• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2023/2024

     • Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 27.11. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnili úspešní riešitelia triednych kôl. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B. Na okresné kolo v kategórii 1A postúpila žiačka Dominika Kocáková z triedy 7.B. V kategórii 1B sa na prvom mieste umiestnila Veronika Svitáková z triedy 8.B. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa šťastia na okresnom kole.

      Fyzikálny NÁBOJ

      Dňa 24.novembra 2023 sa naše družstvo v zložení Veronika Štefeková 8.A, Nina Benkovičová 9.A, Natália Černohousová 9.B a Dávid Gendeš 9.B zúčastnila súťaže  v matematike a fyzike pre najviac štvorčlenné tímy základných škôl a gymnázií. Súťaž sa tento rok konala medzinárodne v Belgicku (online), v Českej Republike, v Holandsku (online), v Chorvátsku (online), v Poľsku, na Slovensku a v Španielsku (online). Riešili príklady, ktoré ktoré podporujú inovatívne a logické myslenie.

      Z petržalských základných škôl sme skončili najlepšie, teda PRVÍ.

      V konkurencii bratislavských nám patrí 3. miesto.

      Informatická súťaž iBobor

      V dňoch 6.11.2023 – 10.11.2023 sa žiaci našej školy od 3. až po 9. ročníky zapojili do informatickej súťaže iBobor, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

      Z dostatočného počtu súťažiacich je aj veľa úspešných riešiteľov.

      V kategórii Drobec 3. ročníky je 27 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Bobrík 4. – 5. ročníky je 60 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Benjamín 6. – 7. ročníky je 25 úspešných riešiteľov,

      v kategórii Kadet 8. – 9. ročníky je 6 úspešných riešiteľov.  

      Foto

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa  17.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Víťazkou sa stala Laura Brezovská z 9.A.

      Okresné kolo sa uskutočnilo 15.11.2023 na ZŠ Gessayova, naša žiačka Laura Brezovská sa stala úspešnou riešiteľkou.