:

      Tamara Kušnírová, 7.A

      Natália Černohousová, 7.B

      Filip Hluchý, 7.A

      Nima Benkovičová, 7.C

      Jakub Ďurech, 7.C

       

      Jediný zástupca deviatakov, Peter Radačovský z 9.B nebol úspešným riešiteľom.

       

      Úspešným gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy

       

      Slávik Slovenska

      V piatok 29.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) sa zúčastnilo 17 žiakov, v druhej kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) 12 žiakov a v tretej kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) 3 žiaci.

      Do okresného kola postúpili víťazi jednotlivých kategórií. V prvej kategórii nás bude reprezentovať Karolína Hudecová (2.B), v druhej kategórii Alexander Fellmayer (4.B) a v tretej kategórii Diana Hajdová (8.A).

       

      Novodobo so Shakespearom

      Na našej škole sa uskutočnil 17. ročník súťaže pre žiakov 2. stupňa petržalských základných škôl v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

      Aj tento rok súťaž prebehla online. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov z 8 petržalských škôl. Porota zložená zo skúsených učiteľov ANJ sa takisto stretla online a nahrávky 26.4. 2022 vyhodnotila. Zaznamenali sme rekordných 21 prednesov v kategórii poézia.

      Vydavateľstvo MEGABOOKS a Oxford zabezpečili 18 cien pre umiestnených víťazov na 1. až 3. miestach.

      Naši žiaci opäť výborne reprezentovali.

      V kategórii ml. žiaci v prednese poézie sa na 2. mieste umiestnil Hugo Gulán zo 6.A a v kategórii st. žiaci opäť na 1. mieste Charlotte Semeráková. Na 4. mieste sa umiestnil žiak Maroš Všetečka.

      próze sa v kategórii st. žiaci na 1. mieste umiestnila Michaela Bíliková.

      Všetci traja žiaci sú z 8.B.

      Víťazom a pani učiteľkám, ktoré súťažiacich pripravovali blahoželáme. Žiakov Gulána a Bílikovú pripravovala p. Jančiová a žiakov Všetečku a Semerákovú p. Gambaľová.

      Tešíme sa na ďalší ročník, veríme, že prezenčne.

      Celkové výsledky sú TU.

      FOTO

       

      Biologická olympiáda

      Dňa 17.5.2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Našu školu reprezentovali 2 žiačky- v odbornosti geológia to bola Veronika Štefeková (6.A) a v odbornosti zoológia to bola Nina Hrehorová (7.A). Nina Hrehorová sa umiestnila na úžasnom 2. mieste, gratulujeme! Žiačkam ďakujeme za obrovskú snahu a tešíme sa na súťaženie v budúcom školskom roku.

      FOTO

      Vo štvrtok 31.3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Z našej školy sa ho zúčastnili 4 žiačky. V odbornosti geológia súťažila Veronika Štefeková (6.A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Odbornosť botanika zastupovala Veronika Svitáková (6.B), ktorá skončila na 2. mieste. V odbornosti zoológia na 3. mieste skončila Michaela Dugasová (6.C) a víťazkou tejto kategórie sa stala Nina Hrehorová (7.A).

      Žiačky Veronika Štefeková (6.A) a Nina Hrehorová (7.A) budú našu školu reprezentovať aj na krajskom kole.

      Dňa 18.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. V odbornosti Zoólogia sa zúčastnilo 17 žiakov, v Botanike 2 žiaci a v Geológií 2 žiaci.

      Do okresného kola postúpili žiačky Veronika Svitáková 6.B, Veronika Štefeková 6.A, MIchaela Dugasová 6.C a NIna Hrehorová 7.A.  

       

      Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 15.a 16.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 1. stupňa a  9 žiakov 2. stupňa.

      Na 1. stupni sa v poézii umietnili na 2. mieste Sebastián Hojstrič (2.A) a na 3. mieste Sára Sadloňová (4.A). V próze sa na 2. mieste umiestnil Matúš Leščinský (2.C) a na 3. mieste Max Sovič (4.A) a Marcus Gull (4.A).

