• Akcie ŠKD

     • Prax študentov Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava v našom školskom klube

       

      Od 14. 6. – 25. 6. 2021 odbornú pedagogickú prax v našom Školskom klube detí absolvovalo 9 študentov Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, odbor animátor voľného času.

      Študenti 3. ročníka pracovali po dvoch v oddeleniach u p. vychovávateliek Huťanovej Babínovej a Palečkovej. Tri študentky 1. ročníka pracovali v oddelení u p. Repiskej.

      Počas svojej praxe pripravovalii pre deti veľa zaujímavých aktivít. Pre detí z 2.A,B,D pripravili Indiánsky týždeň počas ktorého si deti vyrábali čelenky, totemy, riešili šifry, priraďovali stopy  zvieratám a veselo súťažili. Posledný deň praxe zhodnotili výkony detí, odmenili ich diplomom a sladkou odmenou. Traja z najlepších z každej triedy dostali aj indiánsku medailu.

      FOTO Z AKCIE

       

      Vychovávateľ Eugen Pastor

      Deň detí v ŠKD

      K príležitosti MDD 1.6 2021, v utorok,  žiaci 4.C triedy  pod vedením  pána vychovávateľa Eugena Pastora  zahrali pre všetky deti nášho školského klubu divadielko „Slniečkovo a strašidielkovo“. Dlhé týždne divadlo nacvičovali, vyrábali a maľovali kulisy, zhotovovali kostýmy, pripravovali hudbu. Na sviatok detí  malo divadelné predstavenie premiéru. Deťom  školského klubu sa veľmi páčilo. Pre deti to bol bohatý kultúrny zážitok.  Odniesli  si z divadla aj ponaučenie. Zopakovali si milé slovíčka:  prosím, ďakujem, nech sa páči a dokonca si pripomenuli, že každému človeku sa treba zdraviť. Divadielko malo u detí veľký úspech, poďakovali sa obrovským potleskom,  s čoho sa herci -  žiaci 4.C triedy veľmi potešili. Veľké poďakovanie patrí deťom, no  najmä pánovi vychovávateľovi Eugenovi Pastorovi.  

      FOTO Z AKCIE

       

      Vychovávateľka Viera Tomečková

      Vyhodnotenie online karnevalu

      Najoriginálnejšie masky online karnevalu:
       
      Samko Králik- potápač 1.B
      Oliver Deyer- SpongeBob 3.A
      Viktória Sýkorová- nevesta 1.B
      Lívia Šišková- popcorn 4.C
      Zajko- Simonka Holásková 3.C
      Lucia Tarnovská- čarodejnica 4.A
      Miška Mrvová- babička 3.B
      Miška Rebrošová- japonka 4.A
      Matej Dubina- Múmia 3.A
      Karolina Kováčová- Pavúk 3.C
      Kristian Glončák- rubíkova kocka  3.D
      Nina Škodáková- srdcová kráľovná 4.C
      Adela Benešová-Lienka 1.C
      Barbora Bartiková- kozmonaut 4.C
      Barbora Krchová - brejk 4.C
      Ella Heredošová- rubíkova kocka 1.A
      vychovávateľ Eugen Pastor -Pirat
       
      Tieto masky dostanú vecnú odmenu a diplom  po návrate detí do školy.
      Chvalime všetky detí za zhotovenie pekných masiek a poslanie fotografii.
      Ďakujeme deťom aj rodičom za zapopenie sa do online karnevalu.

      FOTO ZÚČASTNENÝCH MASIEK NÁJDETE TU

      Karneval školského klubu detí

       

       

      1.polrok 2020/2021

       

      Výchovno-vzdelávacia a tvorivá činnosť  v školskom klube detí v jeseni

      V tomto neľahkom období, v čase pandémie, deti nemôžu navštevovať záujmové krúžky, športové kluby, nemôžu navštíviť knižnicu, divadlo, galériu a zúčastňovať  sa mnohých  iných aktivít.

      V našom školskom klube sme na tento školský rok 2020/2021 mali naplánovaných  veľa zaujímavých celoklubových podujatí, ktoré sme zrušili, niektoré oddialili.

      Sústreďujeme sa preto na všestrannú výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi popoludní v ŠKD. Každý vychovávateľ vo svojom oddelení pripravuje pre deti pohybové aktivity, relaxačné, vzdelávacie, spoločensko-vedné, prírodovedné a najmä pracovno-technické a esteticko-výchovné. Skrátka: hráme divadielka, kreslíme, maľujeme, striháme, lepíme a tvoríme úžasné výrobky, výtvarné práce.

