• Zmluvy

     • Zverejnené

      Evid. číslo

      Predmet /   Partner

      IČO

      Suma

      Príloha

      1.10.2018

      ZoUSŠS

      18-01

      Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže

      MV SR, OÚ Bratislava, Odbor školstva

      00151866

      160,- €

      stiahnuť

      24.09.2018

       ZoS

      18-01

      Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia

      Združenie Manageria

      42136571

       0,- €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-18

      Zmluva o nájme

      KRÚŽKY V ŠKOLE

       42412421

       49,95

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-17

      Zmluva o nájme

      eduPRELIEZKA,o.z.

      50718223

      94,35 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-16

      Zmluva o nájme

      ŠŠK VIVUS   Bratislava

      31785069

      323,90 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-15

      Zmluva o nájme

      AK Run For Fun Petržalka REKREAČNÝ BEH, o. z.

      31805159

      561,34 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-14

      Zmluva o nájme

      OZ Beni klub

      42180309

      414,80 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-13

      Zmluva o nájme

      Sport club Ravijoma Bratislava

      30797071

      215,90 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-12

      Zmluva o nájme

      Športová škola karate Bratislava

      50940309

      280,60 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-11

      Zmluva o nájme

      ACORD s.r.o.

      35825952

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-10

      Zmluva o nájme

      Gramblička Marián

      SL193987

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-09

      Zmluva o nájme

      Lučanský   Štefan

      EM082570

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-08

      Zmluva o nájme

      Stanislav MIKULIČ

      EE062882

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-07

      Zmluva o nájme

      Ing.Tomáš BURDAN

      ST307478

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-06

      Zmluva o nájme

      Ing.Miroslav  POLÁČEK

      EU 132363

      259,08 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-05

      Zmluva o nájme

      ART PEGAS,   Súkromná základná umelecká škola

      37926195

      2 310,- €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-04

      Zmluva o nájme

      Miroslav Broš

      SJ331684

      237,49 €

      stiahnuť

      17.9.2018

      ZoN

      18-03

      Zmluva o nájme

      HÁJENKA občianske   združenie

      30786711

      237,49 €

      stiahnuť

      7.9.2018

      ZoN

      18-02

      Zmluva o nájme

      Karate klub   Duvikan Bratislava

      3182719

      1 469,43 €

      stiahnuť

      3.9.2018

      ZoN

      18-01

      Zmluva o nájme

      TJ BUDO   Bratislava

      30806801

      274,50 €

      stiahnuť

      25.07.2018

      ZoPFP

      18-513-04500

      Zmluva o   poskytnutí finančných prostriedkov

      Fond na   podporu umenia

      42418933

      1 000,-   €

      stiahnuť

      27.06.2018

      ZoPS

      VK/09/04/062

      Dodatok č.   DBK/18/06/0932 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/04/062 zo dňa   29.04.2009

      KOMENSKY,   s.r.o.

      43908977

      18,- €

      stiahnuť

      29.5.2018

      ZopC

      1-2018

      Zmluva o poskytovaníi dôveryhodnej služby
      vydávania certifikátov, DISIG, a.s.

      35975946

      150,- €

      stiahnuť

      stiahnuť

      14.05.2018

      ZoZSM

      01-2018

      Dodatok č. 4 k   Protokolu č. 10/08/2012 o zverení správy majetku MČ Petržalka a s ním   súvisiacich majetkových práv a záväzkov

      Mestská   časť Bratislava - Petržalka

      603201

      0,- €

      stiahnuť

      23.03.2018

      RZ

      01-2018

      Rámcová zmluva   o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

      TRÓN   SLOVAKIA, s.r.o.

      35832169

      0,- €

      stiahnuť

      12.01.2018

      ZoP

      01-2018

      Zmluva o   servisnej starostlivosti ALL IN

      FULL   Servis

      35785772

      0,- €

      stiahnuť

      09.02.2018

      ZoUaS

      01-2018

      Zmluva o   usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Biologickej olympiády

      MVSR   Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

      00151866

      500,- €

      stiahnuť

      09.02.2018

      ZoUaS

      02-2018

      Zmluva o   usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Dejepisnej olympiády

      MVSR   Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

      00151866 

       300,- €

      stiahnuť

      23.02.2018

      ZoUaS

      03-2018

      Zmluva o   usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola športovej súťaže

      MVSR Okresný   úrad Bratislava, odbor školstva

      00151866

      750,- €

      stiahnuť

      28.02.2018

      ZoUaS

      04-2018

      Zmluva o   usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Pytagoriády

      MVSR   Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

      00151866

      350,- €

      stiahnuť

      01.03.2018

      KZ

      01-2018

      Rámcová kúpna   zmluva

      ŠEVT   a.s.

      31331131

      0,- €

      stiahnuť

      12.04.2018

      ZoUaS

      05-2018

      Zmluva o   usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola športovej súťaže žiakov ZŠ v   obvode BA V.

      MVSR   Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

      00151866

      550,- €

      stiahnuť