      Na 2. stupni postúpili do okresného kola v próze Lucia Užeková (5.A) a Adela Omanová (7.B) a v poézii Sára Youssef (8.B).

      Dňa 29.3.2022 sa na Základnej škole Gessayova uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch vekových kategóriách si prišlo zasúťažiť až 92 žiakov základných škôl a
      základných umeleckých škôl z celého okresu Bratislava 5. Naša škola vyslala tri žiačky, víťazky kategórií v školskom kole: Luciu Užekovú z 5.A, Adelu Omanovú zo 7.B a Sáru Youssef z 8.B. V tvrdej konkurencii, keď v jednotlivých kategóriách bolo prihlásených 15 až 17 účinkujúcich, sa naše dievčatá nepresadili. Napriek tomu si odniesli nielen cenné skúsenosti, ale aj umelecký zážitok.

       

      Všetkovedko

      Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

      Napriek všetkým prekážkam naši žiaci 1.- 4. roč. zabojovali o titul VŠETKOVEDKO v súťaži Všetkovedko.

      30. novembra 2021 sa uskutočnila prvá časť súťaže Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa. Prihlásilo sa 48 žiakov, z 3. ročníka 36 žiakov a zo 4. ročníka 12 žiakov.

      Zabojovalo 43 žiakov a každý bez ohľadu na umiestnenie získal diplom. Tí, čo sa zaradili medzi 30% najúspešnejších, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO a ostatní diplom s titulom VĚTKOVEDKOV UČEŇ. Každý, kto získal titul a diplom VŠETKOVEDKO, získal aj darček batoh, loptičku, glóbus a ceruzku.

      Žiačka 4.B, OLÍVIA SLUGEŇOVÁ sa dostala medzi prvé 3% súťažiach a získala najkrajší darček knihu a loptičku.

      Gratulujeme najúspešnejšej žiačke spomedzi našich všetkých úspešných VŠETKOVEDKOV. My chválime všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili s veľkým nadšením.

      Už sa tešíme  na ďalšiu  najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž Matematický klokan. Vyskúšajte si vlaňajšie online testy pred súťažou. Prajem všetkým súťažiacim veľa úspechov.

      Mgr. Agnesa Semerská

      Koordinátorka súťaže

      FOTO ZO SÚŤAŽE

       

      Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 2. stupňa v kategóriach 1A (8 žiakov), 1B (15 žiakov) a 1C (1 žiak).

      V kategórii 1A :

      1. miesto: Svitáková Veronika 6.B, počet bodov 26,5

      2. miesto: Kováčová Viktória 7.C, počet bodov 25

      3. miesto: Imamovič Lenka 6.C, počet bodov 23

       

      V kategórii 1B:

      1. miesto: David Palkech 9.A, počet bodov 36,5

      2. miesto, Kramár Samuel 9.A, počet bodov 36

      3. miesto Bilíková Michaela 8.B, počet bodov 35,5

      Do okresného kola postúpili Svitáková 6.B a Palkech 9.A.

       

      Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Žiačka Svitáková sa umiestnila na 12. mieste a žiak Palkech sa umiestnil na 9. mieste.

       

      Expert geniality show

      30. novembra 2021 sa 18 žiakov 2.stupňa zapojilo do celoslovenskej súťaže s názvom Expert geniality show. Ide o medzipredmetové témy v rôznych kategóriách. V kategórií Expert 5 súťažili 4 žiaci, v Expert 6 to boli 3 žiaci, v Expert 7 súťažilo 6 žiakov a v Expert 9 to boli 5 žiaci.

       

      Pytagoriáda 

      December je mesiac, kedy sa žiaci na celom Slovensku tešia nielen z blížiacich sa Vianoc, ale aj z tradičnej matematickej súťaže zameranej na presnosť a rýchlosť. Tento rok sa už druhýkrát súťažilo online formou a o súťažiacich nebola núdza. Dokázať svoju matematickú zručnosť si v ročníkoch 3. - 8. prišlo vyskúšať 123 žiakov. Uspešných riešiteľov bolo 60.  Traja najlepší v každom ročníku postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci.

