• Vedomostné súťaže

     • Vedomostné súťaže v školskom roku 2022/2023

     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 14.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov 2. stupňa.

      V II. kategórii (5. - 6. ročník) v poézii sa na 1. mieste umiestnil Alexander Fellmayer z 5.A triedy, na 2. mieste sa umiestnil Filip Mikulášik zo 6.A a na 3. mieste sa umiestnil Markus Gull z 5.A triedy.

      V II. kategórii v próze sa na 2. mieste umiestnila žiačka Ela Hošková z 5.A triedy a 3. miesto obsadili dvaja žiaci, a to Adam Svoboda z 5.B triedy a Ninka Orelová z 5.A triedy.

      V III. kategórii (7. - 9. ročník) v poézii sa na 1.mieste umiestnila Terezka Hrnčiarová z 8.C triedy a na 2. mieste sa umiestnil Hugo Gulán zo 7.A.

      V III. kategórii v próze sa na 1. mieste umiestnil Maximilián Both z 8.B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Sofia Anna Bolerácová zo 7.B triedy a na 3. mieste sa umiestnili Peter Macko zo 7.A a Eliška Ratuská z 8.B.

      Víťazi prvých miest postupujú na Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína a my im srdečne gratulujeme.

      Foto

      Šaliansky Maťko

      Dňa 27.januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v Rusovciach. Našu školu úspešne reprezentovala Sára Sadloňová, žiačka 5.A triedy. Umiestnila sa na druhom mieste v kategórii B, za čo jej srdečne blahoželáme. 

      Pytagoriáda

      Dňa 7. a 8.12.2022 sa konalo školské kolo pytagoriády v šiestich kategóriách. V kategórií P3 sa zúčastnilo 5 žiakov , v P4 12 žiakov, v P5 30 žiakov, v P6 23 žiakov, v P7 25 žiakov a v P8 27 žiakov.

      Dejepisná olympiáda

      Školské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo na našej škole dňa 5.12.2022. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov v 4 kategóriách. 

      Kategória C (9. ročník): 1. miesto - Dominika Kulíšková

      Kategória D (8. ročník): 1. miesto - Natália Košudová

                                            2. miesto - Laura Brezovská

      Kategória E (7. ročník): 1. miesto - Simon Trangel

                                            2. miesto - Veronika Svitáková

                                            3. miesto - Gabriel Hošek

      Kategória F (6. ročník): 1. miesto - Viktor Mizerák

                                             2. miesto - Ema Leščinská

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do okresného kola.

      Dňa 8.2. sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov 6. – 9. ročníka. Z nich boli úspešnými riešiteľmi piati žiaci. Na 3. miestne sa vo svojej kategórii umiestnil Viktor Mizerák zo 6.A, Laura Brezovská z 8.A. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka Natália Košudová z 8.C, ktorá zároveň postúpila na krajské kolo.

      Všetkovedko

      Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže Všetkovedko, v ktorej bojujú o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími z celého Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Výsledky budú zverejnené 21.12.2022.

      Expert geniality show

      Dňa 30.11.2022 sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5.-9. ročníka. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 16 žiakov. Základné výsledky budú zverejnené 21.12.2022.

      Olympiáda z anglického jazyka

      Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ANJ. Prihlásiť sa mohli žiaci, ktorí mali či už záujem, alebo boli zvedaví a chceli si svoje vedomosti overiť. Počet registrovaných žiakov bol 54. Žiaci súťažili v 2 kategóriách. Traja žiaci z každej kategórie s najvyšším počtom bodov sa umiestnili v nasledovnom poradí:

      Kategória 1A

      1. miesto Dominika Kocáková 6.B

      2. miesto Veronika Svitáková 7.B

      3. miesto Michaela Elizabeth Bolečková 6.A

      Kategória 1B

      1. miesto Michaela Bíliková 9.B

      2. miesto Alžbeta Noščáková 8.B

      3. miesto Charlotte Semeráková 9.B

      Do okresného kola postupujú žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. mieste v každej kategórii.

       

      Geografická olympiáda

      Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády v kategórií E - 8.-9. ročník (7 žiakov), v kategórií F 6.-7. ročník (10 žiakov) a v kategórií G 5. ročník (9 žiakov).

       

      Matboj

      Dňa 25.11.2022 sme sa zúčastnili matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior. Je to súťaž 4-členných družstiev pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 8-ročných gymnázií a je medzinárodná.  Trvá 120minút a žiaci riešia úlohy, ktoré sa líšia od bežných školských úloh. Musia zapojiť logiku, efektivitu spolupráce a inovatívne myslenie.

      Našu školu reprezentovali ôsmaci, a to: Alžbeta Nosčáková – 8.A, Natália Černohousová – 8.B, Dávid Gendeš – 8.B, Martin Vyšinský – 8.B. 

      V silnej konkurencii naši žiaci obsadili z petržalských škôl 3.miesto.

      Foto

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

      Úspešných riešiteľov bolo celkovo 73 žiakov z počtu 339 žiakov (3. – 8. ročníky).

      Úspešní riešitelia v kategórii Drobec: Juraj Kmiť, Matúš Leščinský, Adela Mrázková, Nina Jasenovec, Hana Užeková, Matúš Komora, Michal Hrnčiar, Lujza Hrušková, Peter Pirháč, Ema Rebrošová, Juraj Klátik, Sebastián Matúš, Patrik Pajunk.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík: Viktória Slugeňová, Michaela Mrvová, Lenka Kováčiková, Hana Feciskaninová, Olívia Slugeňová, Patrik Tietz, Ela Hošková, Alex Maľa, Veronika Bubničová, Karolína Kováčová, Jakub Kováč,  Adam Svoboda, Nina Fornadeľová, Ema Bohunová, Cynthia Rakšány, Sofia Slugeňová, Maximilián Sovič, Ester Schneider, Jakub Valovič, Sára Sadloňová, Ema Lipovská, Leo Paulík, Marek Kresánek, Matej Valentík, Klaudia Špotáková, Nela Blizmanová, Nina Gunárová, Šimon Mačuga, Adela Villantová, Nina Orelová.

      Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín: Juraj Gendeš, Lenka Imamovič, Henrik Ungrady, Magdaléna Berkešová, Veronika Štefeková, Hugo Gulán, Ema Leščinská, Michaela Zaťková, Michaela Dugasová, Lucia Tarnovská, Gabriel Hošek, Zoja Villantová, Nina Gregorovičová, Sofia Anna Bolerácová, Matúš Kolárik.

      Úspešní riešitelia v kategórii Kadet: Maximilián Both, Natália Košudová, Eliška Ratuská, Lucia Bezáková, Tamara Kušnírová, Alžbeta Noščáková, Filip Hluchý, Barbora Vrábľová, Petra Tóthová, Daniel Kaan, Veronika Zimmermannová.     

      Srdečne blahoželáme!

      Foto

      Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 23.októbra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov z ôsmych a deviatych ročníkov. Prebehlo online formou. Do okresného kola postúpila žiačka Alena Kňažíková z 9.A triedy.