• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Riaditeľské voľno 18.5.2022

    • 13. 5. 2022
    • Riaditeľ ZŠ udeľuje 18.5.2022 riaditeľské voľno žiakom 6. - 9. ročníka z dôvodu celoslovenského testovania T5. Žiaci budú v tento deň automaticky odhlásení z obeda v ŠJ.

    • Slovenskô ako maľované

    • 2. 5. 2022
    • Milí rodičia!

     Obchodný reťazec Lidl spustil projekt Slovenskô ako maľované. Za nákup v hodnote viac ako 20€ dostanete balíček, ktorý obsahuje nálepky a hlasovaciu kartičku, vďaka ktorej môže naša škola získať výpočtovú techniku. Hlasovaciu kartičku je potrebné zaregistrovať na:

     https://malovaneslovensko.lidl.sk

     alebo priniesť do školy a odovzdať triednym učiteľom.

     Ďakujeme za vaše hlasy!

   • Lyžiarsky výcvikový kurz Bachledka Ski
    • Lyžiarsky výcvikový kurz Bachledka Ski

    • 20. 2. 2022
    • V dňoch 14.- 18.2.2022 sme úspešne absolvovali druhý lyžiarsky výcvikový kurz so žiakmi vyšších ročníkov druhého stupňa. Kurz sa uskutočnil v Bachledka Ski.

     Ubytovaní sme boli spolu so 42 deťmi našej školy v penzióne Sova Ždiar. Žiaci hneď v prvý deň zažili večerné lyžovanie v stredisku Strachan.

     Počas úžasnej lyžovačky sme si spravili aj výlet na Štrbské Pleso. Vo štvrtok večer žiaci regenerovali v saune. Po večeroch sa deti aktívne zapájali do rôznych spoločenských programov.

     Foto a video z kurzu

   • Sladká pomoc pre Afriku
    • Sladká pomoc pre Afriku

    • 14. 1. 2022
    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do misijného projektu: SLADKÁ POMOC.

     V hodnote minimálne 50 centov si žiaci môžu zakúpiť čokoládky vyrobené na Slovensku. Táto čokoláda je 2krát dobrá, pretože je chutná pre nás a peniaze z projektu zlepšujú život detí v chudobných krajinách - v Keni, Rwande, Etiópii, Ugande a iných krajinách, ktorých názov je uvedený priamo na čokoláde.

     Projekt umožňuje deťom chodiť do školy, zabezpečuje pre nich obedy, školské pomôcky i zdravotnú starostlivosť.

     Želáme Vám dobrú chuť z dobrej čokolády a ešte lepší pocit z pomoci deťom v Afrike, ktoré to potrebujú.

    • Poistenie proti krádeží a strate vecí

    • 2. 11. 2021
    • Vážení rodičia,

     počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

     Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

     Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

     Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

   • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov
    • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov

    • 2. 9. 2021
    • MY TEEN (11 - 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

     Špeciálny psychologicko - športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle - ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

     Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen

     PARKOUR (6- 9 prípravka) a (10 -15 rokov) objav parkour s chuťou 

     Dynamické a tréningy plné gymnastiky, akrobacie a freerunu. Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, vedie deti k ovládaniu tela, myslenie, koncentráciu a rozvahu, cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. S deťmi pracujú profesionálni tréneri. 

     Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/parkour/

   • O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
    • Krúžky v škole

    • 13. 8. 2021
    • Občianske združenie Krúžky v škole opäť pozýva našich žiakov. Do 20.9. je  možnosť prihlásenia sa na krúžky. Prvé lekcie krúžkov je plánované začať v týždni od 4. októbra podľa aktuálnch opatrení. Viac informácií nájdete TU 

    • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

    • 13. 5. 2021
    • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

     Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

   • Oznam školskej jedálne
    • Oznam školskej jedálne

    • 11. 1. 2021
    • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

     Výška príspevku na režijné náklady

     V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

     Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

     1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
     2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

     Ďakujeme

    • Ocenenie našich kolegýň

    • 18. 12. 2020
    • Za rok 2020 boli ocenené dve naše kolegyne, pani učiteľka Mgr. Ružena Valentínová a taktiež pani vychovávateľka Marta Ráczová.

   • 2% z Vašich daní na zlepšenie vzdelávania Vašich detí
    • Oznam rodičom!

    • 9. 1. 2020
    • Upozorňujeme rodičov, že od 8.1.2020 sa mení vstup rodičov do budovy školy a to nasledovne:

     1. pred vyučovaním do 7:55 hod. vstupujú do budovy školy bočným vchodom len žiaci,   rodičia len po vzájomnej dohode s vyučujúcim, ktorý ich počká pri vchode,

     2. po vyučovaní do 14:00 hod. je vstup do budovy školy bočným vchodom  a rodičia si môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD,

     3. v čase od 14:00 do 15:30 hod. je budova školy uzatvorená, v súrnych prípadoch vstup cez hlavný vchod,

     4. od 15:30 hod. si rodičia môžu vyzdvihnúť dieťa v jednotlivých oddeleniach ŠKD - vstup do budovy školy bočným vchodom.

    • ODHLASOVANIE OBJEDNANEJ STRAVY

    • 8. 11. 2019
    • V súčasnosti je možné už objednanú stravu odhlásiť najneskôr v daný deň do 8:00 a to šiestimi rôznymi spôsobmi:

      

     • Osobne u vedenia školskej jedálne
     • Písomne prostredníctvom zápisu do zošita v školskej jedálni
     • E-mailom na adresu sjtupolevova@gmail.com
     • Telefonicky na čísle 02/207 63 823
     • SMS na číslo 0903/818 101 NONSTOP a v daný deň taktiež do 8:00
     • Webovou aplikáciou e-jedálniček na webových stránkach školy.

     Ak je webová aplikácia neprístupná, alebo pri odhlásení stravy mailom nedostanete spätné potvrdenie o odhlásení stravníka, neváhajte prosím použiť vyššie uvedené, Vám dostupné, možnosti.

     Všetky kontaktné údaje nájdete aj medzi kontaktmi školy.

   • Oznam pre stravníkov
    • Oznam pre stravníkov

    • 19. 9. 2019
    • Vážení stravníci a rodičia!

     Informácie o objednávkach a rušení objednávok obedov, odobratej strave a ostatné informácie pre stravníkov sa naďalej nachádzajú na stránke e-jedálniček,  http://195.28.76.122/ejidelnicek/ .

     Systém edupage.org síce obsahuje aj blok jedáleň, ale pre naše potreby, kedy je ako príprava, tak aj výdaj jedla podstatne komlikovanejší, pretože obsluhujeme nielen základnú školu ale aj dve materské školy, je nateraz vhodnejší uvedený e-jedálniček.

     Systém edupage.org využíva naša škola len pre potreby samotnej výučby a súvisiacej agendy, ale nie pre stravovanie!

      

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Súkromná základná umelecká škola
   • MENSA Slovensko Spolupracujúca škola