      29. a 30. marca sa úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Moderné technológie umožnili všetkým dobrým  riešiteľom v BA V riešiť aj úlohy okresného kola. Konkurencia bola VEĽKÁ. 1126 žiakov sa popasovalo s príkladmi, úspešnosť v Petržalke bola 27,35%. 

      Náročnosť príkladov sa so zvyšovaním ročníkov stupňovala. Z našej škoy sme mali 20 úspešných riešiteľov, všetkým gratulujeme. Najrýchlejšia vo svojej kategórii P6 bola Veronika Štefeková na 5. mieste a Miška Dugasová na 8. mieste.

      Dejepisná olympiáda

      V stredu 1.12.2021 sa v priestoroch našej ZŠ konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v štyroch kategóriách C, D, E, F pre ročníky 6.- 9.

      Zúčastnilo sa 22 žiakov.  Z každej kategórie postúpili najlepší dvaja na okresné kolo, ktoré sa bude konať online 9.2.2022.

      Dňa 9.2.2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády online formou na celom Slovensku.
      Z našej školy sa zúčastnili ôsmi žiaci - víťazi svojich kategórií na 1. a 2. mieste v školskom kole.
      Naša žiačka Katarína Mikulová z 9.A zvíťazila vo svojej kategórii C a bude ďalej súťažiť v krajskom kole DO 22.3.2022. Ďalšia naša žiačka Natália Košudová zo 7.C sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste v kategórii E.
      Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Kataríne Mikulovej budeme v marci držať palce na krajskom kole! Zároveň im ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo online formou aj krajské kolo Dejepisnej olympiády. V ňom v C kategórii súťažila naša žiačka z 9.A Katarína Mikulová, keďže zvíťazila v okresnom kole. Podarilo sa jej obsadiť 8. miesto a stať sa úspešnou riešiteľkou krajského kola

       

      Geografická olympiáda

      Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov 5. – 9. ročníka v 3 kategóriách.

      Kategória G (5. ročník - 5 žiaci): postup do okresného kola – Viktor Mizerák, Dávid Keller, Jonáš Jaššo

      Kategória F (6. a 7.  ročník - 6 žiaci): postup do okresného kola – Simon Trangel (6.B), Natália Košudová (7.C), Martin Valovič (6.C)

      Kategória E (8. a 9.  ročník - 2 žiaci): postup do okresného kola – Alex Nagy (8.B), Gregor Pajdlhauser (9.B)

       

      Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov.

      Kategória G (5. ročník - 2 žiaci): Viktor Mizerák (3. miesto), Jonáš Jaššo (10. miesto)

      Kategória F (6. a 7.  ročník - 3 žiaci): Simon Trangel (13. miesto), Natália Košudová (26. miesto), Martin Valovič (2. miesto)

      Kategória E (8. a 9.  ročník - 1 žiak): Gregor Pajdlhauser (16. miesto)

      Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, žiak Valovič Martin postupuje do krajského kola.

       

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov 8. – 9. ročníka.  Žiaci nezískali dostatočný počet bodov na postup do okresného kola.

       

      Súťažné kolo iBobor

      V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiene v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT).

      Každoročne sa do tejto súťaže zapája aj naša škola, aj naši žiaci sa snažia uspieť a predviesť svoje vedomosti v oblasti IKT.

      Z celkového počtu 301 zúčastnených súťažiacich žiakov bolo úspešných 97 riešiteľov.

      V kategórii Drobec (3. ročník) súťažiacich bolo 70 žiakov a 11 je úspešných riešiteľov:

      Dávid Hostýn 3.C, Dominik Roško 3.B, Karolína Mizeráková 3.A, Kamila Omanová 3.B, Hana Feciskaninová 3.A, Marína Mravcová 3.A, Marián Pokorný 3.D, Karolína Švitelová 3.B, Kristína Danielová 3.C, Ester Schneider 3.A, Lujta Vanek 3.B.

