• Športové súťaže

     • Športové súťaže v školskom roku 2022/2023

     • Gymnastický štvorboj

      Dňa 13.6. - 14.6.2023 sa konala V  X-bionic v Šamoríne veľkolepá akcia Majstrovstvá Slovenska školského športu jednotlivých športov. Akcie sa zúčastnilo 1200 športovcov Slovenska zo všetkých krajov. Naši žiaci Macko Lukáš, Matúšek Matej, Molnár Viktor, Klátik Juraj a Major Jakub sa z prvého miesta v krajskom kole dostali na túto úžasnú akciu, kde zabojovali a skončili na parádnom 3.mieste.

      Dňa 18.5.2023 naša škola zorganizovala krajské kolo v gymnastickom štvorboji dievčat a chlapcov. 

      Dievčenské družstvo v zložení: Marína Mravcová, Zara Kerďová, Karolínka Paulíková, Sára Čambalíková a Charlotka Hardy vybojovali v ťažkom boji prekrásne druhé miesto.

      Chlapci v zložení Juraj Klátik, Macko Lukáš, Major Jakub, Molnár Viktor a Vass Maxim postupujú na Majstrovstvá Slovenska z prvého miesta do Šamorína.

      V jednotlivcoch sa Jakub Major umiestnil na druhom mieste a Viktor Molnár na treťom mieste.
      V jednotlivkyne sa Marína Mravcová umiestnila na druhom mieste.
       

      Foto

      Vybíjaná dievčat

      Dňa 25.4.2023 sme sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej, avšak postup nám ušiel len o skóre. Dve víťazstvá a jedna remíza nám zabezpečili druhé miesto v skupine. Našu školu reprezentovali Kollárová Vivien, Kováčová Lujza,  Mészáros Georgína, Moravčíková Stella, Puškášová Nela, Slimáková Nikol, Sroková Simona, Šišková Lívia,  Švolíková Stela, Tarnovská Lucia, Zelenáková Nela.

      Školská atletika

      Dňa 31.5.2023 sme sa zúčastnili krajského kola v školskej atletike žiakov a žiačok

      Družstvo v zložení: Alex Nagy (3.miesto vrh guľou), Michal Kovarčík (1.miesto hod vortexom), Peter Chrastina (1.miesto skok do výšky), Matúš Kianička (3.miesto skok do diaľky), Martin Nyiregyházki, Sebastián Bary sa umiestnili na krásnom 3.mieste.

      Družstvo v zložení: Lívia Šišková (2.miesto skok do výšky, 3.miesto skok do diaľky), Nikol Slimáková (1.miesto beh 60 m), Sára Švolíková, Lana Mackovich (3.miesto hod vortexom), Nikolka Mihóková (2.miesto beh 800) a Barborka Vrábľová sa umiestnili na krásnom 2.mieste.

      Gratulujeme.

      Dňa 27.4.2023 sme zorganizovali v areáli našej školy školskú atletiku družstiev žiakov a žiačok. Naše obe družstvá postúpili do krajského kola z prvého miesta. Našu školu reprezentovali Nikol Slimáková, Natália Černohousová, Sára Švolíková, Lívia Šišková, Barbora Vrábľová a Lana Mackovich. U chlapcov Martin Nyiregyházki, Michal Kovarčík, Matúš Kianička, Alex Nagy, Alex Kristín a Peter Chrastina.

      Foto

      20.4.2023 sa uskutočnila prvá disciplína okresného kola Školskej atletiky skok do výšky, kde nás reprezentovalo 20 žiakov. Žiak Chrastina z 9.A obsadil 1. miesto.

       

      Basketbal 3x3 dievčatá

      Dňa 20.4.2023 sa žiačky Ratuská, Černohousová, Berkešová a Svitáková zúčastnili Okresného kola v basketbale 3x3. Obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo.

      Foto

       

      McDonalds Cup - futbal žiakov a žiačok 1. stupňa

      19.4.2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže McDonalds Cup na ZŠ Budatínska. Naši žiaci obsadili 2. miesto a postúpili do krajského kola.

