• Akcie ŠKD

     •  

       

      Rozlúčka so školským rokom

      Zábavné popoludnie na školskom dvore sa uskutočnilo vo štvrtok 29. 6. 2023. Deti sa zabavili, zasúťažili a dokonca si zatancovali. Bola pre nich pripravená  malá bublinková disco párty.

      MDD v ŠKD - vystúpenie DFS Hájenka

      1.júna 2023 deti nášho školského klubu  oslávili Medzinárodný deň detí netradične. Dostali darček v podobe bábkového divadielka.

      DFS Hájenka sa predstavil s jedinečnou úpravou starej hry potulných bábkarov na území bývalého Československa o Donovi Šajnovi z pera Juraja Hamara, ktorého inšpirovala hra bábkarskej rodiny Anderlovcov. Tradičné bábkové divadlo o Donovi Šajnovi malo tri dejstvá. Hájenkári ho hrali s tradičnými marionetami.

      Tanečníkov sprevádzala detská ľudová hudba Hájenka, ktorú vedie Zuzana Pokorná. Zatancovali  historické, ale aj ľudové tance.

      Deťom sa takéto netradičné bábkové divadlo veľmi páčilo a odmenili hájenkárov veľkým potleskom. Ďakujeme vedúcim DFS Hájenka a všetkým vystupujúcim deťom za nádherný zážitok.

      Foto

      Kurz plávania ŠKD

      V termíne od 29. 5. – 2. 6. 2023 sme prostredníctvom firmy Happy Kids uskutočnili plavecký kurz pre deti nášho školského klubu na Plavárni Petržalka. Prihlásilo sa 92 detí, ktoré sa rozdelili do dvoch skupín. 1. skupina – deti prvých ročníkov trénovali od 13:00 – 14:00 hod. 2. skupina – deti druhých, tretích a štvrtých ročníkov trénovali od 14:00 – 15:00 hod. Pedagogický dozor zabezpečovali vychovávatelia: Jarmila Palečková, Ema Hmeľárová, Kristína Csonková, Mgr. Michal Tajber a Emília Babínová. Deti sa učili plávať a zdokonaľovať sa v plávaní pod vedením skúsených a odborných trénerov firmy Happy Kids. Za absolvovanie plaveckého kurzu si odniesli medaile.

      Foto

      Odborná prax študentov Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava

      V týždni od 29. 5. – 2. 6. 2023 praxovalo v našom ŠKD 13 študentov zo Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava. Boli zadelení do 6 oddelení u vychovávateliek Jarmily Palečkovej, Emílii Babínovej, Ivetky Repiskej, Marty Ráczovej, Kristíny Csonkovej a Viery Tomečkovej. Študenti počas celého týždňa pozorovali prácu vychovávateliek s deťmi v jednotlivých oddeleniach, zapájali sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, uskutočňovali rozbor jednotlivých aktivít a činností. Zúčastnili sa aj plaveckého kurzu, ktorý práve v našom klube prebiehal.

      Foto

      Vystúpenie detí zo MŠ Tupolevova 20

      Dňa 24. 5. 2023 v stredu popoludní náš školský klub navštívili deti z Materskej školy Tupolevova 20 v rámci našej vzájomnej spolupráce a predviedli nám pekný kultúrny program v hudobnej miestnosti, ktorý nacvičili so svojimi učiteľkami. Program sa našim deťom veľmi páčil. Bolo v ňom veľa básničiek, pesničiek a tančekov. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom za príjemný zážitok.

      Foto

      Kúzelník v ŠKD

      Dňa 26. 4. 2023 v stredu popoludní  sme v našom ŠKD s radosťou privítali detského zabávača, ktorý vystupuje pod menom Mr. Funtastic. Prežili sme veselé popoludnie plné kúziel a zábavy, dokonca sme sa dozvedeli, že kúzelník bol kedysi žiakom našej školy.