      Nezabúdame sa s deťmi veľa rozprávať, hrať sa, vzdelávať a pripravovať sa na nasledujúci vyučovací deň, písať si domáce úlohy, čítať.

      Pozrite si v galérii ukážky tvorivej práce jednotlivých oddelení nášho školského klubu detí v jesenných mesiacoch.

       

      Vychovávateľka Viera Tomečková  3.C, 3.D, 4.B

      Detské ihrisko - Detský svet - september 2020

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku - výtvarná súťaž

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Tekvice z iného pohľadu - výtvarné práce

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Halloweenske netopiere - pracovno-technická činnosť

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Vychovávateľka Adriana Soareová 3.B, 3.D

      Hráme divadielko
      Žabky
      Tašky pre seniorov
       

      FOTO Z TÝCHTO AKCIÍ

       

      Vychovávateľka Kristína Csonková 3.A, 3.D

      Záložky do kníh

      FOTO Z TEJTO AKCIE

      Strašidielka

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Vychovávateľka Iveta Huťanová 2.A, 2.D

      Príprava na vyučovanie
      Srdiečka pre starých rodičov

      FOTO Z TÝCHTO AKCIÍ

       

       

       

       

      Halloween party

      Dňa 28.10.2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod. sa konala  Halloween party v oddelení ŠKD číslo XII., triedy 4. C, 4. B, 4. D  pod vedením pána vychovávateľa Eugena Pastora. Zúčastnilo sa 28 deti. Bolo množstvo súťaží, vyhodnocovanie masiek, dokonca sa aj volila kráľovná a kráľ strašidiel, či kráľ a kráľovná tanečného parketu. Halloween party sa veľmi páčila deťom. Deti si odniesli kopec krásnych zážitkov. 

      Foto z tejto akcie

       

      Tvorivá jeseň v ŠKD

      Jabĺčka

      Foto z tejto akcie

       

       

      Vychovávateľka Jarka Palečková 4.A

      Práce detí

      Foto z tejto akcie

       

      Plody jesene - Lev má veľkú hrivu

      Foto z tejto akcie

       

      Vychovávateľka Marta Ráczová 1.A, 4.B

      Zdravé tvorenie

      Foto z tejto akcie

       

      Vychovávateľ Michal Tajber 1.C, 4.B

      Príprava na vyučovanie

      Foto z tejto akcie

       

      Plody jesene - Slnečnice

      Foto z tejto akcie
       

       

      Babičku a deduška nosím vo svojom srdiečku

      Foto z tejto akcie

       

      Vychovávateľka Emília Babínová 2.B, 2.D

      O škaredom kačiatku

      Oddelenie: VI.

      Trieda: 2.B, 2.D

      Vychovávateľka: Emília Babínová

      1. Po čítaní s porozumením rozprávky o „Škaredom kačiatku“ si deti z môjho oddelenia vyrobili prekrásnu labuť ktorá vyrástla zo škaredého kačiatka.

                                        

      1. A že radi čítame, svedčí o tom aj „Žabiatko“ zo známej básne od Ľudmily Podjavorinskej.

      1. „Môj dom, môj hrad“ pod týmto názvom sme s deťmi vyrábali hrady a zámky z odpadového materiálu. Deťom sa podarili zaujímavé stavby a práca ich veľmi bavila.

      1. „Muchotrávky“ ,  „Negatív a pozitív“ boli trochu náročnejšou aktivitou, ale deti to zvládli na výbornú. Hríbiky síce rastú v lese, ale tie naše papierove nám skrášľovali priestory chodby.

      1. Hovorme o jedle“  Nielen že sme hovorili, ale sme aj ochutnávali a zároveň tvorili. Naše ovocno-zeleninové tácky z krepového papiera sú na zjedenie.

       

       

               

      1. Využili sme všetko čo nám príroda ponúkala a tak  sa malé „tekvičiky všeteničky“ zmenili na myšky, sovičky, zajkov a iné zvieratká.

       

       

      To, čo nás spája

       

      Aj v školskom roku 2020-2021 sa deti z nášho školského klubu zúčastnili v CIK-CAK centre projektu „To, čo nás spája“. Témou tohtoročných dielní je Remeslo má zlaté dno. Z bezpečnostno-hygienických dôvodov deti nespolupracovali s klientmi DSS a  Kampina, ale spája ich spoločná téma. Tešíme sa na spoluprácu s Mgr. Zuzkou Guľovou z CIK-CAK centra, ktorá pri práci deti veľmi pekne motivuje.

