• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2021/2022

     • Čaro netradičnej matematiky 

      Školské vyučovanie matematiky na bežných základných školách sa od dávnych čias výrazne nezmenilo Pred žiakmi stojí učiteľ človek, ktorý sa im snaží svoje vedomosti prezentovať tak, aby si ich na vyučovaní osvojili čo najviac. Na druhej strane sú žiaci odrátavajúci čas do zvonenia. Dnes už vieme, že žiaci sa neučia rovnako Uprednostňujú rôzne štýly učenia. U niektorých žiakov vnímame v matematike postoje ako nechuť, strach či rezignácia.
      Na úvodnej hodine s novou triedou pani učiteľka Chudíková rada cituje citát:
      "Pre niektorých je matematika ako horúci zemiak, nechutí im. Na to, aby im zachutil stačí ho uvariť Podľa toho ako a s čím sa podáva, môže mať zakaždým inú chuť."
      V tomto duchu bolo jej CIEĽOM ponúknuť žiakom netradičné metódy a formy práce .„Pootvoriť" dvere, podnietiť v nich zvedavosť a chuť objavovať, že matematika nie je vždy nudná.

      Netradičné formy, metódy a prostriedky, ktoré pani učiteľka využila na vyučovacích hodinách :
      •didaktické hry
      •konštruktivistické princípy
      •zážitkové učenie
      •situačné učenie
      •matematické hádanky, ktoré v sebe ukrývajú mat. algoritmus
      •Brainstorming
      •inscenačné hry
      •práca s manipulačným materiálom
      •princípyMontessori pedagogiky
      •tvorba žiackych projektov, hier (domino, pexeso...)

      FOTO

      18. Osmijankova literárna záhrada
       

      Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do Celoslovenského projektu zameraného na čítanie s porozumením 18. Osmijankova literárna záhrada.
      Žiaci 4.B triedy pod vedením uč. Zuzany Bulafčíkovej čítajú knihy odporúčané Osmijankom, vypracovávajú úlohy z pracovného zošita, prežívajú príbehy spolu s hlavnými postavami a navštevujú MK Prokofievova. Koncom apríla odovzdajú dokončený projekt- výsledky svojho polročného snaženia.

       

      1.6.2022 na MDD prišlo dlho očakávané vyhodnotenie celoslovenského projektu na podporu čítania : 18. Osmijankova literárna záhrada, ktorý prebiehal od decembra do apríla.
           Naši žiaci zo 4.B s p. uč. Zuzanou Bulafčíkovou sa už po 4. krát zúčastnili tohto projektu a boli opäť úspešní. Získali krásne 2. miesto. V galérii nájdete časť ich prác, ktoré vytvorili. Deti nielenže prečítali množstvo zaujímavých a poučných kníh, ale napísali veľa krásnych príbehov, namaľovali pekné výkresy, písali atramentom husími pierkami, vytvorili a zilustrovali knihu - Kalendár slovenských pranostík ...  Naučili sa šiť na šijacom stroji, ušili zvieratká z knihy Krutá Marta, erb pre Osmijanka, vankúšiky, zásterky, plátené ekologické tašky, prišívali gombíky ... Spoznali silu kamarátstva v príbehoch, zažili strach a odvahu, tajomstvá talizmanov, zistili, že sľuby by sa mali plniť ...  Zúčastnili sa literárneho workshopu O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať a hlavne za tie 4 roky v projekte už vedia, že KTO RÁD ČÍTA, NIKDY NIE JE SÁM.
           Srdečne im blahoželáme a tešíme sa s nimi.

      FOTO

       

      Enter - práca s microbitom

      Aj tento rok sme sa zapojili do grantovej výzvy Enter - práca s micro:bitom. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné. Naša škola získala na zakúpenie micro:bitov 1000€.

       

      Hovorme o jedle

      Od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 sa naša škola zúčastnila IX. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. 
      Žiaci spolu s pedagógmi realizovali aktivity k vyhláseným denným témam:

      1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
      2. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
      4. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
      5. Cukry, tuky, soľ

      Z jednotlivých tém vypracovali súťažné príspevky, ktoré komisia hodnotila. Tento rok sme sa zapojili aj do fotografickej súťaže Očami gurmána.