      Foto

      Beseda s hercom M. Mňahončákom

      Dňa 16. marca 2023, vo štvrtok popoludní, do nášho školského klubu zavítal známy slovenský herec Martin Mňahončák. Po privítaní, našim deťom prečítal úryvky z knihy  Babka na rebríku od spisovateľa Dušana Dušeka. Jeho čítanie hlbokým dojemným hlasom deti zaujalo. Nasledovalo množstvo otázok: „ Ako je to byť hercom?“ „Ktorá rola bola najťažšia?“ „Čo je to dabing?“ „Aj v detstve ste hrali divadlo?“ „Sledujete seriály v ktorých hráte?“ A množstvo ďalších a ďalších otázok. Pán Mňahončák trpezlivo a vtipne deťom odpovedal. Deti sa s ním odfotili a dostali aj autogram. Ďakujeme pánovi Mňahončákovi, že si našiel čas a prišiel medzi naše deti a pani Vrábľovej za sprostredkovanie takého príjemného popoludnia.

      Foto

      Dets karneval

      Dňa 8. 2. 2023 – v stredu o 14:00 hod. sa uskutočnil vo vestibule školy detský karneval. Deti mali promenádu v maskách, predstavovanie masiek,  fotenie, tanečnú zábavu a vystúpenie kúzelníka. Zábava pokračovala v oddeleniach, kde deti dostali ceny za masky a diplomy od svojich vychovávateľov.

      Foto

      Lyžiarsky kurz Zochova chata

      V termíne od 2. 2. – 8. 2. 2023 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  ŠKD v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Kurz sa presunul zo 16. 1. – 20. 1. 2023 kvôli nepriaznivým snehovým podmienkam. Prihlásených bolo 50 detí z nášho klubu, zúčastnilo sa ho 41 detí. Kurz sa organizoval prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou spolupracujeme veľa rokov. Kurz bol úspešný, všetky deti sa naučili základom lyžovania, zdokonalili sa v lyžovaní pod vedením skúsených lyžiarskych inštruktorov. 

      Foto

      Pasovanie za čitateľov knižnice

      V týždni od 16. 1. – 19. 1. 2023  deti prvých ročníkov absolvovali v Miestnej knižnici Petržalka, Prokofievova pasovačku za čitateľov knižnice. Deti dostali od „kráľa Mikuláša“ čitateľský preukaz, oboznámil ich o knižnici, ako zaobchádzať s požičanými knihami, previedol ich celou knižnicou a ukázal im ako si požičať knihy a časopisy. Bolo to zábavno-poučné podujatie, deti sa veľa naučili a aj sa zabavili a aj si požičali prvýkrát knihy, ktoré si odniesli domov.

      Foto

      Vianočné besiedky

      Vo všetkých oddeleniach ŠKD sa pred vianočnými prázdninami uskutočnili vianočné posedenia pri stromčeku. Deti s  vychovávateľmi si pripravili krátky kultúrny program, súťaže, kvízy, rozhovory o vianočných tradíciách, popriali si navzájom do nového roka, obdarovali sa darčekmi, počúvali a zaspievali si vianočné koledy, občerstvili sa vianočnými koláčikmi, ktoré upiekli mamičky.

      Foto

      Projekt To čo nás spája

      V školskom roku 2022/2023 sa deti nášho ŠKD zapojili už do 11. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorý organizujú Kultúrne zariadenia Petržalky, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt spája výtvarnú tvorbu mládeže so znevýhodnením a deti z petržalských základných škôl. Témou 11. ročníka bol  DUNAJ A JEHO PRÍBEHY.

      Vybrané deti z nášho ŠKD sa zúčastnili výtvarných dielní pod vedením odborných lektorov.

      Dňa 7. 12. 2022 popoludní sa 20 detí nášho ŠKD zúčastnilo slávnostnej vernisáže v Cik-Cak centre na Jiráskovej 6, kde všetky dielka boli vystavené. Výstava bude kolovať od januára 2023 po zúčastnených školách a subjektoch.

      Foto

      Divadelné predstavenie Čert a Káča

      Dňa 6. decembra, v deň Mikuláša, sme pripravili pre naše deti darček – divadelné predstavenie „Čert a Kača“. Bolo to klasické marionetové predstavenie ako ho hrávali pred storočiami „starí bábkari“. Bábkoherec pán Ladislav Milko, principál Dreveného divadla v Bratislave postavil skutočnú divadelnú scénu – maľované kulisy, scénu zahalenú tajomnou oponou a rezbované 70 cm vysoké marionety na drôtoch. Scéna bola nasvietená a ozvučená. Celé predstavenie dopĺňala klasická hudba od Antonína Dvořáka. Bol to veľký zážitok nielen pre deti, ale aj nás dospelých.