       

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      2.polrok 2019/2020

       

      Putovná výstava projektu „To, čo nás spája“

      V termíne od 20. 1. – 24. 2. 2020  v priestoroch školského klubu detí prebieha putovná výstava 8. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorú organizuje CCCentrum na Jiráskovej ulici. Témou výtvarných prác detí je téma „Slovenské ľudové pesničky“ äKohútik jarabý, Červené jabĺčko, Neďaleko od Trenčína, Prší, prší), ktoré sú u detí všeobecne známe. Do projektu okrem detí z nášho klubu boli zapojení klienti DSS Kampino, deti z ŠKD pri ZŠ Dudova a študenti zo SS Praktickej školy Švabinského 7, Bratislava. Tento projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva kultúry.

      Pozývame rodičov na výstavu.

                
       
               Lyžiarsky kurz ŠKD
       

      V dňoch 13. 1.. – 17. 1. 2020 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  školského klubu detí v lyžiarskom stredisku Zochova chata, prostredníctvom firmy Happy Kids. Zúčastnilo sa ho 46 detí z nášho školského klubu, pod pedagogickým dozorom vychovávateliek Viery Tomečkovej a Jarmily Palečkovej. Počasie nám prialo, snehové podmienky boli dobré. Všetky deti sa naučili jazdiť na vlekoch, naučili sa základy lyžovania a tie deti, ktoré už lyžovať vedeli, sa zdokonalili pod vedením mladých, ale skúsených inštruktorov. Ďakujeme za pomoc rodičom, ktorí nám pomáhali pri obliekaní a obúvaní detí do lyžiarok, pri nastupovaní do autobusu. Obzvlášť ďakujeme za pomoc pánovi Vladimírovi Dojčanovi, ktorý sa s nami zúčastnil celého lyžiarskeho kurzu, pomáhal nám s deťmi a celý kurz zdokumentoval vo videách a fotografiách.

      FOTO  Z TEJTO AKCIE

       

      Divadelné predstavenie „Vianočná koleda alebo Ako sa Oto (ne)dočkal Vianoc“

      Dňa 26. novembra 2019, v utorok, k nám zavítali bábkoherci z prešovského divadla BABADLO. Odohrali deťom dvakrát aktuálne predstavenie v tento predvianočný čas pod názvom „Vianočná koleda alebo ako sa Oto (ne)dočkal Vianoc“. Deťom sa predstavenie páčilo a odmenili hercov potleskom a zvolaním „ahoj“. Tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré sú obohatené aj hudobnou produkciou.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

       

       

       

      To, čo nás spája

      V školskom roku 2019/2020 sa deti z ŠKD zapojili už do 8. ročníka projektu CIK-CAK centra „To, čo nás spája“. Tento rok je téma „Ľudové piesne“.  13. novembra sme sa zúčastnili vernisáže a projekt bude ukončený putovnou výstavou, Naše deti sa stretli dvakrát s klientmi DSS Kampino a so žiakmi Praktickej školy. Navzájom sa spoznávali v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt podporuje a rozvíja v rámci tvorivých dielní integráciu bežných detí s ľuďmi s postihnutím.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Halloween v ŠKD

      Dňa 28. 10. 2019 v priestoroch školy  mali žiaci 3. C triedy pod vedením pána vychovávateľa Eugena Pastora a Mgr. Kataríny Ivanovej, Halloween party a noc v škole. Deti zažili veľa zábavy. Najviac sa tešili, že prespia v škole. V noci sa veru aj trošku báli. Mali za úlohu nájsť poklad pomocou jednotlivých stanovíšť, kde získavali indície. Halloween sa deťom veľmi páčil a  už teraz sa tešia na ďalší rok.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

       Jesenná výstava v MŠ Tupolevova

      V rámci spolupráce našej školy a MŠ Tupolevova 20  dňa 24. 10. 2019 deti nášho klubu navštívili krásnu jesennú výstavu  prác detí z Materskej školy na Tupolevovej ul. 20. Výstava bola inštalovaná vo vonkajších priestoroch materskej školy. Práce detičiek boli nápadité, boli výlučne z prírodných materiálov, z plodov jesene. Výstava bola pre naše deti, aj nás vychovávateľov inšpirujúca.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Imatrikulácia prváčikov Miestnej knižnici          
      Dňa 18. 10. 2019 v piatok sa deti z 1.B a 1.C  a dňa 21. 10. 2019 v pondelok deti z 1. A v sprievode svojich vychovávateliek Milky Babínovej, Mgr. Petry Palkovičovej a Ivetky Huťanovej zúčastnili imatrikulácie v miestnej knižnici na Prokofievova ul. Slávnostný akt prebiehal v priestoroch knižnice a privítala ich dobrá víla spolu s pánom kráľom z krajiny rozprávok. Pán kráľ potom podľa zákonov rozprávkovej krajiny a po splnení sľubu slávnostne prijal deti do cechu čitateľského.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

       

      Beh Terryho Foxa

       

      „Jesenný beh pre zdravie Beh Terryho Foxa“ – 11. ročník sa uskutočnil dňa 21. 10. 2019 o 14:00 hod.  pri Chorvátskom ramene.

