• Športové súťaže

     • Športové súťaže v školskom roku 2022/2023

     • Minicool volejbal dievčatá

      Dňa 10.2. sme sa na Gymnáziu Pankúchova zúčastnili dvojkola Minicool volejbalu. V zložení Lívia Šišková, Stela Švoliková, Nela Zelenáková a Kristina Skalková sme vybojovali medzi 4 družstvami z Petržalky postup do krajského kolá. Gratulujeme.

      Foto

      Midicool volejbal dievčatá

      Dňa 9.2. sme zorganizovali prvé kolo Midicool volejbalu dievčatá. Družstvo Lana Mackovich, Stela Mičková, Natália Černohousová, Lívia Šišková vyhrali prvé miesto v skupine škôl Budatinska, Gessayova a Gymnázium Pankúchova. Gratulujeme.

      Midicool volejbal chlapci

      Dňa 8.2. sme zorganizovali prvé kolo Midicool volejbalu chlapci. Družstvo Matúš Kianička, Alex Kristín, Dominik Michalov a Daniel Kaán vyhrali prvé miesto v skupine škôl Budatinska a Gessayova. Gratulujeme.

      Foto

      Petržalská komunitná liga v stolnom tenise

      Dňa 24.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili projektu Kultúrnych zariadení Petržalky PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ LIGA V STOLNOM TENISE - ŠKOLY 2022, ktorú finančne z dotačných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj a po odbornej stránke zastrešil Slovenský stolnotenisový zväz.

      V 1. kategórii (žiaci 5.-6. ročníka) súťažili Denis Benkovič, Alex Tököly, Ela Hošková a v 2. kategórii (žiaci 7.-8. ročníka) Patrik Decsi, Ondrej Mužila a Michal Vizvary.

      V obidvoch kategóriách sme získali 2. miesto.

      Foto

      Okresné kolo v stolnom tenise

      Dňa 18.11.2022 zorganizovala naša škola okresné kolo v stolnom tenise Bratislava V. Postavili sme dve družstvá žiakov a dve družstvá žiačok.

      V dievčenskej kategórii sa na druhom mieste umiestnilo družstvo Lenka Imamovič, Natália Blažeková a Vivien Kollárová. Postupujúce družstvo na krajské kolo z prvého miesta tvorila Lana Mackovich, Sárka Švolíková a Ela Hošková. 

      Na treťom mieste v chlapčenskej kategórii sa umiestnilo naše družstvo v zložení: AlexTököly, Sebastián Bari, Dominik Kardoš a Dávid Gendeš.

      Na prvom a postupovom mieste na krajské kolo sa umiestili naši žiaci: Ondrej Mužila, Patrik Decsi, Jakub Ďurech a Alex Nagy. Gratulujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Foto