      Školské maratónske hry

      Vo štvrtok 30. marca 2023 sa uskutočnili ŠKOLSKÉ MARATÓNSKE HRY v atletickej hale Elán. Preteky prebiehali na vytvorených stanovištiach/sektoroch. Našu školu reprezentovali žiaci z 3.A Čambalík Samuel, Tisovský Daniel, zo 4.A Šišková Adela a zo 4.B Hečko Kevin,, Paulíková Karolína. Žiaci skončili na siedmom mieste.

      Foto

      Minicool volejbal dievčatá

      Dňa 10.2. sme sa na Gymnáziu Pankúchova zúčastnili dvojkola Minicool volejbalu. V zložení Lívia Šišková, Stela Švoliková, Nela Zelenáková a Kristina Skalková sme vybojovali medzi 4 družstvami z Petržalky postup do krajského kolá. Gratulujeme.

      Foto

      Midicool volejbal dievčatá

      Dňa 9.2. sme zorganizovali prvé kolo Midicool volejbalu dievčatá. Družstvo Lana Mackovich, Stela Mičková, Natália Černohousová, Lívia Šišková vyhrali prvé miesto v skupine škôl Budatinska, Gessayova a Gymnázium Pankúchova. Gratulujeme.

      Dňa 28.3.2023 sme usporiadali druhé kolo midicool volejbalu dievčat, medzi štyrmi petržalskými školami postupujeme po dvoch kolách z prvého miesta ďalej. Školu úspešne reprezentuje Lana Mackovich, Lívia Šišková, Natália Černohousová a Natália Blažeková, Stela Mičková.

      Foto

      Midicool volejbal chlapci

      Dňa 8.2. sme zorganizovali prvé kolo Midicool volejbalu chlapci. Družstvo Matúš Kianička, Alex Kristín, Dominik Michalov a Daniel Kaán vyhrali prvé miesto v skupine škôl Budatinska a Gessayova. Gratulujeme.

      Dňa 27.3.2023 sme usporiadali druhé kolo midicool volejbalu chlapcov, medzi troma petržalskými školami postupujeme po dvoch kolách z prvého miesta ďalej. Školu úspešne reprezentuje Alex Kristín, Matúš Kianička, Dominik Michalov a Daniel Kaán.

      Dňa 25.5.2023 sa uskutočnilo krajské kolo, kde nás úspešnš reprezentovali Michal Kovarčík, Alex Kristín, Matúš Kianička a Daniel Kaán. Chlapci vybojovali 2. miesto.

      Foto

      Petržalská komunitná liga v stolnom tenise

      Dňa 24.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili projektu Kultúrnych zariadení Petržalky PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ LIGA V STOLNOM TENISE - ŠKOLY 2022, ktorú finančne z dotačných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj a po odbornej stránke zastrešil Slovenský stolnotenisový zväz.

      V 1. kategórii (žiaci 5.-6. ročníka) súťažili Denis Benkovič, Alex Tököly, Ela Hošková a v 2. kategórii (žiaci 7.-8. ročníka) Patrik Decsi, Ondrej Mužila a Michal Vizvary.

      V obidvoch kategóriách sme získali 2. miesto.

      Foto

      Okresné kolo v stolnom tenise

      Dňa 18.11.2022 zorganizovala naša škola okresné kolo v stolnom tenise Bratislava V. Postavili sme dve družstvá žiakov a dve družstvá žiačok.

      V dievčenskej kategórii sa na druhom mieste umiestnilo družstvo Lenka Imamovič, Natália Blažeková a Vivien Kollárová. Postupujúce družstvo na krajské kolo z prvého miesta tvorila Lana Mackovich, Sárka Švolíková a Ela Hošková. 

      Na treťom mieste v chlapčenskej kategórii sa umiestnilo naše družstvo v zložení: AlexTököly, Sebastián Bari, Dominik Kardoš a Dávid Gendeš.

      Na prvom a postupovom mieste na krajské kolo sa umiestili naši žiaci: Ondrej Mužila, Patrik Decsi, Jakub Ďurech a Alex Nagy. Gratulujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Foto