      Deti v tímoch, po jednotlivých oddeleniach, nenáročným orientačno-vytrvalostným   behom  plnili  úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie, na ktorom sa  zúčastnili aj  rodičia. Každé dieťa dostalo po behu chutné jabĺčko. Heslo preteku bolo „Svoj život a zdravie si chráň ako oko v hlave.“ Všetkým tímom sa podarilo heslo vylúštiť.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      Dopravná výchova v ŠKD

       

      „Malý dopraváčik“ – náučné, dopravno – športové podujatie na školskom dvore prostredníctvom firmy Dopravná výchova SEMAFOR

      od 30. 9. do 11. 10. 2019 od 13:00 – 16:00 hod.

      Na pojazdnom dopravnom ihrisku na našom školskom dvore sa deti oboznamovali s dopravnými značkami a s dopravnými situáciami na križovatkách v teoretickej časti. V praktickej časti si vyskúšali na kolobežkách svoje vedomosti.

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

      To čo nás spája             

      „To čo nás spája“ – projekt  - 8. ročník, téma: SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PESNIČKY (Kohútik jarabý, Červené jabĺčko, Neďaleko od Trenčína, Prší-prší), ktoré sú u detí všeobecne známe.

       V ateliéroch CC Centra na Jiráskovej ul. sa deti petržalských škôl budú stretávať spolu s klientmi DSS KAMPINO a so žiakmi Praktickej školy, spolu tvoria na vopred zadanú tému, navzájom sa spoznávajú v procese tvorby i v bežných sociálnych situáciách. Projekt chce podporiť a rozvíjať v rámci tvorivých dielní, vernisáže a spoločnej výstavy proces integrácie ľudí s postihnutím.

      12 vybraných detí z nášho ŠKD sa zúčastní  2x výtvarných dielní v ateliéroch CC Centra – kde budú tvoriť na spoločnú tému (maľba farbami + kombinované techniky na maliarske plátna, práca s hlinou). Projekt bude ukončený putovnou výstavou. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra, výstava potom ďalej putuje po zúčastnených školách a zariadeniach sociálnych služieb.

      Dňa 9. 10. 2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie na tvorivých dielničkách pod vedením vychovávateľky Jarmily Palečkovej. . Naše deti spolu s klientmi  DDS  maľovali dňa 9. 10. 2019 popoludní pieseň ČERVENÉ JABĹČKO.

               FOTO Z TEJTO AKCIE

       

                Divadelné predstavenie

                Dňa 11. októbra 2019 v piatok sa deti nášho klubu zúčastnili festivalu detských divadelných  

                predstavení - ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ - v Dome kultúry Zrkadlový háj.

                Názov predstavenia bol deťom dobre  známy – „Janko Hraško“. Do deja tejto rozprávky boli  

                začlenené vybrané deti, zahrali si v nej, zabavili aj ostatné deti, zaspievali si, aj zatancovali.  

                Odchádzali z predstavenia plní dojmov.

                FOTO Z TEJTO AKCIE

       

                ROZLÚČKA S LETOM – „Ahoj leto“

      Dňa 17.9. sa deti z nášho ŠKD symbolicky rozlúčili s letom. Počas zábavno-súťažného popoludnia si preverili nielen vedomosti zo sveta rozprávok a rozprávkových postáv, ale aj silu kamarátstva a vzájomnej pomoci pri súperení v družstvách

      FOTO Z TEJTO AKCIE

       

       

      Deň otvorených dverí v Dome 3. veku

       

      Dňa 12. 9. 2019 sa Dňa otvorených dverí v dome seniorov v Petržalke na Poloreckého ulici v Ovsišti zúčastnili deti z 3. C s pani učiteľkou Katkou Ivanovou a vychovávateľom Eugenom Pastorom od 10:00 hod., kde prebiehali športové aktivity detí spolu so seniormi. Popoludní od 13:30 hod. do 15:30 hod. sa  deti zo štvrtých ročníkov s vychovávateľom Miškom  Tajberom zúčastnili tvorivých dielničiek.

       

      Spoločne so seniormi si zaspievali ľudové piesne, naučili sa vyrábať slané oblátky a vyskúšali si svoju zručnosť v tvorivých dielňach.

      FOTO Z TEJTO AKCIE