      Foto

      Kurz korčuľovania

      V termínoch od 28.11 do 02.12 2022 sa deti z ŠKD zúčastnili ako každoročne kurzu korčuľovania. Kurzu sa zúčastnilo spolu 89 detí. Deti boli rozdelené na dve skupiny v tom istom termíne. Jedna skupina detí bola z tried 1.C, 2.A, 2.B. Počet detí v skupine 29. Tieto deti chodili na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Druhá skupina detí z tried 1.A, 1.B, 1.E, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B - tieto deti absolvovali kurz na  štadióne HC Petržalka. Počet detí v skupine 60. Kurz deti úspešne absolvovali aj tie, ktoré stáli prvý krát na ľadovej ploche, pretože sa toho veľa naučili, ale aj tie, ktoré korčuľovať vedeli, ale sa na kurze ešte viac zdokonalili. Vďaka trénerom sa naučili aj nové zábavné hry na ľade. Pedagogický dozor zabezpečovali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pani vychovávateľka Jarmila Palečková a starý rodič Vladimír Dojčan, na štadióne HC Petržalka Kristína Csonková,  Marta Ráczová, Michal Tajber. Kurz korčuľovania sme organizovali prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme.

      Foto

      Projekt Ekošerif

      Náš školský klub sa zapojil do ekologického projektu ekošerif. Ekošerif je parťák, ktorý naučí naše deti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu, hravou formou objavovať princíp fungovania prírody, prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje. Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne. Prečo sa starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy. Toto všetko tento projekt chce deťom ukázať formou hry a zábavy. Ekošerif odporúča ako správne recyklovať, ako šetriť v domácnosti, ako pomôcť planéte.

      V dňoch 23. 11. – 25. 11. 2022 sa deti z 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B a v dňoch 23. 1. – 26. 1. 2023  v ostatných oddeleniach ŠKD v 1.A, 1.B, 1.E, 3.C, 3.E, 4.A , kde sa žiaci oboznámili s projektom ekošerif, prezentáciou, vzájomným rozhovorom lektorky z Občianskeho združenia ecoLogica a deťmi. Na záver si zhotovili jednoduchú veternú turbínu.

      Foto

      Deduška a babičku, nosím v svojom srdiečku - výtvarná výstava

      Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami aj starosťami.

      Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si ich uctili a dali im najavo svoju náklonnosť, zorganizovali sme v ŠKD výtvarnú súťaž: "Deduška a babičku, nosím v svojom srdiečku." Deti kreslili a maľovali rôznymi technikami prácu, život a prostredie, v ktorom naši starkí žijú. Detské práce boli vyvesené na nástenkách v priestoroch školského klubu a najkrajšie z nich boli odmenené diplomom a sladkosťou. 

      Foto

      Zdravá strava - boj proti obezite

      V rámci projektu našej školy Zdravá škola a ku svetovému dňu výživy (16. 10.) v našom klube prebiehali 2 týždne zdravej výživy v termíne 17. 10. – 27. 10. 2022. Deti vo všetkých oddeleniach ŠKD si  pripravovali  zdravé nátierky a šaláty zo zeleniny, pripravovali si ovocné dobroty, ochutnávali rôzne druhy ovocia, upiekli si jabĺčkový koláč, ponúkli týmito dobrotami aj svojich rodičov. Prebiehali rozhovory na tému výživy a zdravia, deti spoločne tvorili projekty o zdravých a nezdravých potravinách a zapísali si mnohé zaujímavé recepty.

      Foto

      Beh Terryho Foxa

      „Jesenný beh pre zdravie – Beh Terryho Foxa“ – 12. ročník sa uskutočnil v dňoch od 18. 10. - 28. 10. 2022 popoludní  pri Chorvátskom ramene. Deti v tímoch, po jednotlivých oddeleniach, nenáročným orientačno-vytrvalostným behom  plnili  úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli zostaviť v cieli preteku heslo dňa – behu. Bolo to zábavno-náučné a športové popoludnie. Každé dieťa dostalo po behu chutné jabĺčko a diplom za účasť.