      V kategórii Bobrík (4. – 5. ročník) súťažiacich bolo 128 žiakov a 59 je úspešných riešiteľov:

      Nina Fornadeľová 4.C, Leo Paulík 4.C, Marcus Gull 4.A, Ema Leščinská 5.A, Veronika Chudíková 5.B, Juraj Gendeš 5.B. Nikol Neubauerová 5.A, Nikola Mihóková 4.C, Ema Gajdošíková 5.B, Alica Michaličková 4.C, Šimon Mitscha 4.C, Adam Kochanský 4.B, Alex Anton Holý 4.C, Jakub Weinreb 5.A, Sofia Slugeňová 4.B, Sofia Ella Rehušová 4.C, Kristína Balážová 5.C, Eva Prokofieva 4.C, Jonáš Jaššo 5.A, Patrik Tomči 5.C, Sára Sadloňová 4.A, Emília Zmíková 4.C, Lucia Užeková 5.A, Barbora Bartíková 5.C, Veronika Bubničová 4.A, Sofia Flímelová 5.B, Veronika Sýkorová 4.C, Natália Čerňanská 5.C, Olívia Slugeňová 4.B, Viktória Slugeňová 4.B, Adam Svoboda 4.B, Peter Thomas Gumbír 5.A, Alexandra Paterska 5.C, David Keller 5.C, Patrik Tietz 4.C, Maximilián Sovič 4.A, Simona Holásková 4.C, Lucia Tarnovská 5.A, Jakub Klátik 5.A, Dominika Kocáková 5.B, Viktor Mizerák 5.C, Kristína Skalková 5.C, Lívia Šišková 5.C, Nela Zelenáková 5.C, Nina Lapšanská 5.C, Cynthia Rakšány 4.C, Lukáš Feix 4.C, Ela Hošková 4.A, Tomáš Erik Odler 5.C, Ivan Pochylý 5.A, Michaela Elozabeth Bolčková 5.A, Maxim Šulka 5.C, Zoja Michaela Havlík 5.C, Karolína Laššáková 4.B, Adam Šošovička 4.B, Fitim Meta 4.C, Richard Kečka 5.A, Jakub Valovič 4.A, Klaudia Špotáková 4.C.

      V kategórii Benjamín (6. – 7. ročník) súťažiacich bolo 97 žiakov a 24 je úspešných riešiteľov:

      Matúš Buday 6.B, Natália Košudová 7.C, Tereza Hrnčiarová 7.C, Veronika Štefeková 6.A, Natália Černohousová 7.B, Adela Omanová 7.B, Nina Benkovičová 7.C, Laura Brezovská 7.A, Alžbeta Noščáková 7.A, Tamara Kušnírová 7.A, lenka Imamovič 6.C, Veronika Zimmermannová 7.A, Magdaléna Berkešová 6.A, Hugo Gulán 6.A, Ema Minarovičová 7.B. Filip Hluchý 7.A, Jakub Mendel 7.B, Oliver Oleár 7.B, Lucia Kozubová 7.A, Eliška Kušmíreková 6.A, Petra Tóthová 7.C, Veronika Svitáková 6.B, Nicolas Paál 6.C, Georgína Mészáros 6.C.  

      V kategórii Kadet (8. ročník) súťažiacich bolo 6 žiakov a 3 sú úspešní riešitelia:

      Alex Nagy 8.B, Dominika Kulišková 8.A, Terézia Vizváryová 8.A.

      Uvedení žiaci sú zoradení podľa poradia úspešnosti. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy. Úspešných riešiteľov neobíde aj odmena.

      FOTO ZO SÚŤAŽE

       

      Informatická súťaž iBobor

      Dňa 6.10.2021 sa prvýkrát uskutočnilo tréningové kolo v informatickej súťaži iBobor.

      Na základe tréningového kola mohli prihlásení žiaci absolvovať toto kolo aj z domáceho prostredia. Z celkového počtu zúčastnených 158 žiakov (od 3. ročníkov až po 8. ročníky), bolo úspešných 88 žiakov. Touto cestou všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa riešiteľských úspechov aj ďalším žiakom, ktorí sa zúčastnia súťažného kola iBobor, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 12.11.2021.

      FOTO Z TEJTO AKCIE