• Akcie ŠKD

     • Školský rok 2023/24

     •  

      To čo nás spája

      V školskom roku 2023/2024 sa deti nášho ŠKD zapojili už do 12. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorý organizujú Kultúrne zariadenia Petržalky, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt spája výtvarnú tvorbu mládeže so znevýhodnením a detí z petržalských základných škôl. Témou 12. ročníka sú SLOVENSKÉ SVIATKY.

      Vybrané deti z nášho ŠKD z 3. B triedy sa zúčastnili výtvarných dielní pod vedením odborných lektorov dňa 21. 11. a 28. 11. 2023 s pani vychovávateľkou Emíliou Babínovou v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici v Bratislave.

      Dňa 7. 12. 2023 o 10:30 hod. sa uskutočnila  slávnostná vernisáž v Cik-Cak centre na Jiráskovej 6, kde boli všetky dielka detí vystavené. Všetky deti z triedy 3. B,  ktoré vytvorili krásne práce sa zúčastnili vernisáže výstavy s pani vychovávateľkou Kristínou Csonkovou. Výstava potrvá do 21. 12. 2023 v galérii Cik cak centra. Výstava bude kolovať od januára 2024 po zúčastnených školách a subjektoch.

      Foto

      Mikuláš v ŠKD

      Dňa 6. 12. 2023 v stredu popoludní sa uskutočnilo  Mikulášske popoludnie o 14:00 hod. vo vestibule našej školy. O kultúrny program sa postarali študentky Strednej odbornej školy pedagogickej, ktoré v našom ŠKD uskutočňujú priebežnú prax. Deti si pripravili v jednotlivých oddeleniach vystúpenie pre Mikuláša a od Mikuláša dostali dobrotky.

      Foto

      Halloween v ŠKD

      Dňa 27. 10. 2023 sa uskutočnili popoludní v ŠKD halloweenske párty v jednotlivých oddeleniach ŠKD s občerstvením, s hudbou, tancom a strašením.

      Foto

      Kurz lezenia na K2

      Týždenný kurz lezenia pre deti sa uskutočnil v termíne od 23. 10. – 27. 10. 2023 v popoludňajších hodinách, v rámci činnosti ŠKD. Prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou spolupracujeme niekoľko rokov sa 40 detí zúčastnilo  kurzu lezenia na stene K2 na Galványho ulici v Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Michal Tajber a pani vychovávateľka Iveta Huťanová. Deti boli nadšené a už sa tešia na ďalší kurz.

      Foto

      Jesenný beh pre zdravie - beh Terryho Foxa - 

      13. ročník

      Už 13 rokov uskutočňujeme tento beh popri Chorvátskom ramene. Tento ročník prebehol 18. 10. 2023 v siedmych oddeleniach ŠKD, ostatné oddelenia behali 13. 10. a 17. 10. 2023. Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli v cieli preteku zostaviť heslo dňa – behu. Bolo to náučné, zábavné a športové popoludnie. Na stanovištiach nám vo veľkej miere pomohli študentky 4. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava, ktoré sú v našom klube na dlhodobej priebežnej praxi.

      Foto

      Zdravá výživa - boj proti obezite

      V rámci projektu našej školy Zdravá škola a ku svetovému dňu výživy (16. 10.) v našom školskom klube prebiehali počas dvoch októbrových týždňov aktivity s deťmi na tému zdravá výživa. Deti vo všetkých oddeleniach si pripravovali ovocné dobroty, ovocné šaláty, zdravé nátierky, zeleninové šaláty a piekli si ovocné koláče. Všetko, čo si pripravili aj ochutnávali a takmer všetko aj zjedli. Deti pracovali v tímoch, zhotovovali si projekty a na záver si svoje vedomosti a skúsenosti overili v kvízoch.

      Foto

      Mesiac úcty k seniorom

      Celý október sme venovali vo výchovných oblastiach v ŠKD tejto téme. V rozhovoroch s deťmi sme preberali vzťahy detí so starými rodičmi, ich zážitky a spomienky na nich, o správaní sa a pomoci  starším ľuďom. Vo výtvarnej oblasti na tému „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ deti maľovali svojich starých rodičov. Výtvarné práce vystavujeme na nástenkách a deti sa tešia, že starým rodičov tieto obrázky darujú.

      Prax študentov v ŠKD

      Od septembra 2023 do konca mája 2024 prebieha v troch oddeleniach ŠKD priebežná prax 11-tich študentiek 4. ročníka zo Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava. Sú to oddelenie 2. A pani vychovávateľky Kristíny Csonkovej, 3. B oddelenie pani vychovávateľky Milky Babínovej a oddelenie 4. B pána vychovávateľa Mgr. Michala Tajbera.

      Ahoj leto - rozlúčka s letom

      V utorok 19.9.2023 sme pre deti z nášho ŠKD pripravili športovo - zábavné popoludnie na školskom dvore. Deti si zasúťažili a zabavili sa v športových a zábavných disciplínach. Touto aktivitou sme sa spoločne symbolicky rozlúčili s letom.

      Foto