      Foto

      Halloween - noc v škole

      Z dňa 26.10.2022 na 27.10.2022 sa v školskom klube deti v oddelení pána vychovávateľa Eugena Pastora konala akcia halloweenska noc v škole. Zúčastnili sa jej žiaci 2.C triedy a 4.C triedy. Počet detí bolo 30.  Ako dozor boli ešte pani učiteľka Andrea Kúkelová a pani špeciálna pedagogička Silvia Jakubová Šimonová. Na prespávačku prišla pozrieť aj školská psychologička Danka Janotová. Deti mali nachystané rôzne stanovištia po škole, za ktoré boli ocenené diplomom a cenou. Mali menšie občerstvenie a diskotéku. Pre deti to bol veľký zážitok, vyskúšali si rôzne disciplíny, pri ktorých zažili neskutočne veľa dobrodružstiev a zábavy. Na konci ich čakala dobrá večera, pizza a rozprávka na dobrú noc. Ráno  mali deti neskutočné zážitky zo vstávania a chystania sa na vyučovanie. Bolo to pre nich niečo nové a dobrodružné a odniesli si domov super zážitky zo školy.

      Foto

      Mami, tati, poďme sa spolu hrať

      V dnešnej dobe si my, dospelí, často musíme vyberať medzi časom stráveným v práci a tým, ktorý venujeme svojim deťom. Väčšinou vyhráva neodkladná práca, dôležité stretnutia, blížiaci sa termín odovzdania projektu a celkové zabezpečenie rodiny. Pri všetkých povinnostiach niekedy zabúdame na tých najdôležitejších, na naše deti. A tie predsa nechcú tak veľa, chcú iba nás, chcú náš čas. To, aký dôležitý a nezabudnuteľný je čas strávený so svojimi najmenšími,  nám pripomenuli pani vychovávateľky Judita Halásová, Lea Lenčéšová a Marta Ráczová na 4. ročníku projektu „Mami, tati, poďme sa hrať!“

      8. Októbra 2022 sa vo veľmi peknom prostredí Záhorskej Bystrice  opäť stretli deti zo ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova a  ZŠ Hlboká  aby si so svojimi rodičmi pripomenuli, aké úžasné je spolu sa hrať. Vo veselej atmosfére si zasúťažili malí aj veľkí, hlad zahnal výborný guláš a domáce koláčiky.

      Na podujatí  bol rodičom k dispozícii aj inkluzívny tím ZŠ Tupolevova – pani psychologička Danka a špeciálna pedagogička Silvia. Rodičia sa mohli nezáväzne porozprávať prípadne prekonzultovať spozorované odchýlky.

      Telom aj dušou sa úlohy moderátorov zhostili pani učiteľka Andrejka Kúkelová zo ZŠ Tupolevova a obľúbený herec Martin Mňahončák. Nielen deti, ale aj dospelých svojím vystúpením pobavil a zaujal Matúš so skupiny Cirkus – kus, ktorý predviedol zaujímavé kúsky a čo–to si deti mohli aj vyskúšať.  Celý deň sa niesol vo veselej nálade a príjemnej  atmosfére, čomu nasvedčoval džavot a smiech detí. Radosť a hrdosť v ich tvárach umocnila aj zlatá medaila, diplom a jabĺčko, ktoré každý účastník dostal.

      Ďakujeme našim pani vychovávateľkám, ktoré neraz nahrádzajú maminy a babky za ich úžasný prístup, oddanosť  svojej práci, lásku, milé slovo a pohladenie, ktoré každý deň venujú našim deťom.  A taktiež za tento fantastický  projekta tešíme sa opäť o rok.

      FOTO

      Kurz lezenia

      V dňoch od 17. do 21. 10. 2022 sa deti z nášho ŠKD zúčastnili po druhýkrát kurzu lezenia na cvičnej stene K2 na Novej Ivánskej ceste v Bratislave. Kurz úspešne absolvovalo 47 detí. Pedagogický dozor zabezpečovali vychovávatelia Ivetka Repiská a Eugen Pastor. Kurz lezenia sme organizovali prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme.

      Foto

      Ahoj leto – rozlúčka s letom

      V piatok 30 . 9. 2022 sa deti z nášho ŠKD zúčastnili športovo - zábavného popoludnia na školskom dvore. Deti si zasúťažili a zabavili sa v športových disciplínach. Touto aktivitou sme sa spoločne symbolicky rozlúčili s letom.

      FOTO